Annons

Rockwell och eljätten Edison i samarbete kring PTCs Augmented Reality-plattform Vuforia

Vi ska först konstatera att Edison idag, som så många andra aktörer på energiområdet, fokuserar på förnybara energikällor, högeffektiv termogenerering, verksamheter och tjänster som rör ”grön” gas – i detta tillverkar, distribuerar och säljer man hållbar elektricitet till hela Europa och levererar dessutom energitjänster till tredje part.

Genom att använda Vuforia Expert Captures på AR-sidan har Edison tagit sikte på att kompetensutveckla arbetskraft, minska utbildningskostnader och digitalisera de dagliga tekniska arbetsprocedurerna. Hur då?

Europeiska storspelaren på elområdet, Edison, ska tillsammans med Rockwell och med hjälp av Vuforias AR-lösningarna utarbeta framkants-upplägg som steg-för-steg-anvisningar, bästa praxis och utbildningsmaterial för anställda.

Låt oss först kortfattat titta på vad AR är och hur det utvecklats inom PTC-världen.

PTCs arsenal inom IoT och AR
Det var vid åren efter 2010 som PTC-chefen, Jim Heppelmann drog igång bolagets satsning på en IoT- och IIoT-plattform i och med köpet av framför allt ThingWorx. Idag har denna från start inte alltför avancerade plattform, ThingWorx, byggts ut till att bli ett verktyg med mycket goda industriella kapabiliteter, som dels finns kopplade till PTC’s AR-plattform Vuforia och till PLM-systemet Windchill.
Vad man gör med de här verktygen är att knyta ihop produktlivcykelns olika moment, från de första kravspecarna, produktutvecklingen, tillverkningen och distributionen till produkterna i händerna på slutanvändarna. Därmed kan data från produktens användning på fältet inte bara återföras till PLM-systemet för korrigeringar, utveckling och innovation av funktionaliteterna relaterat till hur de verkligen används, utan också användas för sånt som service av produkterna när exempelvis en reservdel ska sättas på rätt plats.

PTC-chefen, Jim Heppelmann, demonstrerade på ett av bolagets LiveWorx-events hur AR och bolagets IoT-plattform ThingWorx, kunde anvädas för att identifiera detaljerade komponenter i en lastbilsmotor från Volvo Trucks.

AR kan bli en viktig pusselbit i livcykeln
AR-lösningarna fyller viktiga funktioner som pusselbitar i denna livscykel, bl a som stöd och hjälpmedel i produktutvecklingen, där ingenjörerna digitalt kan ”stiga in” i en 3D-bild av en produkt och dynamiskt, i realtid, simulera och studera funktioner.
Men det är bara en del av användningsmöjligheterna; annat handlar om manualer för hur en produkt ska skötas eller fungerar eller hur man med hjälp av AR-glasögonen kan hämta en 3D-modell av en produkt som ska byggas eller servas för att t ex visa hur man, via ett 3D-lager som exponeras ”framför” den fysiska maskinen, kommer åt och kan byta ut en sliten part inne i en maskin.
Värdepotentialen i denna teknologi är potentiellt synnerligen stor och det finns få begränsningar kring hur de här lösningarna kan göra industriell tjänst med hjälp av digital tvillingar och hela vägen sammankopplade via en digital tråd, kopplat till PLM-sviten Windchill.

Tekniken finns, men tidigare – i AR-teknologins barndom – var riktigt bra affärsmodeller ett problem; hur skulle tekniken användas för att göra finansiell och teknisk nytta?  Idag känns detta utvecklingsskede och den relaterade affärsmodell-problematiken passé. Under de senaste 6-7 åren har en rad effektiva tillämpningar kommit som visat på mycket stora vinster både vad avser produktutvecklingsjobbet och underhålls- och servicesidorna.
Det är här vikten av Edison-samarbetet kommer in som en viktig milstolpe. 

Med stöd av Rockwell-teamet, som driver PTC’s AR-mjukvara Vuforia Expert Capture och ett par glasögon kunde Edison spela in en teknisk process som utfördes av en av bolagets specialistoperatörer, redigera steg för steg och publicera AR-innehållet så att nya operatörer kunde ta del av det.

Upplägg i teknisk framkant på Edison
Edison ska tillsammans med Rockwell och med hjälp av Vuforias AR-lösningarna utarbeta framkants-upplägg som steg-för-steg-anvisningar, bästa praxis och utbildningsmaterial för anställda. Med hjälp av anvisningar, som satts i sitt sammanhang, får operatören information via enheter som t ex mobiltelefoner, surfplattor, textdokument och glasögon så att de anställdas säkerhet och kapacitet att på rätt sätt hantera de produkter och anläggningar man ska sköta ökar. Detta med ingående vägledning och ibland helt fria händer.

 Så här säger Cecilia Scaffidi, chef för den digitala efterfrågan på Edison:
– Med stöd av Rockwell-teamet som driver Vuforia Expert Capture och ett par glasögon kunde vi spela in en teknisk process som utfördes av en av våra specialistoperatörer, redigera steg för steg och publicera AR-innehållet så att nya operatörer kunde ta del av det. Möjligheten att samla in, dokumentera och leverera tekniska kunskaper på det här sättet kommer att öka produktiviteten och säkerheten på våra anläggningar i avseende grad.

Digital omvandlingsresa

Malte Dieckelmann, chef för EMEA-regionen och mjukvara på Rockwell, konstaterar att Edison genom införandet av Vuforia Expert Capture har tagit nästa steg på sin digitala omvandlingsresa.

 Med tanke på att det digitala innehållet kan användas offline kan Edison även använda denna mjukvara för att digitalisera O&M-processer, sänka utbildningskostnader och förbättra säkerheten för de personer som är anställda i den sektor vars bas utgörs av förnybara resurser och där man ganska ofta inte har tillgång till internet.

En viktig poängen med Rockwell’s och PTC’s gemensamma paketlösningar är att skapa sömlösa kopplingar mellan IT/PLM och OT, alltså Operativ Teknik på verkstadsgolvet.

Mer om Rockwell’s och PTC’s gemensamma paket
Slutligen kan noteras att PTC och Rockwell, förutom FactoryTalk Innovation-sviten också 2020 släppte en ny intressant nyckelfärdig molnlösning, ”Factory Insights as a Service”, som gör det möjligt för tillverkare att gå vidare och skala upp sina digitala initiativ när det gäller automatisering av produktionen. Också detta ett betydande framsteg i samarbetet mellan Rockwell och PTC där dessutom Microsoft är involverat.
”Factory Insights as a Service” är den andra stora paketeringen som de två partnerföretagen lagt upp på bordet efter sin samverkanssatsning initierad under 2018.

Den första var, som nämndes i ingressen, ihopkopplingen mellan Rockwells MES-lösning (Manufacturing Execution System), FactoryTalk, och PTC’s PLM-lösningar – FactoryTalk Innovation-sviten – som släpptes kort tid efter starten för samarbetet, redan i slutet av 2018. Poängen med detta paket var att skapa sömlösa kopplingar mellan IT/PLM och OT, alltså Operativ Teknik (förenklat uttryckt: data från maskinerna på verkstadsgolvet).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title