Annons

Semcon hjälper Hystar att automatisera storskalig produktion av grön vätgas

Tekniken för vätgasproduktion med PEM-elektrolysörer är välutvecklad idag, men för att nå en storskalig vätgasproduktion krävs avancerad utveckling av automatiska och flexibla produktionsprocesser för stacken. I slutet av 2021 beviljades Hystar ytterligare medel från Norges Forskningsråd för ett projekt med syfte att optimera och automatisera produktionen av högeffektiva PEM-elektrolysörer.

Alejandro Barnett, CTO på Hystar.

BANBRYTANDE METODER
Elektrolysörer kan massproduceras med samma metoder som bränsleceller, ett teknikområde där Semcon besitter stor kunskap. De här banbrytande metoderna för massproduktion är en förutsättning för att Hystar ska nå sitt mål att revolutionera produktionen av elektrolysörer.
– Vi är glada och stolta över att bidra med vår expertis i detta nordiska samarbete vilket borgar för att både kunskap och produktion kan behållas och utvecklas i Sverige och vårt grannland Norge, säger Robert Eliasson, Area Manager Production Development på Semcon.

TVÅ ÅRS LÖPTID
Projektet, som planeras löpa över två år, startade i februari 2022 i en mindre omfattning med förhoppning att utökas över tid. Semcon stöttar sedan tidigare Hystar med expertis inom utvecklingen av stackar, avseende mekanik och geometri, FEM (Finite Element Method) och CFD (Computational fluid dynamics).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title