Annons

SAP tar fram ny molnbaserad lösning för beräkning av företags koldioxidavtryck

Saueressig konstaterar vidare att när företag tar med utsläppsdata i sina underliggande affärsprocesser är det enklare för ledningen att driva igenom verkliga förändringar och fatta medvetna beslut genom hela värdekedjan.
– Det är det som ger verkliga utsläppseffekter och SAP har en unik position att driva denna förändring genom samarbetsinriktade, intelligenta och hållbara affärsnätverk, fortsätter Thomas Saueressig.

INTEGRERA ALLA PRODUKTIONSDATA MED MASTERDATA
Genom att integrera data i alla lösningar som styr produktionsprocesser med masterdata från affärssystem som SAP S/4HANA kan SAP Product Footprint Management beräkna miljöpåverkan utifrån olika produktionsscenarier. Ett företag som tillverkar kakor kan till exempel välja varifrån de köper chokladen baserat på både råmaterialkostnaden och dess koldioxidavtryck.
SAPs datadrivna metod gör att företag kan arbeta med hållbarhet på ett omfattande sätt och få praktiska insikter i hela värdekedjan för att gå över till mer koldioxidsnåla affärsprocesser. Företagen kan då proaktivt identifiera koldioxidpåverkan i början av produktens livscykel – i stället för reaktivt efter att en produkt har producerats. Dessutom underlättar SAP Product Footprint Management för företag som vill bli mer transparenta genom att utbyta data med sina kunder, leverantörer och affärspartner.
SAP Product Footprint Management är en molnbaserad lösning som bygger på SAP Business Technology Platform och utformad för att mäta och rapportera utsläpp av växthusgaser. De bestämmelser som föreslagits för att bekämpa de skadliga effekterna av klimatförändringen kan enligt beräkningar kosta företag upp till 120 miljarder dollar. En nyligen publicerad IDC-undersökning visar vad som prioriteras högst av IT-beslutsfattare: en tydlig koppling mellan ekonomiska och miljömässiga faktorer i den finansiella rapporteringen tillsammans med en minskning av koldioxidutsläppen.

SAPs POSITION I HÅLLBARHETSFRÅGORNA
SAP har föregått med gott exempel inom hållbara affärsmetoder under mer än ett decennium. Förutom att bli utsedd till mjukvarubranschens ledare i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) under 14 år i rad, illustrerar SAP:s medlemskap i Value Balancing Alliance och SAP Integrated Report vårt engagemang för att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat för att driva affärsbeslut.
Den tyska affärssytemjätten har länge haft ett starkt, dedikerat fokus på sin egen hållbarhetsverksamhet. Lanseringen av SAP Product Footprint Management, tillsammans med WBCSD:s Pathfinder-projekt, är en unik möjlighet att samla företag för att gemensamt minska koldioxidutsläppen inom olika värdekedjor och branscher, säger Marta Muñoz, senior forskningschef och Lead Technology & Sustainability Practice, IDC EME.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title