Annons

Schneider Electric expanderar produktionen av ställverk i Arlöv

Energi och automationsföretaget Schneider Electrics produktionsenhet, Elektriska AB Delta, för ställverk i Arlöv växer. Man har organiserat om enheten för att möta den ökade efterfrågan på ställverkslösningar, vilket har föranlett ett flertal nyrekryteringar samt en stor ökning av antalet inhyrda montörer. En av de högt efterfrågade produkterna är ställverket Delta H3000.
Personalstyrkan ska förstärkas. Enheten har visionen att öka antalet anställda med 15 % innan slutet på 2019. Två tjänster inom anbuds- och projektavdelningarna samt en montörtjänst är redan tillsatta. Därutöver tillträder en ny logistik- och inköpschef under mars månad.

På produktionsenheten har man för närvarande nära 20 inhyrda heltidsmontörer och under året planeras ytterligare rekryteringar inom teknik & produktion. Försäljningsframgångar och många stora affärer vunna under 2018 ligger till grund för den stora utökningen av resurser.
– Vi har under hösten successivt tagit in mer personal för att hantera de höga volymerna av ställverksleveranser vi har just nu har. Det är väldigt roligt och uppmuntrande att vårt H3000-erbjudande är så populärt på den svenska marknaden, säger Camilla Eriksson, platschef.

Delta H3000 – förstaval i tunga industrier.
Bolaget pekar i sammanhanget också på sitt mellanspänningsställverk Delta H3000, som är ett robust, svensktillverkat ställverk med brytare integrerat på golvgående truck.
– Tack vare dess egenskaper är H3000 förstavalet hos många tunga industrier och elnätsbolag där driftsäkerhet, personsäkerhet och kvalitet prioriteras, säger Camilla Eriksson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title