Annons

SAP och KMD vill få upp farten för ERP med S/4 HANA i molnet

SAP och Danmarks största IT-bolag, KMD, tänker skaka mer liv i sitt samarbete. Bolagen drar igång ett nytt initiativ för att få fler nordiska företag att välja affärssystem i molnet än vad som idag är fallet. Tanken är att KMD ska sprida SAPs nya generation av affärssystem – SAP S/4 HANA Public Cloud. Dessutom ska KMD självt, som första företag i Norden, använda molnplattformen internt för sina verksamheter i Danmark, Sverige och Norge.
- Och skälen är goda, säger Martin Schirmer, chef för SAP i Norden. Integrerade digitala processer över hela verksamheten ger helt nya möjligheter för insikter, snabb analys och simulering av mycket stora datamängder. Att kunna fatta affärsbeslut som alltid baseras på uppdaterad information ökar medarbetarnas produktivitet och gör det möjlighet att driva företag och innovation på ett ännu mer effektivt sätt.

De två bolagens nya molnsatsningen har sin bakgrund i ett över 15 år långt samarbete. Helle Huss, chef för KMD Business, beskriver det nya partnerskapet som en naturlig utveckling:

– Absolut är det så för ett IT-företag som KMD. Liksom många andra företag arbetar vi med att digitalisera så många av våra interna processer som möjligt. Att använda den nya digitala plattformen för detta i vår interna i verksamhet har bara fördelar.  Det minimerar de manuella processerna och frigör tid som vi kan använda till annat. Med detta får vi en gemensam samlingsplats för många lösningar och på så sätt ett enklare systemlandskap. Vi får också tillgång till de allra senaste systemen och funktioner med löpande uppdateringar flera gånger per år. Dessutom får vi själva erfarenheter som vi kan använda i vår rådgivning till kunder som också vill använda molnlösningar, säger Huss.

Ökat intresse för molnlösningar. Även de flesta marknadsaktörer idag pekar på att molnet som plattform växer och att tillväxtkurvorna ser bra ut så går det inte lika snabbt som t ex SAP önskar sig. Man märker ”ett ökande intresse bland kunder och partner för molnlösningar”, men klart är att bolagets förväntningar är högt uppskruvade, samtidigt som det alltid finns en viss försiktighet när det gäller att förändra saker som dels fungerar och som dels tagit många år att optimera. Denna försiktighet bryts inte ner över en natt, vilket är ett av flera skäl till att SAP och KMD nu med sitt initiativ vill få högre fart i transformationsprocesserna. Det är givetvis inte heller någon tillfällighet att SAP-partnern KMD blir bland de första ut med den nya digitala plattformen. Den som vill ha trovärdighet i ett slikt erbjudande bör själv ha satsat på det…

– SAP S/4 HANA Public Cloud nyckeln till framtiden – det är kort sagt fråga om nästa generation av ett komplett och intelligent affärssystem i molnet, säger Martin Schirmer, chef för SAP Norden.

– För oss är SAP S/4 HANA Public Cloud nyckeln till framtiden – det är kort sagt fråga om nästa generation av ett komplett och intelligent affärssystem i molnet, säger Martin Schirmer, och tillägger att, ”vi är glada att KMD med sin långa erfarenhet har valt att vara en spjutspets i utrullningen av SAP S/4 HANA Public Cloud, så att de kan sätta ytterligare tryck på de nordiska företagens digitala transformation.”

Stärker sin profilering mot privata företag. Det nya avtalet omfattar en rad SAP-lösningar med molnet som gemensam nämnare:

* SAP S/4 HANA – ett molnbaserat affärssystem med HANA
* SAP SuccessFactors – här kommer vi in på molnbaserade HR-lösningar
* SAP Hybris – vilket gäller molnbaserade lösningar inom marknadsföring, försäljning, tjänster och e-handel)
* SAP Concur – molnbaserade lösningar för rese- och utläggshantering
* SAP Cloud Platform och SAP Digital Boardroom, det senare för realtidsanalys och simulering av data.
– Det nya partnerskapet med SAP passar väl in i vår strategiska satsning på att utvidga närvaron på företagsmarknaden, säger Helle Huss.
KMD är inte heller någon liten marknadsaktör. Koncernen har över 1 500 danska och internationella kunder, en årlig omsättning på över fem miljarder danska kronor och cirka 3 500 anställda. Bolaget ägs av Advent International och Sampension.
I en av enheterna, KMD Business som levererar heltäckande lösningar och konsulttjänster till privata företag, har man gått före genom att under de senaste tre åren implementerat en rad lösningar som bygger på SAP:s minnesbaserade databasteknik HANA.
– KMD Business är bland annat först ut i Norden med att använda S/4 HANA Public Cloud och certifieras samtidigt som SAP S/4HANA Cloud-partner, säger Huss.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title