Annons

Semcons Mikael Eklund ny CEO för 3D-bolaget Reliefed Tech

Reliefed Technologies är det nya namnet på 3D-teknikbolaget Arsizio. Bolaget har dragit in kapital motsvarande drygt 4 miljoner från fyra investerare för att skapa förutsättningar för en första satsning på att få fart på affärerna i sitt marknadssegment. Deras lösning handlar om att erbjuda produktutvecklande och producerande bolag ett kostnads- och energieffektivt sätt att massproducera 3D-komponenter/produkter.

I sitt pressmaterial noterar man att, ”kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners och levereras antingen som färdiga produkter eller licensieras för kundens egen produktion.” Detta bygger i sin tur på bolagets ”know-how”, kombinerat med immateriella rättigheter baserat på den patenterade 3D-iExtrusion teknologin. Genom denna menar man sig kunna erbjuda 10–40% i material- och viktbesparing, 10–20% högre värmeöverföringskapacitet, 20–80% lägre produktionskostnader samt 20–70% lägre energiförbrukning i produktion.

Värvning av Semconchef. Reliefed har vidare förstärkt organisationen genom att rekrytera Mikael Eklund som ny VD. Eklund kommer närmast från börsbolaget Semcon, där han har arbetat i ledande positioner i ca 15 år, senast som försäljningschef.
– Mikael Eklunds erfarenheter av teknikbolag och hur man med hjälp av försäljning och marknadsföringsfokus får företag att växa, passar Reliefed Technologies nuvarande situation perfekt, säger Mark Jansson Kragh, bolagets tekniska chef, grundare och tidigare VD på Reliefed.
– Jag ser verkligen fram emot att få vara en central del av Reliefed Technologies och den resa som företaget påbörjat. Det är fantastiskt att se responsen hos företag vi är ute och träffar. Jag är också stolt över att vara del av det team, med engagerade ägare, styrelse och anställda i bolaget, som alla har en tro på det vi gör och tydligt ser det värde vi erbjuder våra kunder, säger Eklund själv.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title