Annons

En milstolpe för SCANIA: Premiär för bolagets nya ellastbilsprogram

Alldeles oavsett hur detaljerna faller ut när det gäller de längre, tunga transporterna så tar Scania med lanseringen av el-lastbilslinjen ett stort steg i bolagets utveckling. Man har förvisso lång erfarenhet av dieseldrivna premiumlastbilar och sådana som drivs med förnybara bränslen, men även om dessa kommer att finnas kvar som en del av utbudet så bjuder de kommande åren Scanias produktutvecklare och tillverkningsingenjörer på en fortsatt fördjupningsresa i att utveckla utbudet av elfordon för alla områden, inklusive för fjärrtrafik och anläggningsdrift.

Scaniachefen, Henrik Henriksson.

Detta anknyter förstås också till de, ska vi kalla det, de globala samhälleliga målen som de formuleras i Parisavtalet, nämligen att elektrifieringen av den tunga lastbilsflottan är avgörande för att nå avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C.
– Elfordon kommer därför att bli allt mer attraktiva för kunder som vill vara i framkant. Scania kommer i detta inledande skede att utveckla och driftsätta hybrid- och helelektriska lastbilar i samarbete med dessa framåtriktade kunder, konstaterar Scaniachefen.

HYBRIDER OCH HELELEKTRISKA FORDON I PREMIÄRLANSERINGEN
Detta sagt ska vi titta på vad som erbjuds i denna för Scanias historiska förstasväg ifråga om elfordonsflottan.
Där finns då Scanias helt elektriska lastbil – som erbjuds med L- och P-seriehytter. Den är utrustad med ett 165–300 kWh batteripack för elmotorn på 230 kW, vilket motsvarar cirka 310 hk. Kunderna kan välja antingen fem eller nio batterier, där den senare ger en räckvidd av upp till 250 km på en enda laddning. Alltså ännu en tämligen begränsad räckvidd relaterat till behoven, även om 25 mil är en hygglig nivå.
Mer då? Scanias plug-in hybridlastbil, som också erbjuds med L- och P-seriehytter, ger möjlighet att köra långa sträckor med förbränningsmotorn och sedan vid behov växla till eldrift i upp till 60 km. Med förnybara bränslen kan åkerierna därmed väsentligt minska sina CO2-utsläpp.
Båda dessa tekniker bygger på Scanias modulsystem med komponenter som är provade och testade på hela Scanias lastbilsutbud, välkända för dess hållbarhet och pålitlighet.
– Även om elfordon i vissa avseenden utgör en ny teknik har vi vidtagit alla tänkbara åtgärder för att försäkra oss om att vi tillämpar samma syn på tillförlitlighet, säger Anders Lampinen, direktör för nya teknologier i bolaget, och fortsätter: ”Scania står för premiumkvalitet och naturligtvis utmärker det även våra el-lastbilar.”

Såväl plug-in lastbilen som den helt elektriska lastbilen kommer att vara avgörande för att bedriva verksamhet i det ständigt växande antalet städer runtom i världen med miljözoner.

STORA TRANSPORTÖRER VILL MINSKA KLIMATAVTRYCKET
Utöver frakt- och kyltransporter kan el-lastbilarna med fördel användas med påbyggnader som växelflak, tippflak, cementblandare och för sophämtning liksom för brand- och räddningstjänst.
– Vi är övertygande om att framåtriktade kunder kommer att vara mycket intresserade av gå i spetsen för elektrifiering genom att redan nu ta de första stegen för att framtidssäkra sina flottor, kommenterar Lampinen. För åkerier med stora flottor är detta ett tillfälle att skaffa erfarenhet inom området. Samtidigt vet vi att stora transportköpare vill minska sina klimatavtryck.
Såväl plug-in lastbilen som den helt elektriska lastbilen kommer att vara avgörande för att bedriva verksamhet i det ständigt växande antalet städer runtom i världen med miljözoner. De ger även ökade möjligheter att förbättra fordonsutnyttjandet. Med tysta leveranser kan transportverksamheten hålla på långt in på natten och under tidiga morgnar och därmed undvika trafikstockning och parkeringsproblem. Studier visar att leveranser sent och tidigt på dygnet kan vara 30 procent snabbare än jämförbara leveranser dagtid tack vare enklare parkering vid lossning, mindre köande, högre hastigheter och oftare grön ljussignal vid korsningar.

Bristen på laddningsinfrastruktur och energilagringsproblem har hittills hämmat långdistans eldrivna tunga transporter. Den senaste utvecklingen inom batteriteknik öppnar emellertid nu utsikter för elektrifierade tunga långväga operationer. Scania förväntar sig emellertid ett betydande genombrott om några år. Men det har inte stått stilla för det: Under de senaste åren har Scania tagit flera viktiga steg framåt i utvecklingen av elfordonsteknik. Ett viktigt exempel är elektrifiering av vägar. Bolaget är en nyckelmedlem i flera elektriska vägutvecklingsprojekt i Sverige och Tyskland. Nära Frankfurt-am-Main är en av de tre tyska elektriska vägprovspåren med luftledningsledningar i full drift med fem Scania R 450 hybridbilar utrustade med strömavtagare som testpersoner.

FEM ELLER NIO BATTERIER I HELEKTRISKA ALTERNATIVET
Vi var tidigare i texten inne på den helelektriska lastbilen och till denna finns alltså två valmöjligheter:

  • Fem batterier med totalt 165 kWh
  • Nio batterier med 300 kWh i installerad kapacitet.
    Då förbränningsmotorn är borttagen, placeras ett batteri i den tidigare motorplatsen, med de återstående fyra eller åtta batterierna längs sidan av chassit.
    Med det man kallar ”Combined Charging System-anslutning” (CCS) på 130 kW DC kan batterierna enkelt laddas. Laddtiden är mindre än 55 minuter för alternativet med fem batterier och mindre än 100 minuter för alternativet med nio batterier. Samtidigt laddas batterierna kontinuerligt under drift genom bromsenergin.

0-80 PROCENT PÅ 35 MINUTER
När det gäller plug-in hybridlastbilen så har den också en förbränningsmotor, vilket innebär att utrymmet för batterier är mindre. Här talar vi om tre batterier för en installerad kapacitet på 90 kWh för elmotorn på 115 kW. Laddtiden från noll till 80 procent är cirka 35 minuter och utöver laddning via bromsenergin kan batterikraften förstärkas under lastning och lossning. I kombination med den elektriska drivlinan finns en förbränningsmotor på 280–360 hk. Räckvidden i ren eldrift är 60 km.
Med den tysta gången hos båda lastbilar och den imponerande accelerationen i den helt elektriska lastbilen på 2200 Nm i vridmoment, erbjuder de hur som helst en annorlunda och spännande körupplevelse.
– Vi vet att det finns många både unga och erfarna förare som lockas av att inte bara konkret bidra till hållbara transporter men också av möjligheten av att vara bland de första ute på vägen med framtidens lastbilar.

Laddat – Scania 25 P battery electric 6×2.

91 700 LEVERERADE LASTBILAR 2019
På sista raden ska noteras att ellastbilarna förstås ännu representerar en mindre andel av bolagets totala leveranser, som under fjolåret, 2019, bestod av 91 700 lastbilar. Med denna siffra uppnådd drog bolaget, inklusive 7 800 bussar, 10 200 marinmotorerna och ett antal tjänsterelaterade inkomster, in mer än 152 miljarder kronor. Ingen dålig siffra, men det är förstås än så länge en bit kvar till konkurrerande Volvo Group, som slåss med Mercedes om det globala ledarskapet när det gäller tunga lastbilar, drog med egentligen ganska motsvarande produktmix in ca 425 miljarder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title