Annons

Rockwell och Kezzler i partnerskap vässar molnbaserade industriella spårbarhetslösningar

  • – Vårt partnerskap med Kezzler kommer att ge större transparens i försörjningskedjan för att förbättra säkerhets- och kvalitetskontrollåtgärder, säkerställa överensstämmelse med lagstiftningen och uppfylla ESG-mål med molnbaserade teknologier som är enkla att implementera och lätta att använda, säger Matt Fordenwalt, Rockwell VP och chef för ”Systems & Solutions Business”.
    Han hävdar vidare att detta partnerskap, ”är perfekt för kunder inom branscher som exempelvis biovetenskap, mat och dryck. Även konsumentförpackade varor, som fokuserar på att uppfylla lagstadgade krav och möta konsumenternas krav och förväntningar inom områden som produktkvalitet, säkerhet och hållbarhet.”

FLEXIBEL INTEGRATION
Rockwells kapacitet att hantera leveranskedjan kommer att kombineras med Kezzlers teknik för spårbarhet för att hjälpa kunder att koppla på leverantörer, tillverkning, logistik och konsumenter till en realtidsbaserad spårbarhetsplattform. Denna molnbaserade lösning ger integrationsflexibilitet och enkel åtkomst till befintliga registersystem, som innehåller ett brett spektrum av teknologier från oföränderlig huvudbok till traditionella databaser.
De två företagen kan också skapa unika identiteter, som kan användas för att digitalt identifiera och spåra produkter från skapelse till konsumtion. Ettr aktuellt exempel, som visar på möjligheterna, är att Rockwell och Kezzler kan tillhandahålla den information som behövs för att tillverkare ska kunna sammanställa total miljöpåverkan per tillverkad produkt.
Data kan sedan användas för bevis och förbättringar eller delas direkt med konsumenterna genom produkten, så att företag kan använda hållbarhetsmetoder som en konkurrensfördel.

Kezzlers plattform är perfekt för kunder inom branscher som exempelvis biovetenskap, mat och dryck.

KOMBINERAS MED PLEX’ KAPABILITETER PÅ FABRIKSGOLVET
Som nämndes inledningsvis spelar förvärvet av Plex Systems en viss roll när denna affär stängs. Då räknar Rockwell med att integrera Plex molninbyggda spårningsfunktioner avseende enheter på fabriksgolvet med det kompletta funktionerna hos Kezzler.
– Genom att kombinera vår teknik och expertis med Kezzlers kan vi snabbt designa och leverera en serialiseringslösning som är anpassad för att möta specifika affärsbehov med avancerad molnbaserad-programvara, säger Matt Fordenwalt.

Med denna kombination har man redan som det är, med Rockwell och Kezzler alltså, skapat spårbarhetslösningar för kunder som FrieslandCampina, ett av världens största mejeriföretag. Genom att skapa unika QR-koder på var och en av sina Friso-modersmjölksersättningar kan företaget nu spåra sina produkter från jordbrukare till konsumenter. Konsumenter kan också skanna koderna för att kontrollera äktheten och lära sig mer om produkten och dess ursprung.

SAMMANKOPPLING AV ALLA DELAR
– Tillsammans kan vi hjälpa tillverkare att koppla samman alla delar i en produkts resa, från dess ursprung till dess försäljningsställe, konsumtion eller till och med var den återvinns, säger Kezzlers VD Christine C. Akselsen, och fortsätter:
– Att knyta ihop uppströms- och nedströmsdata skapar verklig spårbarhet från början till slut, med ett enda datalager för varje produkt.

Kezzler går vidare med i Rockwell Automation Digital Partner Program, en central resurs för de bästa digitala lösningarna som är utformade för att hjälpa kunder när de styr och förenklar digital transformation inom sina tillverkningsverksamheter.

Som bekant för PLM&ERP News’ läsare har Rockwell sedan ett par år när det gäller produktutvecklingssidan och dess kopplingar till tillverkningen, ett djupgående partnerskap och samarbete med PLM-utveclaren PTC.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title