Annons

SIMULERING & ANALYS: Altair återlanserar omfattande program för nystartade företag

Altairs program ger nystartade företag tillgång till lösningar för simuleringar, HPC och AI, vilket bidrar till att driva innovation, reducera tiden för utveckling och sänka kostnaderna,vilket ger nystartsföretagen en extra fördel gentemot konkurrenterna och hjälper till att driva tillväxten i deras verksamhet.

Altairs program för nystartade företag innehåller fyra unika paket, som vart och ett täcker ett separat behov

FYRA ”UNIKA PROGRAMPAKET”
Programmet för nystartade företag innehåller fyra unika paket, som vart och ett täcker ett separat behov, från simulering och dataanalyser till HPC och molntjänster. Alternativen inkluderar:
• Smart paket för produktutveckling – Ett treårigt paket specialiserat på simulering och dataanalyser, skräddarsytt för nystarts-företag inom smart produktutveckling
• Paketet för dataanalys – Ett tvåårigt paket utformat för nystartade företag, oavsett bransch, med behov av lösningar för dataanalyser och AI
• Startpaket för molnet/HPC – Ett tvåårigt paket skräddarsytt för nystartsföretag med team som sysslar med mycket storskalig integration (VLSI); i paketet ingår Altair Accelerator och Altair Monitor
• Altairs paket för obegränsad användning på Oracle-moln – Ett tvåårigt paket för nystartade företag med behov av robusta resurser till HPC och användning av molnet för att utveckla sina produkter. Erbjuds med hjälp av Altair-partnern, Oracle och Oracle for Startups.

Datorstödda tekniska lösningar, från simulering till validering och optimering, är motorn bakom många av de mest krävande arbetsbelastningarna.

VIKTEN AV EN SOLID INFRASTRUKTUR
Både Altair och Oracle menar sig förstå hur viktig en solid infrastruktur till HPC är för växande nystartsföretag, särskilt med tanke på hur allmänt förekommande HPC-teknologi håller på att bli i branscher runt om i världen.
– Vi ser på nära håll hur nystartade företag tänjer på gränserna för högpresterande datorbehandling när de skall driva innovation och lösa problem för ett ständigt växande utbud av branscher. Datorstödda tekniska lösningar, från simulering till validering och optimering, är motorn bakom många av de mest krävande arbetsbelastningarna, säger Jason Williamson, global chef och VP för Oracle for Startups.
Han tillägger att man tack vare samarbetet med Altair kan förse fler nystartade företag med, ”den högkvalitativa beräkningskraft de behöver och hjälpa dem att lättare navigera HPC i molnet.”

Mer information om Altairs program för nystartsföretag finns att hitta på: www.altair.com/startups.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title