Annons

SIMULERING: Altair fortsätter tillväxtboomen – köper Datawatch

CAE- och simuleringsföretaget Altair har under det senaste året visat upp en stigande aktivitetskurva. Bolaget tillhör topp 5-listan storleksmässigt med en marknadsandel på 7,5 procent 2017 på S&A-sidan (Simulering & Analys). Man har under det senaste årets satsat på att växa framför allt genom köp.
PLM&ERP News rapporterade nyligen att man förvärvat ett av simuleringsområdets mest spännande företag, SIMSOLID; en aktör som grundat sina lösningar på på att ställa en enkel fråga: "Varför måste geometrin som används i design och strukturella simuleringsvärlden vara så annorlunda?" Altairchefen, James Scapa, hävdar att SIMSOLID skapar en helt ny spelplan på området. SIMSOLID arbetar med CAD-assemblies för att med hög exakthet ge snabba, noggranna och robusta strukturella simuleringar, utan att för den skull kräva geometriförenklingar, ”geometritvätt” eller meshning.
Men Altair har inte dragit ner på inköpstempot för den sakens skull. En bit in i november undertecknade man ett fusionsavtal enligt vilket Altair betalar 13,10 dollar per aktie kontant för Datawatch. Altairgrundaren Scapa konstaterade i samband med detta, att man tillsammans med detta bolag, ”kan skapa ett kraftfullt erbjudande som överensstämmer med visionen om att omvandla produktdesign och beslutsfattande genom att tillämpa simulering, datavetenskap och optimering under produktlivscyklerna.”

Insikter baserat på prediktiv analys och visualisering. Vi ska inledningsvis kort notera att Datawatch är en marknadsledande aktör inom databeredning, prediktiv analys och visualiseringslösningar. I det senare fallet talar vi om visualisering av komplexa affärsverksamheter. Bolaget tar i sina produkter sikte på att ge individer och organisationer övergripande insikter baserat på data, oavsett datats ursprung, format eller innehåll. I dagsläget används bolagets mjukvaruprodukter av tusentals organisationer i alla storlekar, i mer än 100 länder världen över. Bland annat finns  93 av Fortune 100s bolag med på kundlistan. Huvudkontoret ligger i amerikanska Bedford, Massachusetts, och för svenskt vidkommande kan konstateras att man också har ett kontor i Stockholm, förutom representation i en rad av världens storstäder.

Levandegör realtids- och historiska sensordata. Åter till det nu annonserade köpet hävdar James Scapa att han ser en konvergens av simulering som i och med tillämpningen av maskininlärningsteknik kan ”levandegöra” både realtids- och historiska sensordata.
– Vilket är nödvändigt för att skapa bättre produkter, marknadsföra dem effektivt och optimera deras prestanda i drift. Datawatch är ett bra team med de bästa produkterna för detta.
Men mera konkret, vilka är skälen till James Scapas påtagliga entusiasm? Han pekar i sammanhanget på följande bitar:

  • Marknaderna för dataanalys- och datavetenskap utvecklas snabbt och för att för att kunna utnyttja de många teknikerna som utvecklats, till exempel HPC (High Performance Computing) och visualisering inom sånt som simulering, ligger Datawatch och Altairs kombinerade kapabiliteter helt rätt i spåret.
  • Datawatchs lösningar – som inkluderar datapreparering, dataprognostik och storvolymbaserad realtidshantering inom visualisering – är mycket relevanta och tillämpliga på nästan alla företag och vertikala marknader.
  • Det finns mycket goda förutsättningar att överföra Datawatch-produkterna till Altairs huvudsakligen tillverkningsbaserade kundkrets, vilket kommer att underlättas genom att Altairs väl beprövade licensmodeller tillämpas på Datawatch-lösningar.
  • Datawatchs historiska styrka har legat inom sektorn för finansiella tjänster och kapitalmarknader. Det finns meningsfulla möjligheter att lyfta dessa marknader och öka användningen av Datawatchprodukter genom att göra det lättare att komma åt dem via Altairs licensmodell. Dessutom finns det en god potential att sälja in relevanta Altair-produkter på dessa marknader.
Ett exempel på gränssnittet i en Datawatchmjukvara.

Globala storaktörer. – Datawatch-teamet ser stora fördelar i samgåendet med Altair där vi kan dra nytta av deras framgångar med att utveckla och marknadsföra differentierad mjukvaruteknik över olika bransch vertikaler. Vi trivs bra med den kulturella anpassningen och ser fram emot att driva fortsatt innovation i våra marknadsledande lösningar som en integrerad del av Altairs vision, kommenterar Michael Morrison, Datawatchs CEO, saken.

Altair har också en bred portfölj av simuleringsteknik och patenterad enhetsbaserad mjukvarulicensmodell möjliggör Simulation-Driven Innovation för Altairs kunder. Med mer än 2 000 anställda har Altair huvudkontor i Troy, Michigan, USA och driver 71 kontor i 24 länder. Altair serverar mer än 5 000 kunder över breda industrisegment.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title