Annons

SIMULERING & ANALYS: Altair släpper sin finita element-lösare Radioss för öppen källkod

Scapa pekar i detta på att. Man med OpenRadioss tillämpar Altairs filosofi om öppen arkitektur:
– Detta genom att låta alla bidra, driva sina egna innovationer, utveckla och dela sina egna modeller samt experimentera genom tillgång i koden. Detta gör OpenRadioss till ett smidigt verktyg som alltid ligger i framkant, oavsett bransch, tillägger han.

Snabbare tekniska framsteg
Altairchefen tror på snabbare tekniska framsteg med OpenRadioss. Det kommer att påskynda forskning där fokus är att lösa dagens komplexa utmaningar. Dessutom så kommer det nyetablerade forumet OpenRadioss Community, att dra nytta av den branschbeprövade omfattande koden, modern mjukvaruarkitektur, parallell skalbar kod och robusta numeriska metoder baserade på explicita tidsintegrationsscheman.
OpenRadioss Community, består av världens bästa universitet, innovativa startups samt branschens största teknikleverantörer och toppforskare. Tillsammans kommer de att vidareutveckla OpenRadioss kapacitet och sprida koden till nya användare, branscher och organisationer. Detta revolutionerande samarbetssätt kommer att sammanlänka den klyfta som finns mellan modern forskning och branschens behov. Det ger Altairs expertis inflytande att upprätthålla denna produktionsklassade öppna programvaruplattform, för att utveckla avancerad teknik, dela bästa praxis och utöka modellbibliotek runt OpenRadioss.

Ändrar spelreglerna
– OpenRadioss ändrar spelreglerna för den akademiska världen, forskningsinstitutioner och industrin. Den möjliggör för sina användare att modifiera mogna koder för eget bruk – utan att behöva börja om från början – och låter sina användare samarbeta för att påskynda innovationstakten, säger Elham Sahraei, docent inom maskinteknik, på amerikanska Temple University.
Han noterar dessutom att OpenRadioss kan läsa och köra modeller skrivna med LS-DYNA-syntax (Ansys mjukvara för kraschsimulering av fordon, som är vanligt förekommande inom automotiveutveckling), något som gör det möjligt för forumet OpenRadioss Community att bidra till och samordna modellbyggandet.
OpenRadioss är därmed positionerad för att vara den mest tillgängliga och kraftfulla programvaran med öppen källkod för simulering av komplexa multifysiska dynamiska händelser.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title