I takt med att digital produktutveckling och virtuella prototyper blivit allt vanligare har simulering och analys alltmer pekats ut som en framgångskritisk del i utvecklingsarbetet. Men i skenet av en ökande produktkomplexitet och behov av att kunna klara avancerad simulering och analys snabbare krävs att de mjukvaror som används måste vara utrustade med en rad kapabiliteter och dessutom vara industriellt bevisade, vilket gäller för Simcenter STAR-CCM+. När det gäller nya versionen, 2021.3, så levererar programmet en mängd intressanta nya funktioner och förbättringar för att hjälpa ytterligare effektivisera arbetsflödena inom simulering och öka tillförlitligheten. Vi ska titta lite närmare på några aspekter av detta i dagens artikel.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + 9 =