Annons

SCM: Omprövade försörjningskedjor efter pandemin – insikter genom data minskar risker, enligt ny studie

Enligt studien säger 83 procent av de tillfrågade att de nu är mer medvetna om risker i försörjningskedjan, som råvarubrist, tillverkningsstopp eller transporthinder, än de var för tolv månader sedan. Pandemin har blivit en väckarklocka som fått dem att inse att de behöver vara snabbare, flexiblare och mer innovativa för att klara av förändringarna. Att bygga motståndskraft och hållbarhet i försörjningskedjorna genom digitalisering och insikter genom realitidsdata är en prioriterad strategi inom digital transformation och viktigt för många företags överlevnad.

Kristof Symons.

FÖRSTÄRKNING AV FÖRSÖRJNINGSKEDJAN
Nästan åtta av tio säger att de har snabbat på digitaliseringen av deras försörjningskedjor. Dessutom uppgav nästan 50 procent av de tillfrågade företagen att de nu ska se över riskhanteringsstrategier och risker kopplade till inköp de närmaste två åren. Automatiseringen spås öka för att snabbt hantera förändringar i efterfrågan. För närvarande säger 42 procent av de tillfrågade företagen att de använder automatisering för att hantera risker, och att detta kommer att fördubblas under de kommande två åren.

Två av fem tillfrågade i undersökningen säger att deras försörjningskedja inte kunde klara av krisens kulmen. Tekniska möjliggörare, såsom artificiell intelligens (AI), moln, 5G och dataanalys kommer nu att spela stor roll för att stärka leverantörskedjorna genom bättre planering och genomförande. Att samla in och dela realtidsdata kommer att förbättra effektiviteten och synligheten i hela försörjningskedjan, samtidigt som det stöttar relationer med leverantörer och tillverkare för ett smart beslutsfattande.
– Digital teknik och digital förmåga är nycklar som gör det möjligt för företag och deras partner att omstrukturera sin försörjningskedja på ett säkert sätt. Digitalisering och datainsamling kommer också att vara de främsta möjliggörarna för att bli mer hållbara och spara kostnader såväl som planetens resurser, säger Kristof Symons.

59 procent av de tillfrågade i studien menade att det utgör en betydande affärsrisk att inte driva en etisk och hållbar verksamhet, något som i slutänden kommer påverka resultaten.

OMSTART FÖR HÅLLBARHETSPROGRAM
Även om krisen har gjort att hållbarhet har hamnat längre ner på företagens agenda, så säger fortfarande 59 procent av de tillfrågade att det utgör en betydande affärsrisk att inte driva en etisk och hållbar verksamhet, något som i slutänden kommer påverka resultaten. Smarta fabriker kan till exempel sänka energikostnaderna med 30 procent.
Dessutom säger 85 procent av de tillfrågade att deras verksamhet investerar för att bli mer hållbar. Detta innefattar ny datainsamlingsteknik för att ge bättre insikter i mätparametrar gällande hållbarhet och att hantera och kontrollera faktorer som energianvändning.
– Pandemin kommer att upphöra på något sätt, men klimatförändringar och hållbarhet är trender och risker som kommer finnas här under lång tid framöver, förklarar Erwin Verstraelen, CDO och CIO vid Port of Antwerp. Till exempel kommer The European Green Deal att sätta mer press på alla intressenter för att identifiera var utsläpp uppstår och minimera deras miljöpåverkan. Försörjningskedjan är en viktig del av det.

Om åtgärderna från olika verksamheter följer deras ambitioner kommer digitalt drivna program för hållbarhetshantering troligtvis vara allmänt utbredda inom två år.

Rapporten, Real-time Intelligence and the Future of Supply Chains, baseras på en undersökning där 320 ledande beslutsfattare från multinationella företag i 18 länder deltog. Undersökningen genomfördes mellan augusti och oktober 2020 av den oberoende forskargruppen Longitude, som är ett företag ägt av Financial Times, på uppdrag av Orange Business Services.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title