Annons

Simulering & Analys/FEM: Vinab analyserade 33 meter lång och 500 ton tung ugn på minuter

AUTODESK-PARTNERN SYMETRI har många strängar på sin lyra, både när det gäller programkompetens inom olika PLM-domäner och gällande mjukvaror, även utanför Autodesk-sfären. Altairs CAE-mjukvara SimSolid är ett bra exempel på denna bredd i bolaget. I en fallstudie kring verkstadsföretaget Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) berättar man om en 33 meter lång och 500 ton tung ugn som kunde analyseras på minuter istället för dagar. Körtid: 120 minuter.
- Fördelen med Simsolid är den korta beräkningstiden och möjligheten att simulera stora komplexa modeller utan förenklingar. Startsträckan för att komma i gång med simulering är väldigt kort i jämförelse med traditionella FEM-beräkningsprogram, kommenterar Vinabs konstruktionsansvarige, Petrus Esberg, och tillägger: ”Den korta beräkningstiden ger en stor tidsbesparing, beräkningar som tidigare kunde ta dagar utförs nu på ett fåtal timmar. Samtidigt ger det möjlighet att utöka antalet beräkningsloopar med olika designlösningar samt har potential att förflytta gränsen av hur stora beräkningsmodeller som är möjliga att köra inom rimliga tidsgränser.”
Altair köpte SimSolid 2018, framför allt för att man såg lösningen som, ”ett revolutionerande tekniskt genombrott som kommer att ha en djupgående inverkan på produktdesign. Systemet ger en ny spelplan på simuleringssidan.” Programmet arbetar med CAD-assemblies för att med hög exakthet ge snabba, noggranna strukturella simuleringar, utan att för den skull kräva geometriförenklingar, ”geometritvätt” eller meshning. Den bakomliggande tekniken bygger till stor del på det arbete som gjorts av dr Victor Apanovitch, tidigare professor och medgrundare av SimSolid. 2022 skrev man sedan ett avtal som också gjorde Symetris nordiska rörelse till kanalpartner för mjukvaran.
- Med SimSolid blir det enklare och går snabbare att fatta mer välgrundade design- och konstruktionsbeslut redan tidigt i designprocessen, vilket bidrar till snabbare produktutveckling som kan skapa konkurrensfördelar, konstaterar Symetris key accout manager, David Markblad.

Vinab beskrivs som en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Man arbetar i många fall med stora och komplexa konstruktionsmodeller i sina beräkningsuppdrag. Detta ställer höga krav på analyserna som ligger till grund för design- och konstruktionsbeslut.
”I Vinabs uppdrag inom konstruktion ingår allt från enkla konstruktionsuppdrag till mer avancerade hållfasthetsanalyser inklusive ickelinjära analyser med exempelvis stora deformationer och temperaturbelastningar,” skriver Symetri i sin fallbeskrivning och fortsätter:
”Med sin långa erfarenhet inom branschen och starka industriella kultur strävar Vinab efter att möta och överträffa såväl behov som förväntningar hos sina kunder. Som ett led i detta ville Vinab utforska möjligheten för att förbättra och påskynda simuleringsprocessen i sina beräkningsuppdrag på konstruktionssidan.

Leder ett designteam om åtta medarbetare
Petrus Esberg är konstruktionsansvarig inom Vinab och leder konstruktionsteamet på åtta personer. Kunderna består av stora och små industriföretag.
– Våra kunder är industriföretag med komplexa maskinparker som kör kontinuerlig drift. Det innebär stora utmaningar att få tillräcklig livslängd på alla ingående komponenter. I utvecklingsarbetet av maskinerna vill vi vara det självklara valet som våra kunders industripartner. En del i utmaningen består i att hitta och nyttja den senaste teknologin inom simulering, säger Petrus Esberg.

Stora modeller som kräver förenkling

Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa konstruktionsmodeller i sina beräkningsuppdrag. Detta ställer höga krav på analyserna som ligger till grund för Vinabs design- och konstruktionsbeslut. I de flesta CAE-verktyg är det oftast inte möjligt att analysera en större modell i en enda simulering. Detta innebär därför tidskrävande arbete med att modellerna först måste förenklas avsevärt för att överhuvudtaget möjliggöra meshprocessen. Det kan i vissa fall kan ta flera dagar eller ett par veckor att förbereda en modell för meshning inför analys. Alternativt behöver beräknings-ingenjören i stor utsträckning analysera alla sektioner separat och därefter göra antaganden för hela modellen som helhet.”
I detta identifierade Symetri att det för Vinab lämpar sig utmärkt för att använda Altair SimSolid i simuleringsprocessen, vilket även möjliggör jämförelser mellan flera designscenarier snabbt och med god noggrannhet.

Resultat: 120 minuters körtid
Styrkan i SimSolid visade sig i samband med den gigantiska ugn man utvecklade. Symetri skriver: ”Genom att använda SimSolid i simuleringsprocessen i sina beräkningsuppdrag har Vinab bland annat kunnat analysera en modell av en 33 meter lång och ca 500 ton tung roterugn i en enda simulering med en körtid på endast 120 minuter. Beräkningsuppdraget gjordes utifrån temperatur- och godslast för att se hur hela konstruktionen sväller och hur ugnen, liksom infodringen, beter sig vid uppvärmning på en temperatur upp till 1300 grader inuti samt utifrån värmelast på plåten utvändigt för att kunna beräkna korrekt yttertemperatur på stålet vid uppvärmningen. Denna modell hade i andra CAE-simuleringsverktyg varit både för stor och för komplex för att analysera i en enda simulering.
I simuleringen i SimSolid har inga förenklingar behövt göras av modellen vare sig gällande geometrier, skruvförband eller anslutande plåtar. Hela modellen av ugnen och dess beteende har kunnat analyseras i sin helhet och det har fortfarande varit möjligt att studera spänningsbilden i detalj utifrån spänning lokalt i ett skruvförband eller i en särskild position.”

Banbrytande teknologi
 Fördelen med Simsolid är den korta beräkningstiden samt möjligheten att simulera stora komplexa modeller utan förenklingar. Startsträckan för att komma i gång med simulering är väldigt kort i jämförelse med traditionella FEM-beräkningsprogram. Den korta beräkningstiden ger en stor tidsbesparing, beräkningar som tidigare kunde ta dagar utförs nu på ett fåtal timmar. Samtidigt ger det möjlighet att utöka antalet beräkningsloopar med olika designlösningar samt har potential att förflytta gränsen av hur stora beräkningsmodeller som är möjliga att köra inom rimliga tidsgränser.

Symetris David Markblad säger i en kommentar att, ”SimSolid är en banbrytande simuleringsteknik för designers, konstruktörer och beräkningsingenjörer. Vi på Symetri är glada att kunna bidra till Vinabs fortsatta framgång genom att kunna erbjuda det senaste inom simuleringslösningar. Med SimSolid går det betydligt snabbare att fatta mer välgrundade design- och konstruktionsbeslut redan tidigt i designprocessen, jämfört med andra lösningar, vilket bidrar till snabbare produktutveckling som kan skapa konkurrensfördelar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title