Annons

SCM från Infor: Realtidsbaserat med 3D-visualisering som topp

Digitaliseringen sätter sina spår hos alla leverantörer av affärssystem. Infor är en av de mer offensiva spelarna i sammanhanget och nu lanserar bolaget en nästa generations lösning som man kallar, ”ett snabbspår till digital transformation”. Det handlar om en SCM-mjukvara (Supply Chain Management) som man menar ger, ”användarna realtidsvisibilitet och kontroll över sina globala försörjningskedjor”.
Nya funktioner i detta paket är lösningar som utnyttjar digital teknik som Big Data, maskinlärande, IoT och möjligheter att skapa virtuella lager.
En annan intressant innovation är att man via 3D-visualisering kan följa produkternas flöde i ett lager.

Infor är ett av de där företagen som gått i det närmaste ”all-in” på molnet. En huvudpoäng med bolagets breda ERP-portfölj är att skapa branschspecifika tillämpningar. Detta har man lyckats bra med och med den nya SCM-paketeringen får man utmärkta möjligheter att ta ytterligare steg med att i realtid fånga varurörelser och få kontroll över sina globala försörjningskedjor.

80 procent större noggrannhet. – Våra nya SCM-funktioner är utformade för att påskynda innovation och digital transformation i försörjningskedjan. Bara ett exempel som visar sprängkraften och produktivitetspotentialen i detta: Genom att tillämpa maskininlärning för leveranser, kan man nå upp till 80 procent större noggrannhet och på ett helt annat sätt än tidigare förutsäga ankomster av varor, säger John Bermudez, Infors VP för produkter och strategi.
Han tillägger att man i kombination med Infors GT Nexus Commerce Network-plattformen adderar en blandning av datavetenskap, maskininlärning och nästan 20 års nätverksinsikt: ”Detta ger sammantaget en ny nivå av ETA-noggrannhet (ETA, Estimated Time of Arrival, ”beräknad ankomsttid”), säger Bermudez.
De potentiella vinsterna med detta är många. Inte minst för att det skapar möjligheter att förbättra precisionen i planeringsarbetet. Med mer exakta ETAs kan företag utvidga initiativ kring sånt som direktleveranser från kaj till kaj utan omlastning, kombinera för att få med större laster, förbättra lagernoggrannhet och kundservice.

Förutsägbara transportankomster. Infor GT Nexus Commerce Network-plattformen har en nyckelroll i detta att skapa en förutsägbar ETA. Med hjälp av maskininlärning och historiska nätverksdata beräknar den ankomsttider baserat på de absolut senaste uppdateringarna och registrerade transaktionerna i nätverket. Maskininlärning möjliggör för systemet att utveckla exakta och aktuella kedjemodeller i utbudet, se mönster och kontinuerligt stämma av mot modellens parametrar; allt baserat på de senaste trenderna och mönstren i realtid.

John Bermudez, Infor.

– Vi har alltid varit en innovatör på detta område, säger Bermudez. Nu tar vi flera steg och hjälper kunderna att gå bortom statiska ledtidsberäkningar med hjälp av dynamiska ETAs baserat på prestationsmodeller.

När lagret befinner sig på havet. Mer då? Mer än att bara uppdatera status vid avgång och ankomst, använder ”Live Ocean” AIS (Automatic Identification System). Detta är i sin tur en IoT-informationskälla som ger kontinuerlig synlighet av varor som flödar från port till port. Företagen får i realtid visuella uppdateringar av alla fartyg, med specifik identifiering av fartyg som transporterar varorna. Genom att länka order, leverans och artikelinformation stöder lösningen också inventeringsspårning och planering. Informationen inkluderar även detaljer om fartygs status, hastighet och kommande eller tidigare anlöpshamnar.

– De flesta sjötransportlösningarna är beroende av EDI-meddelanden och kan inte ”se” utöver leveransnivå, säger Bermudez. Med Live Ocean får man fartygets positionering i realtid och kan koppla fartygsinformationen till mer detaljerad information på objektnivå. På så vis kan man övervaka både leveranser och lager i rörelse. För företag som strävar efter att köra smidiga, snabba och globala transportkedjor, synlighet i de stora volymerna av lager som de s a s har har flyttat till sjöss, är de här kapabiliteterna kritiska.

3D-visualisering av lagerflöden. Med ”3D Visual Warehouse” tillhandahåller Infor WMS (Warehouse Management System) nu en tredimensionell, interaktiv mekanism för att visualisera och orkestrera lagerflödet. Användare identifierar snabbt plockning och flaskhalsar för att förhindra förseningar, förbättra flödet och medarbetarnas produktivitet.
3D Visual Warehouse fungerar sömlöst i samband med hur en förflyttning av varor skapar en våg av händelser. Detta gör att man verkligen ”ser” hur arbetsflöden kan påverkas av en dylik förflyttning. Eller hur områden som innehåller en koncentration av order ser ut och hur platser som är ologiskt uppställda riskerar att orsaka förseningar. Man kan också initiera korrigerande åtgärder, som att man ändrar arbetsprioriteringar, byter arbetskraft, genererar påfyllningar eller förändra uppläggen i förflyttningsvågor. Man får kort sagt ett visuellt beslutscentrum för hantering av platser, lager, väntande val, routing och utrustning.
– 3D Visual Warehouse-lösningen ger en mycket mer holistisk syn på möjligheter och skapar en mer intuitiv grund för att identifiera flaskhalsar, säger Heidi Benko, Infors VP för lösningsstrategier. Det här hjälper företag att gå utöver att taktiskt ta itu med arbetet. Man får hjälp att förstå implikationer på makronivå av användningen av tillgångar, från lager till arbete och från utrustning till rymd.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title