Annons

SAPs nya COO ryter till direkt: ”Vi kan inte vila på gamla lagrar”

SAP har utsett danskan Helle Dochedahl till ny Chief Operating Officer (COO) för Norden och Baltikum. Efter 26 år i olika ledarskapsroller inom SAP, senast för regionen EMEA South, återvänder Dochedahl nu till de nordiska och baltiska länderna som operativ chef för SAPs nordiska verksamhet från den 1 oktober.
I sin nya roll ska Helle Dochedahl se till att den tyska affärsystemjättens verksamhet bedrivs på ett optimalt och smidigt sätt, både på kort och lång sikt, och att medarbetarna trivs och kan prestera så bra som möjligt.
- I min nya roll vill jag satsa på att arbeta för att våra kunder ska se oss som mer än bara en leverantör av tekniska lösningar eller mjukvaruplattform. Vi behöver förtydliga det konkreta värde som våra programvarulösningar ger människorna hos kundföretagen, säger hon i en kommentar.

Helle Dochedahl ansvarade i sin senaste roll som VPför EMEA South Presales södra Europa, Mellanöstern och Afrika och hon vill öka mångfalden i SAP:s nordiska organisation. Det ska säkra SAP:s fortsatta framgång i Norden som ledande mjukvaruleverantör för företag – och samtidigt se till att SAP:s nordiska organisation inte vilar på sina lagrar utan alltid ligger ett steg före.

Långvägare inom SAP
Dochedahl började sin karriär på SAP 1993 och har hela tiden varit mycket nära utvecklingen i ett av världens största mjukvaruleverantörer – från manuella resultatutskrifter till de AI-baserade affärslösningarna som SAP idag erbjuder över hela världen. Den tysklandbaserade koncernen har mer än 47 år på marknaden och så mycket som 77 procent av världens transaktionsomsättning går genom ett SAP-system.

Från sin bas i Danmark tar Helle Dochedahl gärna tillfället att resa världen över för att inspireras av människor och andra kulturer. Kan hon inte träffa folk i ett personligt möte, insisterar hon på videosamtal för att komma närmare medarbetare och sitt team.
– När vi tänker mångfald idag är det många som fortfarande bara tänker ålder och kön, men för mig är det mer än så. Det handlar också om kulturer, länder, värden och hur vi är socialiserade. Jag vill inte bara satsa på mer mångfald eftersom det råkar vara politiskt korrekt, utan för att jag tror att vi skapar bättre verksamheter om våra olikheter tillåts skapa smarta lösningar tillsammans, säger SAPs nya nordiska COO..

Fokus på den senaste tekniken
Att hela tiden minska avståndet mellan människor är något som ligger Dochedahl varmt om hjärtat.
– Om du tar av dig skygglapparna och upplever världen, inser du rätt snabbt att du kan dela upp många saker i ”trevligt att ha” och ”måste ha”. I de nordiska länderna har företag en tendens att fokusera mycket på att ha den senaste tekniken, men kanske mindre på vilket värde tekniken verkligen skapar för människorna inom företagen, säger Helle Dochedahl och fortsätter:
– Därför vill jag i min nya roll arbeta för att våra kunder ser oss som mer än bara en leverantör av tekniska lösningar eller mjukvaruplattform. Vi behöver förtydliga det konkreta värde som våra programvarulösningar ger människorna hos kundföretagen. Det kan vi genom att samarbeta nära med många företag och för att vi får återkoppling på vad människor inom företaget förväntar sig i sitt arbete. Jag tar med mig den verksamhetsfilosofin i mitt dagliga arbete och ser fram emot att hjälpa till att göra Norden till den bästa verksamhetsdelen inom SAP.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title