Annons

Sifoundersökning: 9 av 10 väljer lokaltillverkat av klimatskäl

En majoritet, 92 procent, skulle välja lokalt tillverkade produkter i högre utsträckning, förutsatt att de visste att produkterna har lägre klimatpåverkan. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av tillverkningsstrategen HANZA. Resultatet ger anledning för produktbolag att granska sina tillverkningsprocesser.
– Det talas mycket om privatpersoners påverkan på klimat och miljö, till exempel genom dieselbilar och flygtrafik, men i själva verket kan företags tillverkningsstrategi innebära en mycket större miljöpåverkan, konstaterar HANZAs VD, Erik Stenfors.
- Här finns en tydlig möjlighet för företag att både spara pengar och miljö.

I dag sker tillverkningen av en produkt ofta enligt samma princip: Komponenter tillverkas på olika platser i världen, varpå de sammanförs och monteras till en produkt. Därefter fraktas så slutprodukten till platsen där den ska användas. Undersökningen visar dock att en majoritet av svenskar skulle föredra lokalt tillverkade produkter med en lägre klimatpåverkan.

Se över tillverkningsstrategin. Kvinnor mellan 50 och 64 år visar störst intresse för frågan, 96 procent svarar att de skulle välja lokalt tillverkade produkter för klimatets skull. I den grupp som i lägst utsträckning vill göra ett sådant val, män i samma ålder, svarar hela 86 procent att de skulle välja lokalt tillverkade produkter med lägre klimatpåverkan.
– Fler produktägare borde se över sin tillverkningsstrategi. Utöver miljömässiga skäl och kortare ledtider är det ofta mer lönsamt med produktion närmare slutmarknaden. Undersökningen visar också att det finns en tydlig konkurrensfördel att marknadsföra lokalt tillverkade produkter, säger Erik Stenfors.

Om undersökningen. Sifo-undersökningen genomfördes den 5–13 mars 2018 som en webbaserad undersökning. 1 001 personer besvarade frågan ”Skulle du kunna tänka dig att välja lokalt tillverkade produkter i högre utsträckning om du visste att de hade lägre klimatpåverkan?”. ”Ja” svarade 92 procent, fördelade på ”absolut” (53 procent) och ”troligtvis” (40 procent). ”Nej, troligtvis inte” svarade 4 procent. ”Tveksam, vet ej” svarade 3 procent.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title