Annons

SIMULERING: Bra uppgradering av verktyg för elektronikdesign från Altair

Med Altairs nya programvaruverktyg för design av elektroniksystem kan ingenjörer som utvecklar smarta, uppkopplade enheter samarbeta inom alla aspekter av fysisk, logisk, termisk, elektrisk och mekanisk design. Inga dumma förbättringar givet hur teknik- och designutvecklingen snabbt kliver framåt. Bolaget menar att man med den nya programversionen ökar effektiviteten i en mängd olika steg, från effektivare konstruktionsgranskning, verifikation, analys och tillverkning av kretskort till utveckling av motorer, sensorer och givare med hjälp av simulering.
Några viktiga uppdateringar är:
• Förbättrad simulering och optimering av trådlös anslutning, inklusive 5G och elektromagnetisk kompatibilitet
• Visuell firmware-utveckling stöder nu fler vanligt använda mikrokretsar
• Fler möjligheter för tillverkning, montage och sluttestning av kretskort
• Utökade arbetsflöden förenklar och automatiserar analys av strukturell spänning, vibrationer, termisk prestanda och falltest för icke-experter.

Altairs nya programvaruverktyg för design av elektroniksystem inkluderar termisk simulering av kretskortskomponenter.

BÄTTRE SIMULERING AV VERKLIGA PRODUKTPRESTANDA
I pressmaterialet skriver Altair att, ”förmågan att lösa de mest komplexa problemen har utvecklats, samtidigt som den levererade hårdvaruprestandan för grafikprocessorer (GPU) och centralenheter (CPU) har förbättrats på stationära datorer samt i privata, offentliga och hybridmolnmiljöer.”
Den här snabbare och mer precisa simuleringen av verkliga produktprestanda är en följd av följande uppdateringar:
• Förbättrad användarupplevelse inom modellering och visualisering inkluderar arbetsflöden som stöder hela processen för modellering och meshning, vilket minskar arbetstiden från timmar till minuter. Naturtrogenheten i komplexa modeller förbättras med mer sofistikerade och realistiska representationer av konnektorer.

Co-simulering av vätskor och diskreta element i en vattenpump.

• Avancerade fysikmodeller som kräver samsimulering av vätskor och diskreta element, till exempel för att simulera partiklar i ett luftflöde, är nu möjliga.
• Aeroelastiska effekter på flygplansvingar kan analyseras för att lösa vibrationer och andra potentiella designproblem.
• Altairs SimSolid, vår banbrytande simuleringsteknik för utvecklare, ingenjörer och analytiker, är nu tio gånger snabbare än när den först lanserades.
• Alla simuleringsprodukter stöds av nya Altair Material Data Center, som PLM&ERP News tidigare rapporterat om. Denna materialdatabas tillhandahåller, hävdar man, ”marknadens största utbud av plastmaterial och dess egenskaper.”

Exempel på simuleringsdriven design av en ratt med tillverkningsanalys av polyuretanskum.

UTÖKAD SIMULERINGSDRIVEN
DESIGN FÖR TILLVERKNING
Genom att möjliggöra tillverkningssimulering under de tidigaste faserna av konceptdesign, med snabba, precisa lösare och intuitiva gränssnitt, var Altair banbrytande inom simuleringsdriven design för tillverkning. Altairs erbjudande inom området har växt ytterligare och omfattar nu gjutning, stansning, formsprutning, extrudering, additiv tillverkning och skumning.
Dessutom används Altairs simuleringslösningar allt oftare under research, utveckling och processförbättring vid processtillverkning inom branscher som producerar bulkvaror, t ex läkemedel, livsmedel, kosmetika och kemikalier.
• Inspire Mold är snabbt på väg att bli ett av branschens viktigaste riktmärken för simulering av formsprutning under de tidiga produktutvecklingsfaserna.
• Inspire PolyFoam simulerar formsprutning av skumkomponenter och styva skumpaneler med polyuretanskum, vilket används inom många olika industri- och hushållsapplikationer.

De här uppdateringarna kommer hjälpa kunder inom många olika branscher – från fordonsindustri och rymdteknik till energi, sjukvård och högteknologi – att lösa komplexa problem när de vidareutvecklar sina smarta, uppkopplade produkter med hjälp av 5G, elektromagnetism och Internet of Things.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title