Annons

SIMULERING & ANALYS: Boomen inom CAE bakom Tech Soft 3Ds köp av Visual Kinematics och norska Ceetron

Onekligen är Ron Fritz uttalande ett intressant statement, som fångar upp en trend som gradvis utvecklats under lång tid, men som accentuerats under de senaste fem åren. PLM&ERP News läsare fick så sent som för ett par veckor sedan ett tydligt bevis på trenden genom stora PLM-konsultens, TECHNIA, köp av Dassault Systemes-specialiserade (SIMULIA/Abaqus) simuleringsföretaget Scanscot.

DIGITALISERAD PRODUKTUTVECKLING BAKOM CAE-BOOMEN
Bilden av kraftfull expansion på CAE-området blir ännu tydligare i skenet av att Tech Soft 3D, som har funnits sedan 1996, under den tid som förflutit sedan dess t bara gjort ett par förvärv. Det ena var 2010, när bolaget köpte Frankrike-baserade TTF, upphovsbolag till 3D PDF, från moderbolaget Adobe. Det andra kom 2013 då man förvärvade tetra4D, ett företag som byggde slutanvändare 3D PDF-produkter.
Men de senaste årens allt tydligare övergång till digitalt baserad produktutveckling, där inte bara prototyper i allmänhet, utan också elektronik och mjukvarufunktionalitet kan integreras som virtuella 3D-modeller snarare än fysiska prototyper och komponenter, ställer helt andra krav på virtuell testning och validering innan man går i produktion. Därmed måste företagen som utvecklar produkterna i allmänhet införskaffa och utveckla egen kompetens, eller anlita sådan externt, för att kunna verifiera funktioner, att man följer regulatoriska krav och liknande saker. Samtidigt är trenden att det sker en omviktning i produktinnehållet mot mjukvaror och elektronik på bekostnad av mekanik. Liksom att dessa produkter också är uppkopplade och föremål för fjärrkommunikation av olika slag.
Med denna förändring som bakgrund blir behovet av allt skarpare och kapabla CAE-baserade verktyg uppenbara, parallellt med att det inte längre räcker med sånt som bara hållfasthets- och flödesdynamiska simuleringsverktyg. Den som vill vara med måste snarare kunna leverera bredare plattformar.
Allt detta bidrar till att de som utvecklar SDKer till andra spelare på CAE-området får nya och tyngre krav att leva upp till.

Visual Kinematics erbjuder DevTools-sviten med CAE SDK inklusive VisTools/Mesh-biblioteket.

VÄSSADE KAPABILITETER I SDK-PARKEN
Detta sagt blir det förklarligt att Tech Soft 3D behövde vässa kapabiliteterna i SDK-parken. Problemet var dock att man saknade finansiella resurser för att backa upp eventuella förvärv. Detta problem löstes dock i och med det nu i februari 2020 initierade samarbetet med Battery Ventures, ett teknikinvesterings-bolag som vi tidigare skrivit om i PLM-sammanhang med investeringar i Mendix, Mentor och Stratasys, som gav Tech Soft 3D den finansiella injektion som behövdes.
Klart är vidare att Tech Soft 3D visste exakt var man ville växa: företagets HOOPS-serie av SDKer erbjuder ett brett utbud av grafik- och datautbyteskomponenter, som finns i över 500 tekniska applikationer. Av dessa är cirka 50 CAE-specifika.
– Dessa två förvärv gör det möjligt för oss att gå mycket djupare på de marknaderna med betydligt fler specialbyggda lösningar för CAE, sade Fritz i en kommentar till engineering.com.

VILKEN NYTTA HAR MAN AV CEETRON OCH VISUAL KINEMATICS?
Fritz säger att både Ceetron och VKI var uppenbara val för Tech Soft 3Ds expansion gentemot CAE-marknaden. För det första har de tre leverantörerna av tekniska SDKer ”funnits intill varandra på marknaden under mycket lång tid”, enligt Fritz. Här finns alltså en ”cross-over-situatio” där flera applikationer använder en blandning av de olika leverantörernas komponenter.
Men det finns också en betydande överlappning i kundkretsen. Detta betyder att Tech Soft 3D inte kommer att få ett stort antal nya kunder med förvärven, men målsättningen är att företaget kan fördjupa och expandera sina befintliga relationer. Bland dessa relationer finns, som angavs i ingressen, stora CAD- och CAE-leverantörer som Autodesk, Ansys, Dassault Systèmes, Hexagon, Siemens och andra.
Men även om de tre företagen tillhandahåller liknande tjänster är deras respektive verktygssatser kompletterande för CAE-aktörerna.

  • Tech Soft 3Ds portfölj erbjuder CAD-importverktyg och CAD-till-CAE-kartläggningsfunktionalitet.
  • VKI erbjuder förbehandlingsverktyg för nätgenerering och studieförberedelse.
  • Ceetron avslutar portföljen med efterbehandlingsverktyg för visualisering och rapportering.

SMIDIG ÖVERGÅNG FÖR KUNDERNA
– Med dessa applikationer har vi nu diskreta komponentteknologier som kan lösa specifika problem, kommenterade Ron Fritz vägen framåt. Vi kan också se att skapa ett ”best-in-breed-erbjudanden” för utvecklare av nya CAE-applikationer.
Tech Soft 3D avslöjar inte hur planerna för nya produkter, som involverar dessa diskreta komponentteknologier, ser ut. Däremot har man utlovat att, ”tillhandahålla en smidig övergång för kunder som använder Ceetron eller VKI-komponenter”.
– Vår första prioritet är att inte bryta någonting, försäkrade Fritz. Andra prioritet är att fortsätta att expandera dessa produkter med vår globala kanal.
Blir det några fler förvärv?
– Vi är initialt nöjda med att se till att dessa två blir mycket framgångsrika, svarar Fritz och tillägger: ”Men vi är öppna för att i framtiden flytta in i andra lösningar som hjälper oss att bli en ännu bättre strategisk teknikpartner.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title