Annons

Semcon ökar satsningen på DIGITAL tillverkningsindustri

Efterfrågan på digitalisering inom tillverkningsindustrin blir allt större. Utöver att skapa en hållbar produktion finns stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar att göra. Det säger idag Semconchefen, Markus Granlund. Han påpekar vidare att bolaget nu satsar på att väsentligt utöka sin närvaro inom tillverkningsindustrin med, "en unik mix av digital expertis och lång erfarenhet inom produktionsoptimering."
– Att accelerera vår tillväxt inom tillverkningsindustrin är ett naturligt steg. Vi är mitt i en utveckling som ställer nya krav på oss i gränslandet mellan teknik och IT – krav vi på Semcon kan möta upp tack vare vår unika mix av kompetenser och möjlighet att överföra kunskap mellan branscher. Semcon har lång erfarenhet inom robotisering och automation. När vi nu kopplar på ny teknik, såsom AI, ger det fantastiska möjligheter för tillverkningsindustrin, säger Granlund.

För att nå en mer kostnadseffektiv och hållbar produktion krävs förståelse för hela produktionsprocessen och hur den kan optimeras. Att dessutom lägga till expertis inom UX, mjukvaruutveckling och IoT-projekt skapar unika förutsättningar för framtidens produktion.
– För oss handlar det om att låta människor göra det vi är bäst på och robotarna det de är bäst på. Det är genom att alltid utgå från mänskliga behov vi kan utveckla teknik som verkligen gör skillnad. Det skapar smartare, effektivare och mer hållbara lösningar, säger Markus Granlund.

Ett framtidssäkrat erbjudande
Investeringar inom tillverkningsindustrin förväntas fortsätta öka de närmaste åren för att kunna möta marknadens krav på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.
Enligt en rapport från PWC planeras investeringar på 900 miljarder dollar i industri 4.0 varje år världen över. Behoven av rådgivning och analys är stora i flera branscher för att förbättra hela eller delar av produktionsprocessen, exempelvis inom life science och livsmedelsbranschen.
– Det är spännande tider för oss som jobbar med produktionsutveckling. Vi har projekt just nu där våra produktions- och automationsingenjörer jobbar tillsammans med mjukvaruutvecklare och AI-experter för att optimera kritiska processer. Vi utvecklar appar för samarbetande robotar vilket kan skapa helt nya affärsmodeller för både oss och våra kunder. Och vi ser en allt större efterfrågan på den här typen av projekt, säger Robert Eliasson, Area Manager inom produktionsutveckling på Semcon.

Framtidens produktionsmiljö – Industri 4.0
Hur ser framtidens produktion ut? Och vad innebär digitaliseringen för produktionsutvecklarens sätt att arbeta? Svaren är förstås många men några av fördelarna med Industri 4.0 är:
* Effektivisering genom automation och AI.
* Hållbarhetsvinster för både miljö och människor. Mindre spill och renare produktionsmiljöer. Mindre stress, säkrare och mer kvalificerade arbetsuppgifter för människor som jobbar i produktion när robotar tar över en del av momenten.
* Insamling av stora mängder data och information i realtid leder till förbättrat och proaktivt underhåll och digital twins ger kontroll över produktens hela livscykel.

Rätt använd kommer den nya tekniken att skapa större kundnytta och nya affärsmodeller.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title