Annons

SIMULERING: Siemens köper ny molnbaserad mjukvara för optimering inom 3D-printing

Sunata-programvaran använder termisk distorsionsanalys för att på ett enkelt, automatiserat sätt att optimera byggnadsorientering i samband med printning av komponenter och genererar, som sagt, också supportstrukturer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för konstruktörer – snarare än analytiker – att köra simuleringar av komponenter och parter som ska printas och därmed minska nedströmsanalysen som måste utföras via Simcenter-mjukvaran för att uppfylla högt ställda designkrav.
Siemens planerar att göra Atlas 3D-lösning tillgänglig via sitt online ”Additive Manufacturing Network”.

Simulering och att göra rätt första gången
– Våra lösningar industrialiserar additiv tillverkning för stora företag, servicebyråer för 3D-tryck, designföretag och CAD-designers, säger Zvi Feuer, senior VP för ”Manufacturing Engineering Software” på Siemens Digital Industries. Den molnbaserade Sunata-programvaran gör det enkelt för designers att bestämma det optimala sättet att skriva ut 3D-delar för hög kvalitet och repeterbarhet. Kombinationen av Sunata med de robusta CAE-additivtillverkningsverktygen i Simcenter möjliggör att etablera en ”rätt-första-gången-metod” för industriell 3D-utskrift.
Atlas 3Ds CEO, Chad Barden, tillägger att kraften hos Sunata är att den utrustar designers med verktyg som gör det betydligt lättare att skriva ut delar på ett mer högkvalitativt och därmed ekonomiskt optimerat sätt. Vilket förstås hänger ihop med detta med att göra rätt från start.
– Det här hjälper företag att snabbare inse fördelarna med additiv tillverkning, säger Atlaschefen. Som en del av Siemens ser vi fram emot att introducera Sunata för kunder som redan har Siemens AM-lösningar (Additiv Manufacturing) och kan uppnå ökad effektivitet i sin ”front-end design-för-additivt-process”; såväl som företag som ännu inte har påbörjat sin additiv tillverkningsresa.

Bättre högvolymproduktion på printsidan
Allmänt gäller att det inom additivt förekommer en hög frekvensen av fel i 3D-printningen. Det är en viktig utmaning som företag står inför när det gäller att utnyttja additiv tillverkning för högvolymproduktion. Parter behöver ofta gå igenom flera design- och analysloopar innan den optimala byggorienteringen och stödstrukturen fastställs.
Vanligtvis har designers inte möjligheterna att studera sådana faktorer som partsorientering, distorsion och likformigt värmeuttag i sin design. Det är istället sånt som man sätter teknikspecialisterna på att lösa.
Men med Atlas 3Ds Sunata-programvara löses detta problem genom att ge ”front-end-designers” ett snabbt, enkelt och automatiserat sätt att komma mycket närmare att göra rätt från start.

Sunata är en GPU-accelererad högeffektiv mjukvarulösning för tillverkning av additivtillverkning som kan leverera resultat upp till hundra gånger snabbare än andra build-simuleringslösningar på marknaden. GPU-accelererad datoranvändning är en anställning av en grafikbearbetningsenhet (GPU) tillsammans med en datorbehandlingsenhet (CPU) för att underlätta behandlingsintensiva operationer som djup inlärning, analys och tekniska applikationer.
Förvärvet kommer att avslutas i november 2019. Villkoren för transaktionen avslöjades inte.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title