Annons

Siemens och EPLAN i strategiskt samarbete för att skapa plug-and-play-lösningar för elplanerare inom industriinfrastruktur

För produktutvecklare som tar fram lösningar för maskin-, ställverks- och kontrollpaneler är tyska EPLAN ingen okänd storhet. Bolagets lösningar är ofta använda inom industriell verksamhet, som relaterar till de här bitarna och automation i vidare bemärkelse.
EPLAN-mjukvaran står alltså för viktiga delar av de omfattande designprocesser som krävs för att komma i mål med utveckling av t ex automation av produktionsanläggningar.
Siemens Electrical Products å sin sida erbjuder produkter för en säker och effektiv elektrisk infrastruktur på lågspänningsnivå i byggnader och industrimiljöer, inklusive säkerhets- och kontrollprodukter, mät- och övervakningsutrustning, strömbrytare och uttag. Vidare omfattar affärsenhetens portfölj dessutom kommunikationsaktiverade programvaruverktyg som kan användas för att ansluta produkter för eldistribution till byggnads- och industriautomation, såväl som till öppna molnbaserade IoT-system.

Kring detta ska man alltså skapa lösningar för som tar respektive bolags mjukvara till en gemensam integrationsnivå som förenklar helheten i processflödena.

EPLAN-data över konfigurerade Siemensprodukter
Inom industrisegmentet kommer Siemens och EPLAN att intensifiera det utmärkta samarbete som i och för sig redan existerat mer oformaliserat i många år. Detta kan t ex innebära att tillhandahålla EPLAN-data över alla konfigurerade Siemens-produkter.
När det gäller infrastrukturmarknaden har EPLAN och Siemens beslutat att gemensamt optimera och automatisera kundprocesserna, till exempel i Sivacon- och Alpha-miljön (kraftdistributionssystem) genom att integrera Simaris (planeringsverktyg) och EPLAN-plattformen.
”Båda parter kommer att bidra med sin expertis till förmån för sina gemensamma kunder, för att möjliggöra effektivare arbetsflöden inom ställverkskonstruktion och kraftdistribution,” skriver man i pressmaterialet.Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title