Annons

Semcon utvecklar AI-driven datahantering för Stena Line

Stena Line satsar stort på digitalisering – inom alla olika delar av verksamheten. I ett nytt pilotprojekt har Semcon fått i uppdrag att utveckla en smart lösning för hanteringen av all den data som är en förutsättning för nya digitala erbjudanden och fler AI-projekt för rederiet i framtiden.
– Stena Line gör en fantastisk satsning inom digital transformering och vi är glada att få vara med på deras resa, säger Carl-Johan Aldén, ”Global Business Director Digital Solutions” på Semcon.
– Det här är ett spännande projekt som verkligen ligger rätt i tiden. Vi på Semcon har en unik kombination av expertkompetenser inom informationshantering och AI. Det gör att vi kan skapa smarta datahanteringslösningar som möjliggör nya digitala tjänster, fortsätter Aldén.

Dynamiskt och skalbart lager
I det här projektet har Semcons och Stena Lines respektive AI-team och experter inom semantik och informationsstruktur tillsammans utvecklat ett dynamiskt och skalbart semantiskt lager. Det gör att all befintlig data i alla olika system på ett smart och effektivt sätt kopplas samman med den som behöver tillgång, oavsett om det är en människa eller en annan avancerad AI-lösning.

Dr Lars Carlsson, Stena Line.

– Stena Line har en ambition att bli världens första kognitiva färjerederi med stöd av AI i hela verksamheten. För att lyckas krävs det att vi strukturerar och tillgängliggör all vår data och kunskap. Det kan exempelvis handla om finansiella och operationella data. Det ska bli spännande att se vilka nya värden vi kan skapa tillsammans med Semcon, säger Dr Lars Carlsson, ”Head of AI” på Stena Line och ”Visiting Professor at Centre for Machine Learning Research, University of London”.

Lång erfarenhet på AI-området
Semcon har allmänt lång erfarenhet från AI-projekt inom olika branscher.
För att en produkt ska bli smart, en maskin självkörande eller produktion bli en del av Industri 4.0-visionen krävs kunskap inom artificiell intelligens, konstaterar bolaget på sin sajt. Semcon arbetar idag med företag som både är vana vid AI-lösningar och sådana som precis påbörjat sin resa.
Artificiell Intelligens är något, hävdar man, som alla företag måste förhålla sig till och det finns potential överallt, till exempel inom bild/text/röst-behandling, process/produktion/logistik-optimering såväl som prediktiv analys och underhåll.
– Vi erbjuder skräddarsydda end-to-end lösningar för kundens specifika behov. Vi lotsar våra kunder genom hela processen från behovsanalys, lösningsdesign och utvecklingen av själva algoritmerna till integration och validering. Vi erbjuder workshops där vi tillsammans undersöker vilken potential just ditt företag sitter på, säger Aldén.

Nästa steg inom artificiell intelligens
Artificiell intelligens finns numera redan överallt i samhället. Det har blivit en förutsättning för den framtid och omställning de flesta är överens om att vi är på väg mot. Saker som länge känts som science fiction är redan här eller bara några år bort. För att till exempel en bil ska kunna bli helt självkörande kommer en viss nivå av dynamiskt resonemang krävas så att bilen blir tillräckligt säker i trafiken och kan interagera med människor i sin omgivning.
Semcon satsar på forskning kring artificiell intelligens och deltar i flera forskningsprojekt. Forskningsteamet leds av bolagets AI-professor, Peter Nordin, och industridoktorand Jens Henriksson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title