Annons

Schneider Electric digitaliserar 180 bostadsfastigheter

Just nu genomför Schneider Electric en omfattande transformation av äldre serviceavtal hos 180 bostadsrättsföreningar i Sverige. Det innebär att föreningarnas fastighetsservice digitaliseras genom Schneider Electrics tjänst Building Advisor Analytics.


– Vår nya framtidsorienterade service möjliggörs genom att enskilda enheter och hela fastigheter kopplas upp mot molnet. Informationen analyseras för att hitta möjliga energibesparingar, effektivisera service och underhåll samt optimera komforten för de boende. Utvecklingen visar hur branschen i framtiden kommer att arbeta med så kallad ”konditionsbaserad” service – en utveckling som jag är stolt över att vi på Schneider Electric leder, säger Malin Andersson, produktchef för Building Advisor Analytics på Schneider Electric.

Digitaliseringen av servicen innebär en förflyttning från traditionell service till en framtidsorienterad service som är baserad på varje enskild fastighets unika behov och förutsättningar. För de 180 bostadsrättsfastigheterna runt om i landet kommer detta att innebära en ökning av komforten samtidigt som underhålls- och energieffektiviteten i byggnaderna förbättras. På så sätt kan fastighetsägaren ge sina hyresgäster, fastigheter och personalen ännu bättre service än tidigare.

Molnbaserad analysmotor
Varje bostadsrättsfastighet kopplas upp mot Schneider Electrics molnbaserade analysmotor som utför funktionskontroller och analyser av byggnaden var femte minut, dygnet runt, årets alla dagar. Funktioner i fastigheterna som kopplas upp och analyseras är bland annat värme, kyla, ventilation, belysning och energiflöden.
Den digitala servicetjänsten ersätter delar av det traditionella servicearbetet som tidigare gjorts på distans och manuellt på plats av driftpersonal och servicetekniker. Med Building Advisor Analytics kan serviceingenjörer se hur fastigheten mår, upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede och på så sätt förebygga fel och undvika negativa följdeffekter innan de uppstår. Exempel på detta är onödigt många starter och stopp av värmepumpar där en lösning kan vara att gå till en steglös varvtalsstyrning. Ett annat exempel är när den digitala servicetjänsten kan upptäcka nedsatta funktioner av temperaturgivare i lägenheter och detta åtgärdas i ett tidigt skede så att felanmälningar kan undvikas från hyresgästerna. Detta innebär stora fördelar både för hyresgäster och fastighetsägaren.

Arbetet med transformationen av de 180 bostadsfastigheterna påbörjades i januari 2019 och beräknas vara klart i april.

Så fungerar Building Advisor Analytics
Building Advisor Analytics är en digital servicetjänst från Schneider Electric som delar in identifierade avvikelser i kategorierna Energi, Komfort och Underhåll. Vid avvikelser kontaktas kunden direkt av sin lokala servicerådgivare med förslag på åtgärder. Kunden får även regelbundet rapporter med information om allt som hänt i fastigheten under perioden, eventuella förbättringsförslag samt en analys av fastighetens skick.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title