Annons

SEMCON: Lyckad BMW treliters-diesel kan bli MARINMOTOR

Snart kan BMWs twin turbo treliters dieselmotor komma att bli sjösatt. Semcon har i samarbete med Cimco Marine slutfört en lyckad förstudie för att omvandla motorn till marint bruk. Det blir i så fall världens första treliters dieselutombordare med en effekt över 200 hästkrafter. En prototyp kommer att tas fram efter sommaren. Produktionsstart planeras till 2020.

– Motorn har en stor potential för marin miljö. Hög effekt och kvalitet är viktiga egenskaper för många i professionell trafik, som arbetsbåtar och snabbgående nöjesbåtar. De stora krafterna innebär ett avancerat ingenjörsarbete – och är väldigt kul, säger Henrik Einarsson, teknisk projektledare på Semcon.

Modifierad BMW-lösning. Förstudien bygger på BMW:s treliters turbodieselmotor, som nu kan komma att modifieras och anpassas för marint professionellt bruk. Semcon står för konstruktion, beräkning och simulering i projektet. Inom kort kan nästa fas påbörjas. Det innebär framtagning av en prototyp som ska testas i vatten.

– Utfallet av förstudien är väldigt positivt. Vi har tillsammans med Semcon identifierat vilka åtgärder som krävs för att gå in i nästa fas. Det finns goda förutsättningar att ta projektet vidare, säger Cecilia Anderberg, VDd för Cimco Marine.
Till saken hör att Cimco Marine under flera år har utvecklat OXE Diesel, som är världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Bolagets patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på deras motorer i hela världen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title