Annons

Siemens PLM-basen om krafter som kan ta bolaget i topp

Om några få veckor är det dags för storspelaren på PLM- och automationssidan, Siemens, att genomföra sitt traditionella PLM Europe-event i Berlin. Det handlar om en konferens som drar till sig i det närmaste alla Europas storföretag som har något med Siemens lösningar att göra. PLM&ERP News kommer att vara på plats med PLM TV News-teamet för att göra ett längre webb-TV-reportage.
I år är detta event intressantare än någonsin. Av flera skäl; men framför allt som ett resultat av Tony Hemmelgarns tillträde som chef för Siemens PLM. Det har nämligen hänt en hel del sedan dess. Inte minst har denne erfarne PLM-man dragit igång en omfattande köprond för att ge bolaget och Digital Factory-divisionen (där PLM-sidan är en del) en plats på den absoluta toppen. Framför allt gäller detta simulering, elektronik, IoT- och IIoT-relaterade lösningar och nu senast lågkodsutvecklaren Mendix, vars plattform kan ge den tyska storspelaren en apputvecklingsplattform med närmast obegränsade kommunikativa kapabiliteter. Men Hemmelgarn har inte ”shoppat” bara för sakens skull; han har gjort det för att det som köpts är en spegling av behoven som bolagets kunder givit uttryck för.
Hur som helst har det gått bra. Enligt analytikern CIMdatas siffror för fjolåret, 2017, har Siemens med stormsteg närmat sig tuffaste konkurrenten, Dassault Systemes: 2016 skilde det drygt 1,3 miljarder dollar mellan parterna på intäktssidan. 2017 sjönk avståndet dramatiskt till 525 miljoner dollar. Dassault drog in drygt 5,7 miljarder dollar 2017, medan Siemens fick ihop knappt 5,2. Fortsätter de tre senaste årens trend skulle man därmed under 2019 både kunna vara ikapp och till och med om. 
En traditionell förövning till PLM Europe är Siemens analytikerträff i USA, som nyligen avslutats. PLM&ERP News har tittat närmare på vad som sas.

Först och främst ska konstateras att spektrumet var brett. Ofta har det på USA-eventet talats mycket om NX (CAD-flaggskeppet) och Teamcenter (PLM-sviten). I år var det mindre om dessa och ett större fokus kring industriella teman och Siemens lösningar på området.
Utvecklingen av elbilar och autonoma fordon är ett bra exempel. Dessa fordon kommer att förändra det mesta. För att vara exakt är detta något som redan inletts. Sensorer, system av system, simulering, additiv tillverkning och IIoT är redan ett faktum och förekomsten av de här bitarna stöper nu snabbt om utvecklingsarbetet. Samtidigt konstaterade Siemens PLM-basen, Tony Hemmelgarn, att de traditionella etiketterna och gränserna försvinner.
– Frågan är, undrade han retoriskt, hur ska vi på Siemens bäst betjäna våra kunder i detta.
Svaret hade han förstås redan klart:
– Vi måste skapa kapabla integrerade lösning. När allt kommer omkring börjar de flesta teknikköpare utifrån att de har ett problem att lösa; inte en teknik att köpa.

Lösningar som fungerar utanför demomiljöerna. Detta är ur flera synvinklar större än PLM-verksamheten, menade PLM-analytikern, Monica Schnittger. Hon pekar i detta på att Siemens PLMs produkter används i en mängd större och mindre bolag, inte minst på automotivesidan, där man har en ledande position. Vi talar om lösningar som:
* NX (additiva och digitala tvillinglösningar inkluderat)
* Mentor för IC- och kretskortsdesign
* Simuleringsplattformen Simcenter
* Teamcenter som databas, samverkansplattform, produktdatabackbone och bärare av lösningar för systems engineering – en digital röd tråd, end-to-end
* Tillverkningshanteringslösningarna i Tecnomatix, liksom kopplingarna till automationssidans Simatic, Totally Integrated Automation (TIA), m fl
* IoT-plattformen MindSphere
* Och inte minst Digital Factory-divisionens olika lösningar för tillverkningsautomation, m m.
De här mjukvarorna används till delar eller i sin helhet för design, produktion och återkoppling till PLM också när produkterna är i slutanvändarnas händer – i allt från fordon i allmänhet och utveckling av autonoma bilar till flygplanskonstruktion, energisystem och medicintekniska produkter.
Detta är tuffa och krävande kunder för PLM-teamet, kunder som strävar efter att göra sina produkter ständigt bättre och maximalt kundanpassande.

Tony Hemmelgarn håller med och konstaterade att vad Siemens måste göra är att dels tillhandahålla verktygskapabiliteter som kan möta alla faser i produktlivscykeln och dels se till att allt är så sömlöst integrerat som möjligt. Poängen är, enligt Hemmelgarn, att detta är precis vad man lyckats med.
– Vi har visat att Siemens lösningar fungerar utanför demomiljöerna.
Siemens PLM-chefen menade vidare att integrerade plattformar och lösningar som tar hand om problem – som samkörning mellan CAD och simulering för optimering av topologi, parat med kapabiliteter för generativ design – är sånt som fungerar väl.

Det finns därmed goda skäl till att man ser hur bolagets PLM-intäkter ökar med över 10 procent per år, exklusive förvärvade verksamheter.

Expansiv satsning på Bentley och Mendixköpet i fokus. Apropå förvärv diskuterades det en del kring bolagets satsningar, som Bentley och som Mendix. Gällande det förra köpet, som gjordes för ett par år sedan annonserades att Siemens och Bentley utökar sitt partnerskap genom att fördubbla sin gemensamma investering till 100 miljoner euro. Siemens äger nu 9 procent av Bentleys aktier utan rösträtt. På teknikutställningen vid eventslokalerna visades dessutom om hur man sätter ihop Bentleys Projectwise och Teamcenter för att göra det möjligt för företag att ta hand om allt större infrastrukturprojekt.
Avsikten är att ta anläggningsdata från Bentley OpenPlant, Siemens COMOS eller någon tredjepartslösning och använda Teamcenter för samverkan och hantering av data på företagsnivå.
Poängen är att infrastrukturtillgångar är konstruerade och byggda på ett par år för att sedan drivas i årtionden. Att knyta ihop dataramverken innebär att projekt kan optimeras från design, genom konstruktion, till drift/underhåll och eventuell nedstängning. Det är på sitt sätt ett steg mot att skapa digitala tvillingar av intelligenta tillverkningsenheter.

Men som sagt, även det nyligen annonserade Mendix-förvärvet introducerades. Mendix har tagit fram en lågkodsplattform för applikationsutveckling som gör det möjligt för företag att snabbt skapa mjukvarulösningar av många olika slag, t ex mobiltelefonappar för kunders självbetjäning eller kopplingar mellan system som gör det möjligt för säljare att konfigurera och ge offerter genom uppkoppling av IoT-enheter till Siemens MindSphere-plattform.

Analytikern Monica Schnittger noterade i sin blogg att Medixplattformen förmodligen gör apputvecklingen 10 gånger snabbare med 70 procent färre resurser
”Jag föreställer mig att det faktiskt beror på applikationens komplexitet och utvecklarens skicklighet – men poängen är att Mendix ska göra det möjligt för företagen att tänka annorlunda om teknik och hur den implementeras.”

Bland världens tio största mjukvaruföretag. Sammantaget tycker analytikern att Mendixköpet belyser vad Siemens vill bli: en smidig, samverkande, communitybyggande aktör som löser tuffa problem på ett elegant och intuitivt sätt.
Från Siemens Digital Factory-divisions absoluta toppledning talade Jan Mrosik om hur mjukvarufokuserat Siemens är idag – man sysselsätter över 24 000 mjukvaruingenjörer och har mjukvaruintäkter på nästan 5 miljarder dollar, varav 3,4 miljarder euro i PLM-verksamheten.
– Vi är därmed, sa han, ett av de 10 största globala mjukvaruföretagen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title