Annons

Siemens köper avancerad meshfri teknologi: ”Snabbar upp simulering och analys inom fordons- och flygindustri”

Vad man nu gör är att dels integrera Nextflow Softwares meshfria CFD-teknik i Xcelerators programvaruportfölj och dels möjliggör sofistikerad CFD tidigare i designprocessen för att leverera mer konkurrenskraftiga produkter på mindre tid och kostnad.
– Våra kunder måste utnyttja sofistikerade simuleringar tidigare och oftare i sin designprocess, och detta skapar en stark efterfrågan på snabb och automatiserad CFD av dynamiska gasvätskeflöden, säger Jean-Claude Ercolanelli. Den meshfria-tekniken har i detta framstått som en ledande lösning för att kraftigt minska installations- och lösningstiderna för denna typ av problem, vilket påskyndar tiden till resultat och bevisar produkternas beteende till en reducerad tid och kostnad.

Simuleringssesssion kring smörjning av en växellåda gjord i Nextflow-miljön.

INGEN VALIDERINGSMETOD PASSAR ALLA APPLIKATIONER
Klart är också, som vi noterade i ingressen, att Siemens Digital Industries Software redan är starkt positionerat på CFD-marknaden och erbjuder både CAD-centrerade och high-fidelity-lösningar över mekaniska och elektriska designscenarier. Med köpet av Nextflow Softwares ”Smooth-Particle Hydrodynamics (SPH)-teknologi” i Simcenter-portföljen gör det möjligt för analytiker att utnyttja den komplementära karaktären hos meshfria och meshbaserade lösare för att dra nytta av var och en av deras respektive styrkor och öppna dörren för nya applikationer som tidigare var svåra att adressera.
– Vi är mycket glada över att gå med i Siemens och utöka omfattningen av CFD-simulering för våra kunder, säger Vincent Perrier, VD för Nextflow Software.
Han tillägger att det idag finns inte finns en enda valideringsmetod som passar alla industriella applikationer.
– När tekniska problem blir mer komplexa och designcykler förkortas måste analytiker hitta den optimala avvägningen mellan noggrannhet och beräkningstid. Nextflow Softwares SPH-lösningar kompletterar fint det befintliga CFD-erbjudandet i Simcenter Portfolio för att övervinna utmaningar av komplexitet och långa körtider, avslutar han.

INNOVATIVA METODIKER
Nextflow Software grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Nantes, Frankrike, och är ett startup-företag med fokus på utveckling av innovativa SPH-nätfria CFD-metoder. De har spelat en avgörande roll för att flytta SPH från akademiska laboratorier till händerna på analytiker över branscher, vilket har hjälpt till att simulera komplexa problem snabbare och tidigare i produktutvecklingscykeln.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title