Annons

Sandvik-chefen på ny köprond: Förvärvar gruvdelen av Schenck Process Group och amerikanska verktygstillverkaren Peterson Tool

SP Mining kompletterar Sandvik på eftermarknaden
När det gäller Schenk Process Group hävdar Widing att köpet, ”tillåter oss att tillföra värde till en större del av våra gruvkunders värdekedja.”
SP Mining är som sagt en global leverantör av screeningslösningar med hög kapacitet, som i hög grad kompletterar Sandviks erbjudande med en stark eftermarknadsverksamhet som inkluderar applikationsstöd, skärmrenovering, produktutvecklingsdesign och -tillverkning och digitala supporttjänster.
Huvudsakliga FoU- och produktionsanläggningar finns i Australien, med ytterligare produktionsenheter i Sydafrika, Brasilien och Kina.

– SP Minings beprövade sortiment av siktar och matare med hög kapacitet kommer att komplettera Sandviks produktsortiment och stärka vår position bland nyckelkundgrupper inom bearbetning av gruvstenar. Transaktionen ger också Sandvik tillgång till ett breddat utbud av visningsmedier, vilket kommer att tillföra betydande potential till vår eftermarknadsverksamhet, kommenterar Anders Svensson, VD för Sandvik Rock Processing Solutions förvärvet.

SP Mining har cirka 630 anställda och 2022 räknar företaget med intäkter på cirka 200 miljoner euro, varav cirka 70 % är eftermarknad, och en EBITA-marginal som ökar Sandvik Rock Processing Solutions marginal.
Sandvik skriver i pressmaterialet att, ”starka synergier förväntas driva intäktstillväxt på medelhöga till höga ensiffriga siffror över marknadstillväxten. EV/EBITDA-multipel inklusive förväntade femåriga run-rate synergier är cirka 10x. Inverkan på Sandviks vinst per aktie kommer initialt att vara neutral.”

Exempel på lösningar från Peterson Tool Company.

Peterson Tool – tar fram anpassade skärverktyg
Med ett produktutbud inom skräddarsydda hårdmetallskär för högproduktionssvarvning och räfflor, främst inom de allmänna verkstads- och fordonssegmenten är också det andra annonserade Sandviks-köpet ett spännande förvärv. Sandvik köper här tillgångarna i amerikanska Peterson Tool Company.

Bolaget beskrivs som en ledande leverantör av maskinspecifika lösningar för anpassade skärverktyg och kommer att rapporteras i affärsenheten GWS Tool i Walter, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.
– Förvärvet av Peterson Tool ligger väl i linje med övergången till tillväxtstrategi för att stärka vår närvaro på den nordamerikanska marknaden och fortsätta GWS starka erfarenhet av tillväxt, säger Stefan Widing.

Nadine Crauwels, VD för Sandvik Machining Solutions summerar köpet med att det utökar bolagets erbjudande mot de viktiga allmänna ingenjörs- och fordonssegmenten.
– Peterson Tool Company bidrar till GWS solida position inom kundanpassade hårdmetalllösningar och passar bra för vår affärsområde, säger hon vidare.

Peterson Tool Company har sitt huvudkontor i Nashville, USA, och har 73 anställda. Under 2021 hade företaget intäkter på 9 miljoner dollar, motsvarande runt 85 miljoner kronor och en EBITA-marginal neutral för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Transaktionen förväntas slutföras under andra eller tredje kvartalet 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title