Annons

SIMULERING, ANALYS & HPC: Komplexa körningar utan intern HPC-support i nya molnplattformen Altair One

Altairchefen menar vidare att bolaget med lanseringen av Altair One, förser sina kunder med all mjukvara och alla verktyg som krävs för att, ”sömlöst hantera hybrider av HPC-resurser både på plats och i molnet för att behandla arbetsbelastningar på det mest kostnadseffektiva och snabbaste sätt som finns.”

KOMPLEXA PROJEKT UTAN INTERN HPC-SUPPORT
Scapa har också en poäng i att tillgängligheten till Altairs HPC-resurser innebär att designers, ingenjörer och dataanalytiker kan köra sina komplexa projekt utan behov av intern support för HPC-infrastrukturer. Med Altair One erbjuds möjligheten att leverera nyckelfärdiga, skalbara kluster till alla stora molnleverantörer, som till exempel Amazon AWS, Microsoft Azure, Oracle Cloude Infrastucture och Google Cloud Platform, med bara några få musklick.
Lanseringen av Altair One innehåller också en robust kapabilitetet att exekutera på utveckling av avancerad teknik genom en bred bricka av möjligheter och funktionaliteter.
– Genom att förse organisationer med flexibiliteten att sömlöst flytta jobb mellan moln- och företagsmiljöer, gör Altair One det möjligt för team att agera snabbt och amma ny teknik, samtidigt som man undviker låsning till en leverantör, säger James Scapa.
En annan vass egenskap han pekar på handlar om att man etablerar ett enhetligt gränssnitt, vilket Scapa menar, ”suddar ut gränserna mellan ingenjörer, designers, dataspecialister och IT-experter.”

Altair One ger tillgång till en bred uppsättning
applikationer i Altair One och starta i molnet eller ladda ner på datorn.

EN ENDA PORTAL
Sålunda: Altair One är en enda portal för Altairs produkter och den är tillgänglig var som helst via vanliga arbetsstationer, datorer, laptoppar och mobila enheter. Användare får också tillgång till exklusiva Altair One-verktyg såsom:
● Altair Design – Kombinerar fysikbaserad simuleringsdriven design och maskininlärningsbaserad AI-driven design för att tidigare i utvecklingscyklerna skapa designer med stor potential.
● Altair Material Data Center – Ett materialegenskapsarkiv för flera domäner för att hjälpa till att skapa effektiva designer som väger så lite som möjligt

SÖMLÖS TILLGÅNG TILL MOLNET
På partnersidan finns det också flera intressanta kommentarer kring Altair One-plattformens kapabiliteter. Nidhi Chappell, general manager för ”Workload Optimized Compute”, på Microsoft, kommenterar t ex saken så här:
– Altair är ledare inom simulering, HPC-lösningar och hantering av jobbplanering. I detta är One-plattformen en nyckeldifferentiator tack vare dess förmåga att leverera sömlös tillgång till molnet vilket är av stort värde för Altairs kunder.
Onekligen ett värdefullt omdöme med tanke på avsändaren. Men det finns mera. Lyssna på Oracle Cloud Infrastructures VP, Clay Magouyrk:
– Integrationen mellan Altair One och Oracles nästa generations molninfrastruktur ger kunderna möjlighet att maximalt utnyttja snabb och skalbar databehandling i en miljö med mycket hög säkerhet – inklusive bare-metal-servrar och -GPU:er – för komplexa simuleringar, säger han och tillägger:
– Tillsammans sätter Oracle Cloud Infrastructure och Altair One kraften hos HPC i händerna på kunder överallt – utan att de måste köpa dyr hårdvara – vilket ger förbättrad produktivitet och optimerat utnyttjande av resurser.

Ladda upp, komma åt, lagra och hantera data görs med
Altair One drive på ett säkert sätt.

DATADRIVEN UTVECKLING MED AI-
OCH ML-SKAPADE ANALYSER
En av den moderna produktutvecklingens utmaningar är att kunna leverera verkligt datadriven approach till arbetet. Designers, IT-specialister och företagsledningen kan få djupare inblick och komma fram till bättre beslut snabbare med AI och maskininlärning (ML), dataanalyser och verktyg för datahantering. Här kan också Altair leverera lösningar via One-plattformen. Olika team kan arbeta på samma modell, med ständig åtkomst överallt, vilket säkerställer smidig kunskapsdelning och dataöverföring. Den absoluta fördelen med både aktuella och historiska simuleringar och analyser blir därför verklighet.
Vi talar i detta om tämligen okomplicerade HPC-åtkomstportaler för slutanvändare och intuitiva hanteringsportaler för IT-administratörer. One-plattformen, som är utrustad med Altair PBS Works, utnyttjar samma teknik för hantering av arbetsbelastning som används av många av världens 500 främsta HPC-system och superdatorcentra. Lösningen kräver inga ytterligare investeringar av komplex IT-utrustning och kan omedelbart skalas upp vid toppar i arbetsbelastningen.

Altairs 2021-version av simuleringsprogramvaran ger förutom accelererad simulering av verkliga produktprestanda och utökad simuleringsdriven design för tillverkningsfunktionalitet, också en robust helhetssats för elektronisk systemdesign. De senaste uppdateringarna av bolagets simuleringslösningar gör det möjligt för användarna att, ”utveckla komplexa produkter mer lönsamt genom att simulera 5G-anslutning, prestanda på elektroniska kortnivå, moderna tillverkningsprocesser och mer,” menar man.

Ytterligare noterbara funktioner i Altair One inbegriper möjligheten att:
● Omgående starta applikationer i molnet utan någon nedladdning
● Köra komplexa HPC-lösningsjobb i molnet i ett lättbegripligt, intuitivt användargränssnitt
● Leverera nyckelfärdiga, skalbara kluster med bara några få musklick
● På ett säkert sätt ladda upp, komma åt, lagra och hantera data med Altair One drive

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title