Annons

Spetsigt när Siemens vässar Xcelerator-sviten med nya funktioner för el- och automationsdesign

NX Automation Designer och NX Industrial Electrical Design har alltså nya funktioner för elektrisk och automatiserad design av industriell utrustning. Wolfgang Schloegl hävdar i detta att elingenjörer därmed kan slutföra sitt arbete snabbare med förbättringar av uppkopplingshantering och rapportering, nya OOTB-symboler (Out-Of-The-Box) för IEC, ANSI och 2D-kabinett-dimensionering. Även fluidics, tekniken för att använda flödesegenskaperna för vätska eller gas för att driva ett styrsystem, finns med i sammanhanget. Fluidics har de senaste åren kommit att konkurrera med mekaniska och elektriska system.
Vidare kan automatiseringsingenjörer dra nytta av de utökade funktionerna för programvarugenerering av sekvenser och säkerhetsprogram.

För många ingenjörer är Siemens NX CAD-mjukvara fortfarande känd som en ledande programvara för mekanisk design. Förvisso korrekt, men idag är NX mycket mer. Det är en plattform med sammankopplade programvarumoduler för en mängd olika tekniska uppgifter. En av dessa moduler är NX Industrial Electrical Design för industrimaskin-marknaden. NX Industrial Electrical Design innehåller lösningar för komplett E-CAD-funktionalitet, inklusive 2D elektriska scheman, delar och helhetshantering, elektriska rapporter och elskåp och paneldesign och annat. ”Den främsta fördelen med NX Electrical Design är att den interagerar sömlöst med NX Modeling och Mechatronics Concept Designer och även Automation Designer som möjliggör sann mekatronikteknik för maskiner och produktionslinjer. NX Industrial Electrical Design är E-CAD på fjärde nivån, unikt byggt från grunden för mekatronik och PLM-integration med Teamcenter. Detta möjliggör oöverträffad produktivitet och kvalitet inom området elektroteknik,” säger dr. Wolfgang Schloegl (bilden), VP för ”Digital Engineering” på Siemens Digital Industries Software.

LÄTT ATT KOMMA IGÅNG MED FUNKTIONELL DESIGN
– Tack vare den integrerade verktygskedjan från Siemens är digitalisering till och med möjlig i små och medelstora företag, säger Schloegl, och tillägger att man genom denna verktygskedja kan nå en betydande effektivitetsförbättring, särskilt när man tar fram nya produkter.

Det är också en finess att den senaste versionen gör det möjligt för användare att komma igång med funktionell design, genom att göra det möjligt för dem att starta sitt el- och automationsdesignarbete utan Teamcenter. Detta gör att de som inte letar efter ett komplett PLM-system kan dra nytta av de elektriska och automationsrelaterade designmöjligheterna. Genom att öka den tekniska produktiviteten med en ny nivå av tvärvetenskapligt samarbete, hanterar, menar Siemens, NX Automation Designer den växande efterfrågan från kunder genom att sänka företagens IT-kostnader.

KAN SÄNKA FÖRETAGENS IT-KOSTNADER
Det senare inte minst av stor betydelse för betakunden, Karl Stieler, ägare STiMA GmbH & Co. Han säger:
– Idag måste du för att behålla lönsamheten genomföra fler projekt med samma antal anställda. Dessutom måste du snabbt reagera på olika i komplexa kundkrav, noterar han och fortsätter: ”Det betyder att vi behöver en nära samverkan mellan mekanisk design, elektrisk design och automationsteknik. Vi är perfekt förberedda för framtiden och dess utmaningar på marknaden med den här lösningen från Siemens.”

Till saken hör att STiMA valde NX-plattformen för att kombinera olika discipliner – mekanik, el och automation – till en sammanhållen miljö för att effektivare hantera projekt och förbättra kvaliteten. Med hjälp av NX och särskilt NX Automation Designer, hävdar Stieler att STiMA reducerat sin konstruktionstid med 45 procent genom konsekvent sammanhängande data över de olika områdena och ett mer effektivt arbetsflöde.

William Schloegl menar också att NX’ skalbarhet gynnar kunder som STiMA då att de kan börja med en enda modul eller kombinera olika moduler med varandra. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att applikationerna NX Automation Designer och NX Industrial Electrical Design kan fungera inbyggt (utan Teamcenter) eller i hanterat läge med Teamcenter i bakgrunden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title