Annons

”SEGER FÖR KLIMATET”: Mångmiljardlån till H2 Green Steels storskaliga anläggning för grön stålproduktion i Boden

Satsning på LÅNGT DRIVEN DIGITALISERING för fossilfritt stål till AUTOMOTIVE. Underbyggda av klimatproblematiken har hållbarhetssträvandena tagit ordentlig fart de senaste åren med en rad tunga, ”gröna” investeringar på industrisidan.
En sådan underbyggs av den igår meddelade finansieringslösningen från H2 Green Steel, där man nått en milstolpe på vägen mot att fossilbefria stålindustrin, en av världens smutsigaste. Bolaget har tecknat avtal för skuldfinansiering på 48 miljarder kronor, tagit in ytterligare 3,4 miljarder kronor från investerare och tilldelats runt 3 miljarder från Innovationsfonden. Totalfinansieringen uppgår till cirka 75 miljarder kronor.
Av detta kommer EIB att tillsammans med Nordiska Investeringsbanken (NIB) att delta i projektfinansieringen för att stödja H2 Green Steels storskaliga produktionsanläggning i Boden i norra Sverige. Bland annat kommer EIB att bidra med 314 miljoner euro – motsvarande drygt 3,4 miljarder kronor.
Detta banbrytande europeiska flaggskeppsprojekt är viktigt för att minska koldioxidutsläppen från den primära stålindustrin, som är en av de industrisektorer som är svåra att göra fossilfria. Anläggningen kommer att tillverka gröna och hållbara produkter av plattstål av hög kvalitet, främst riktat mot fordonsindustrin, byggbranschen, vitvarutillverkare, tillverkare av industriell utrustning och energisektorn. I denna banbrytande teknikprocess ersätts kolet i produktionsprocessen med vätgas som produceras i en elektrolysör som använder el från förnybara källor.
– Ingen har granskat vårt projekt mer ingående än de som backar upp vår finansiering. Detta enorma åtagande från långivare som Europeiska Investeringsbanken visar på ett verkligt erkännande av kvalitén på vårt företag. Det är också en stor seger för klimatet då vi hoppas att modellen kommer att inspirera finansieringen av andra initiativ för att minska koldioxidutsläppen i industrisektorer som är svåra att göra fossilfria, säger Henrik Henriksson, CEO för H2 Green Steel.
En spännande aspekt på både anläggningsbyggnation och senare driften handlar om en långt driven digitalisering. Flera inblandade lösningar och aktörer finns på detta område. Bolaget har inte kommenterat digitaliseringsbitarna närmare, men i dagsläget är gissningsvis fabriksdesign-lösningar centrala för att bygga upp processmodeller, automationsarsenal och lösa industrialiseringen av verksamheten, bl a i form av en H2GS dataplattform. Parallellt torde utvecklingen av design- och systemupplägg fortgå. Av den information vi fått fram verkar man initialt satsa mer på att bygga själva avseende de senare bitarna, snarare än att ta in ”färdiga” kommersiella lösningar. Detta kan dock ändras vartefter verksamheten ska skalas upp. Northvolt var t ex från start inne på samma spår, men valde till slut att gå vidare med Siemens Digital Industries och applikationer i deras Xcelerator-portfölj.
I dagsläget finns hur som helst indikationer på att H2 Green Steel just nu jobbar med mjukvaror från AVEVA (SP3D, PDS, PDMS) när det gäller fabriksdesign och 3D-modellering/viewing. När det gäller processautomation har man f ö också Siemens Simatic-enheter med i planeringen.

När det gäller både drift och anläggningsbygge kan noteras att fler aktörer kan vara aktuella. 2022 tecknades exempelvis en avsiktsförklaring (MoU) med Hitachi Energy om att utnyttja elektrifiering, digitalisering och relaterade lösningar från de senare. I Boden-anläggningen kommer H2 Green Steel att använda Hitachi Energys kapabiliteter för att optimera sin värdekedja för att planera, bygga, driva och underhålla energiinfrastrukturen, vilket inkluderar IT och Operational Technology (OT).  Man har också ifjol tecknat ett avtal med Mobilaris kring användning av digitala, helt integrerade funktioner mellan digitala och fysiska komponenter. Mer om dessa två avtal nedan.

Koldioxidavtryck nära noll

H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda stålindustrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar en av världens största koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. Bolagets grundare och största aktieägare är Vargas Holding, som också är medgrundare och en av de största ägarna i svenska batteritillverkaren Northvolt.
H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och har alltså sitt första gröna stålverk under utveckling i Boden i norra Sverige.

Traditionell primär stålproduktion är mycket energiintensiv och resulterar i enorma mängder koldioxidutsläpp. Den globala stålsektorn står för närvarande för cirka 8 procent av den globala energiefterfrågan och 7 procent av de globala koldioxidutsläppen.
Det gröna stålet från Boden-anläggningen kommer däremot att ha ett koldioxidavtryck nära noll, med upp till 95 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med stål som tillverkas på traditionellt sätt med masugnar.
H2 Green Steel driver därmed ett av världens största klimatpåverkansprojekt. Bygget av det gröna flaggskeppsstålverket i Boden med integrerad vätgas- och grön järnproduktion, är också på god väg.

Långt driven digitalisering
En viktig aspekt av både anläggningsbyggnation och senare drift av anläggningen handlar, som noterats ovan, om en långt driven digitalisering. Flera inblandade partners finns på detta område.
AVEVA och Siemens nämndes i ingressen, men här finns andra faktorer:
2022 tecknades en avsiktsförklaring (MoU) med Hitachi Energy om att utnyttja elektrifiering, digitalisering och relaterade lösningar från de senare. Samarbetet bygger på tre delar: 1) Hitachi Energys investering i H2 Green Steel, 2) produkter och tjänster från Hitachi Energy som behövs för att bygga och förbättra den elektriska infrastrukturen för att driva ståltillverkningen och anläggningen för grön vätgas, och 3) grönt stål som ska användas vid tillverkningen av Hitachi Energys produkter när H2 Green Steel väl har börjat producera.

Enligt en pressrelease från H2 Green Steel kan man komma att använda Hitachi Energys kapabiliteter för att optimera sin värdekedja för att planera, bygga, driva och underhålla energiinfrastrukturen, vilket inkluderar IT och Operational Technology (OT). 

I januari ifjol tecknade man vidare ett avtal med Mobilaris, som innebär att man kommer att arbeta ihop för att effektuera användandet av digitala, helt integrerade funktioner mellan digitala och fysiska komponenter. Ambitionen är att särskilt arbeta med säkerhet och koordinering på området som kommer att öka effektivitet samt förbättra säkerhet och transparens i det stora byggprojektet och senare även i den dagliga driften i det moderna stålverket.
– H2 Green Steel representerar ett nytt sätt att tänka inom industriella projekt, där digitalisering inte är något som läggs på, det byggs in redan från början. Att arbeta med H2 Green Steel på det sättet passar oss perfekt och vi är övertygade om att vi kan åstadkomma något stort tillsammans, säger Mikael Nyström, SO i Mobilaris Industrial Solutions.
Båda bolagen delar övertygelsen om att genom att tänja på gränserna och genom ett smartare användande av teknik så går det att transformera branscher som är svåra att ställa om.

På den helt integrerade, digitaliserade och cirkulära anläggningen i Boden, norra Sverige, kommer H2 Green Steel att producera grönt stål, vilket minskar CO₂-utsläppen med upp till 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning. Genom att ersätta kol med grönt väte som drivs av fossilfri el blir vatten och värme de primära utsläppen.

Världens största elektrolysör
Här är några intressanta fakta och siffror som beskriver satsningens omfattning är svindlande på många vis. 

  • Anläggningen i Boden blir det första storskaliga gröna stålverket i världen.  
  • Mängden vätgas som planeras att produceras här har en volym av att kunna fylla Globen – var femte timme. 
  • Industriområdet som stålverket med tillhörande vätgasanläggning ska stå på motsvarar drygt 1 000 fotbollsplaner av normalstorlek och är större än Kungsholmen i Stockholms innerstad. 
  • Den planerade totala byggnaden för hela stål- och vätgasprocessen från start till slut är cirka 2 kilometer lång och 1 kilometer bred.  
  • Fabriken kommer ha en produktionskapacitet på 2,5 miljoner ton högkvalitativt stål till den första fasen, som startar 2025 med upprampning under 2026, och på 5 miljoner ton till år 2030. Fabriken uppskattas då ha cirka 2000 anställda. 

    – Elektrolysören kommer vara en av världens största vid den tidpunkten, i storleksordningen 700-800  MW, att jämföra med de största i världen idag som är på cirka 20 MW, förklarar Marita Nilsson, Technology Lead Electrolyzer Systems på H2 Green Steel. 

Banbrytande teknik
Klart är att storskalig grön vätgasproduktion, är nödvändig för att minska koldioxidutsläppen i de industrier som är svåra att göra fossilfria; liksom att resan mot lägre utsläpp får en skjuts av H2 Green Steels satsning i Boden. Ännu återstår att se att man verkligen får igång produktionen enligt plan, men Nordiska Investeringsbankens ordförande och CEO, André Küüsvek, menar att, ”företagets expertis och banbrytande teknik kommer att ha en markant inverkan på att minska koldioxidutsläppen från stål.”
– Genom att ersätta kol med vätgas som tillverkas från förnybara energikällor, kommer produktionsanläggningen att betydligt minska stålets koldioxidavtryck och är i linje med de ambitiösa målen för en grönare framtid. NIBs investering, som stöds av InvestEU-programmet, återspeglar vårt engagemang att stödja innovationer som är nödvändiga för den gröna omställningen, tillägger han.

Från EIBs sida, Europeiska Investeringsbanken, konstaterar VPn, svensken Thomas Östros, i en kommentar till bankens satsning att stålindustrin är en strategisk sektor, som är kärnan i EUs ekonomi.
– Vårt engagemang att nå nettonollmålet senast 2050 kräver att denna sektor genomgår en transformativ förändring. Det är viktigt att EIB, som EUs klimatbank, stöder H2 Green Steel i dess banbrytande utveckling av en helt ny ren teknik för att tillverka primära produkter av plattstål med låga koldioxidutsläpp. Projektet banar vägen för utvecklingen av miljövänligt stål, som är avgörande för att minska koldioxidutsläppen i de sektorer som är svåra att göra fossilfria, där stål är en viktig del.

–  Vi har gått igenom denna process i nära samarbete med många olika intressenter. Vi har jobbat som ett stort team, brutit ny mark och hittat innovativa lösningar i strukturer och arbetssätt som brukar vara ”stela”. Resultatet är denna historiska milstolpe i ett av världens största projekt för klimatomställning, kommenterar Otto Gernandt, finanschef för H2 Green Steel.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title