Annons

SANDVIK bygger upp ny division för digitala gruvteknologier med köpet av ledande CAD-bolag

Genom att förvärva Deswik får Sandvik därmed tillgång till en marknadsledande leverantör av integrerade mjukvaruplattformar, som stödjer digitalisering genom de olika stadierna av gruvplanering. Bolaget har mer än 10 000 befintliga licenser på plats i industrin, vilket Sandvik i pressmaterialet beskriver som en mycket stark kundbas. Vidare sägs att, ”bolagets höga lönsamma tillväxt och kundlojalitet kommer att ytterligare öka Sandviks närvaro inom mjukvara och digitalisering, och bidra till att öka tillväxten.”

Deswiks GeoTools – gränssnitt.

NY UPPSÄTTNING CAD-KOMPATIBLA VERKTYG
Deswik lanserade för knappt två år sedan en ny uppsättning verktyg för geologisk kartläggning och provtagning med bl a Deswik.Mapping, vilket är en Windows-applikation, av ”surfplattetyp”, som digitaliserar den traditionella, pappersbaserade geologiska gruvkarteringsprocessen. Det gör det möjligt för geologer att fotografera ytor, skapa 3D-kartor och logga provdata på plats på en mobil enhet, offline och under jord.
Deswik.GeoTools produktchef, Nick Anderson, konstaterade i samband med släppet att applikationen förbättrar konsistensen i geologisk kartläggning genom att göra det möjligt för geologer att använda standardiserade metoder, stilar och format när de registrerar sina observationer, vilket säkerställer att all data fångas till en överenskommen standard.
– Mjukvaran ökar effektiviteten genom att eliminera den dubbla hanteringen av data som sker när geologer överför pappersbaserade ritningar och anteckningar till ett mjukvaruprogram tillbaka till ytan.
Deswik.Mapping innehåller en mall som kan konfigureras för att säkerställa att användarna följer en konsekvent modell för kartläggning och använder standardiserad nomenklatur för att registrera sina observationer. Anpassade symboler, färger, storlekar och namn kan användas och parametrar ställas in för att säkerställa att all nödvändig data registreras för varje aspekt av den sektion av ett område som kartläggs.
Användare kan fastställa sin plats i 3D-rymden, med hjälp av mätmarkörer och tunneldesign, innan de påbörjar kartläggningsprocessen. Fotografiska bilder kan läggas över med geologisk kartläggning, för att skapa en rik representation av den geologi som kartläggs. När prover tas kan deras platser och ID-nummer loggas omedelbart, vilket återigen minskar dubbel hantering av datainmatning och ger omedelbar visuell validering av korrekt positionering i 3D-rymden.
Geologiska kartor skapade med Deswik.Mapping kan importeras till Deswik.CAD, integreras med andra Deswik-moduler eller exporteras till standard CAD-format.

HELTÄCKANDE OPTIMERINGSLÖSNINGAR
Deswik kommer att komplettera Sandvik Mining and Rock Solutions befintliga erbjudande genom att öka närvaron i upstream-delen av värdekedjan och möjliggöra heltäckande optimeringslösningar, såsom exempelvis att inkorporera elektrifiering i gruvplaneringsstadiet. Deswiks kärnerbjudande inom mjukvara inkluderar datorstödd 3D-design av gruvor, schemaläggning, driftsplanering, datahantering och geologisk kartläggning. Deswik erbjuder också olika konsulttjänster kopplade till gruvplanering, avgränsning, mjukvaruimplementering och utbildningsstöd.
− Deswiks unika mjukvarulösningar kombinerat med Sandviks erbjudande inom digitalisering och automation bildar en tydlig världsledare inom digitala lösningar för gruvindustrin. Att kombinera Deswiks kompetens inom gruvplanering med vår utrustnings- och automationsexpertis öppnar nya möjligheter för att optimera våra kunders värdekedja, säger Henrik Ager, chef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

TRE HÖRNSTENAR
Deswik kommer att utgöra en av tre hörnstenar i den nybildade divisionen Digital Mining Technologies, som etablerats för att accelerera exekveringen av Sandvik Mining and Rock Solutions strategiska prioritet, att leda industriutvecklingen inom hållbarhet i underjordsgruvor och produktivitetslösningar inom elektrifiering, automation, digitalisering och heltäckande optimeringslösningar. Den nya divisionen inkluderar även Sandvik Mining and Rock Solutions automationslösningar och Newtrax lösningar inom telemetri och kollisionsavstyrning.

OMSÄTTER DRYG HALVMILJARD SVENSKA KRONOR
Deswik grundades 2008, är privatägt och har sitt huvudkontor i Brisbane. Bolaget har runt 300 anställda och 14 kontor i 10 länder. Man har haft en stark och lönsam tillväxt under det senaste årtiondet i den växande och allt viktigare mjukvarumarknaden inom gruvindustrin.
Deswiks försäljning på rullande 12-månadersbasis fram till och med oktober 2021 uppgick till 79 miljoner dollar, motsvarande en dryg halvmiljard svenska kronor.
Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.
Köpet förväntas slutföras under första kvartalet 2022, och förutsätter i vanlig ordning godkännande av berörda myndigheter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title