Annons

Siemens i samarbete med forskningsinstitutet CEA för att vässa digitala tvillingar inom industrin

Konceptet med digitala tvillingar börjar få ett ordentligt bett på marknaden. Men det finns fortfarande en del att göra för att vässa området än mer. Framför allt då när det gäller sånt som har med produktinnehållet att göra, som elektronik eller mjukvara. Särskilt det förra, elektronik, med integrerade kretsar (IC) och PCB (Printed Circuit Boards, ”kretskort”) och liknande har varit ett områden där Siemens Digital Industries Software visat ett starkt utvecklingsintresse. Bolaget har många kunder som är elektroniktunga i sina produktupplägg.
Samtidigt utvecklas i dagsläget relaterade områden som AI explosivt. Att detta påverkar elektroniksidan behöver ingen tvivla över. Frågan är nu hur man ska kunna fånga denna snabbt växande bit, som har stor betydelse för nyttan med digitala tvillingar.
Från Siemens sida påpekar man ofta att simulering och analys är en av grundpelarna för kompetenta digitala tvillingar, vilket ytterligare skärper behoven av kapabla lösningar. Forskningssatsningarna inom AI gör också att utvecklingen är extremt snabbt just nu. Pressen ökar därmed på simuleringsbitarna för att via digitala tvillingar, som har försetts med de spetsigaste nya kapabiliteterna, kunna säkra produkters kapacitet, funktionalitet och designvalidering. För att möta detta har Siemens sedan ett par år tillbaka investerat tungt i Xcelerator-portföljen.
Här kommer en av veckans nyheter på området in i handlingen. Siemens Digital Industries Software och CEA-List, ett tekniskt forskningsinstitut fokuserat på smarta digitala system, har nämligen signerat ett samförståndsavtal för forskningssamarbete för att ytterligare utöka och förbättra digital tvillingkapacitet med artificiell intelligens (AI) och utforska större integration av inbyggd programvara på både virtuella och hybrida plattformar.
- Med den kraftiga ökningen av elektronik- och mjukvaruinnehåll i produkter och system finns det ett tydligt behov av simuleringslösningar för flera domäner, multi-fidelity-system för att lindra flera konstruktions- och verifieringsutmaningar säger Jean-Marie Brunet, VP och GM för Hardware Assisted Verification Division, inom Siemens Digital Industries Software. Han tillägger att, ”vi delar en vision med CEA om en ännu mer omfattande digital tvilling och tror att vi kan implementera denna vision genom kraften i Siemens Xcelerator-portföljen eftersom den täcker allt från EDA-mjukvara (Electronic Design Automation) och hårdvaruverktyg till system, sensorer och simuleringsmjukvara för multifysik.”

Brunet tillägger att samarbetet med CEA-List förväntas ytterligare utöka applikationsdomänerna och teknikbredden för dessa lösningar. En poäng i detta är att forskningssamarbetet alltså tar sikte på att öka användningen av AI och molnberäkningar i vad parterna karaktäriserar som, ”världens mest omfattande digitala tvilling inom elektroniksystembaserade industrisektorer.”

En vinnande kombination
Forskningssamarbetet kommer att sammanföra de två organisationernas kombinerade branschexpertis med Siemens Xcelerator-portföljen och CEA-Lists verktygsuppsättning för att hjälpa till att bryta ner barriärerna mellan elektronikdesign, mjukvaruutveckling och maskinteknik med digital tvillingteknologi.
Detta förväntas hjälpa kunderna att avsevärt minska tiden och kostnaderna för verifiering och validering och att driva på betydande förbättringar av produktkvalitet och påskynda tiden till marknaden över hela elektroniksystemets produktlivscykel; från arkitektonisk utforskning till design och utveckling.

Autonom drift och smart robotik
Parallellt med detta kommer forskningen att ytterligare utforska användningen av digitala tvillingteknologier för autonom körning, smart robotik och hälsodomäner. Från CAE-Lists sida talar man om, ”en mer holistisk” digital tvilling.
– Ja, vår gemensamma vision handlar om vikten av en mer holistisk digital tvilling. Vi på CEA-List kommer att bidra med sin expertis inom digital teknik och verktyg från uppslukande och funktionella digitala tvillingplattformar (XDE och Papyrus), artificiell intelligens och kodverifieringsområden, säger Alexandre Bounouh, CEO för CEA-List.

Han tillägger att Siemens och CEA-listas färdplan kring forskningen om digitala tvillingar kan erbjuda de bästa verktygen för att skapa snabba, omfattande och funktionella digitala tvillingar förstärkta med artificiell intelligens.
– Detta kan verkligen öka företagens konkurrenskraft genom att integrera Digital Twin-teknik tidigt för att förnya sig i sina produkter och processer samtidigt som människorna håller sig uppdaterade och minskar deras miljöpåverkan, säger Bounouh.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title