Annons

Schneider och BEE Automation i partnerskap för ökad effektivitet i produktionsanläggningar

BEE Automation och Schneider Electric annonserar idag att man ingår ett partnerskap för att tillsammans utveckla effektivare och mer hållbara produktionsanläggningar.
Här finns också intressanta komplementära bitar att utveckla och koppla ihop. BEE Automation jobbar med projekt mot slutanvändare inom automation och IT med specialkompetens inom vatten och avlopp. Detta emedan Schneider Electric erbjuder energi- och automationslösningar för effektivisering och hållbarhet.
- Tillsammans har företagen kapacitet att i detalj kartlägga var det finns utrymme för resurseffektivisering i en industrianläggning, menar Niclas Brodin, som. är VD på BEE Automation.

I partnerskapet står Schneider Electric för ”proof of concept” med innovativ hård- och mjukvara, medan BEE Automation har specialistkompetensen ifråga om integrationen av lösningar mot användarnas system. Man utför i detta programmering av produkter från Schneider Electric inom PLC, PAC, HMI och SCADA-system, som ingår i den öppna arkitekturen EcoStruxure Plant.
– Jag vågar säga att i stort sett all industri, både tillverkningsindustri och exempelvis vatten och avlopp som vi jobbar mycket med, har potential att effektiviseras. Kunden ska alltid stå som vinnare i slutändan och EcoStruxure Plant passar oss som handen i handsken, så jag ser fram emot ett långt och givande samarbete med Schneider Electric, säger Niclas Brodin.

KONTROLL ÖVER VÄSENTLIGA PRODUKTIONSDATA
Men som sagt – att ta de viktiga stegen framåtmot ökad effektivitet i sina produktionsanläggningar handlar allt mer om systematisk digital uppgradering. Slutanvändarna behöver, menar Brodin, stöd för fatta rätt beslut baserat på rätt information vid rätt tillfälle. Här hävdar han att man med hjälp av arkitekturen i EcoStruxure Plant-lösningen enkelt får kontroll över väsentliga produktionsdata och larm och får snabbt kontroll över eventuella avvikelser, detta även i mobil eller på surfplatta.
Denna guidning hjälper t ex underhållspersonal med snabbare felsökning och därmed åtgärd och på så sätt höjs produktionseffektiviteten. I en traditionell produktion används 50 procent av tiden till felsökning och 50 procent till att åtgärda felen.

IDENTIFIKATION AV ”ENERGITJUVAR”
Det kan också handla om att minska spill av emballage när produkter ska förpackas eller att identifiera onödiga energitjuvar. Allt kan göras mätbart, följas upp och kalibreras för att systemet som helhet ska fungera optimalt på ett mer hållbart sätt.
– Ett bra samarbete mellan systemintegratör och systemleverantör märks ute hos kunden och därför tror vi mycket på det här partnerskapet. I det här fallet levererar Schneider Electric systemlösningen och BEE Automation står för integrationen med kundens system. Vi kan tillsammans anpassa alla led i näringskedjan efter specifika behov så att slutkunden uppnår en effektivare produktion med ett ökat slutresultat, säger Kenneth Lindqvist, Sales Engineer på Schneider Electric.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title