Annons

Sandvik vässar sig på precisionsverktygs-området med köpet av Sphinx Tools

Klart är också att Sphinx Tools förstärker Sandvik Coromants produkterbjudande inom solida runda verktyg och att man är en etablerad aktör på den närliggande marknaden för kirurgiska skärverktyg. Företaget finns i Europa med tre produktionsanläggningar i Schweiz och har global distribution.
– Med förvärvet av Sphinx Tools fortsätter vi att genomföra vår övergång till tillväxtstrategi. Att stärka vår position inom denna typ av verktyg är en strategisk prioritet för vår verksamhet inom bearbetningslösningar och med detta förvärv kommer vi att utöka vår produktportfölj inom det snabbväxande området mikroverktyg, säger Sandviks koncernchef, Stefan Widing, i en kommentar.

Omsätter nära 300 miljoner kronor
Sphinx Tools grundades 1994, har cirka 115 anställda och är baserat i Schweiz.
Under 2021 genererade företaget intäkter på cirka 292 miljoner. EBITA-marginalen är neutral för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer att vara begränsad men ändå något positiv.
Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title