Annons

SLM inom tillverkning: Analytikern IDC placerar IFS i ledarkategorin

IFS’ placering i ledarkategorin är en logisk följd av att bolaget under lång tid satsat på och gjort rätt saker. IFS har utvecklat mjukvara för servicebranschen i mer än tre decennier och tillhandahåller lösningar som hjälper tillverkare och serviceorganisationer att digitalt transformera sin serviceverksamhet med branschspecifik kapacitet. Man har i detta har etablerat en end-to-end plattform för livscykelhantering för tjänster som stöder en bred uppsättning funktionella processer, inte minst inom tjänsten på IFS Cloud.
Till saken hör också att IFS har vunnit många erkännanden för ett starkt ekosystem och för kapacitet som stödjer en företags-omfattande tjänstetransformation.

IDC: ”ÖVERVÄG IFS”
Denna satsning har också burit frukt, både kommersiellt och i form av att en respekterad analytiker som IDC, i sin MarketScapes leverantörsbedömning råder tillverkare och serviceorganisationer att överväga IFS när de vill ”samarbeta med en leverantör som har etablerat ett starkt ekosystem samtidigt som de har förmågan att stödja en företagsomfattande tjänstetransformation. IFS har ett antal kunder inom komplexa tjänstebranscher och har lagt till domänexpertis och ytterligare funktionella möjligheter genom nyligen genomförda förvärv.”
I rapporten tillägger IDC: ”Kunder noterade att IFS kunde arbeta med komplexa tjänstemiljöer för att tillhandahålla adaptiva produkter som stöder digital transformation i rätt takt.”


Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title