Annons

Simulering & Analys: Intressanta Amesim- och Flomaster-nyheter i Simcenter System Simulation 2210

Simulering och analys (S&A) är en av Siemens Digital Industries Softwares starkaste distanser. Med plattformen Simcenter och andra adderande lösningar, t ex för simulering på EDA-området, har man nått stora framgångar och parkerar numera i toppen bland världens CAE-leverantörer sett till både teknisk kapacitet och kommersiella intäkter. I det senare fallet handlar det om intäkter i storleksordning strax under en miljard dollar (2021), enligt PLM&ERP News beräkningar. Detta motsvarar ca 10,1 miljard svenska kronor. Bland de stora på området har man i princip bara Ansys och MathWorks (MATLAB och Simulink) framför sig när det gäller relaterade S&A-intäkter. Men kampen om den kommersiella bronsplatsen är dock hård gentemot med Dassault Systemes’ SIMULIA-mjukvaror, där bronsplaceringen kommer beroende exakt vad man inkluderar i S&A.
Mycket av styrkan i allt som Siemens gör ligger i bolagets satsningar på att skapa sömlöshet i kommunikationen mellan olika domäner. Simcenter-portföljen är ett utmärkt exempel på denna typ av kopplingar till både CAD, cPDm (PDM) och IoT för att ta några exempel.
Detta sagt, händer det kointinuerligt mycket och nyligen lanserade bolaget nya uppdateringar, denna gång för Simcenter System Simulation 2210, Amesim och Flomaster.
Amesim är en simuleringsprogramvara för modellering och analys av multidomänsystem. Det är en del av systemteknikdomänen som handlar om mekatronik och kombinerar 1D-simulering, 3D CAE och fysisk testning med ”intelligent” rapportering och dataanalys. Detta emedan Flomaster är ett dynamiskt 1D simuleringsverktyg för vätskesimulering av komplexa rörsystem.

På Siemens bloggsida skriver bolagets Chiel Verhoeven och ClaireMaha Mathieu att de nya versionernas funktioner, ”kommer att hjälpa användare att modellera mer komplexitet, utforska nya möjligheter, gå snabbare och förbättra integrationen med kollegor och partners.”

SIMCENTER AMESIM 2210
Allmänt om Amesim kan noteras att detta mjukvarupaket är en uppsättning verktyg som används för att modellera, analysera och förutsäga prestanda hos mekatroniksystem. Modeller beskrivs med hjälp av icke-linjära tidsberoende analytiska ekvationer, som representerar systemets hydrauliska, pneumatiska, termiska, elektriska eller mekaniska beteende. Jämfört med 3D CAE-modellering ger detta tillvägagångssätt möjlighet att simulera systemens beteende innan detaljerad CAD-geometri är tillgänglig, därför används den tidigare i systemdesigncykeln eller V-modellen.
För att skapa en simuleringsmodell för ett system används en uppsättning bibliotek. Dessa innehåller fördefinierade komponenter för olika fysiska domäner. Ikonerna i systemet måste anslutas och för detta ändamål har varje ikon portar som har flera in- och utgångar. Kausalitet upprätthålls genom att länka ingångarna från en ikon till utgångarna från en annan ikon (och vice versa).

Detta sagt kan följande förbättringar i den nya 2210-versionen noteras:

Skissanimation
En funktion till nytta för användarna är den nya Sketch Animation-överlägget. Det erbjuder möjligheten att spela upp simuleringsresultat och markera systemets beteende direkt på Amesim-skissen. Detta innebär att ingenjörer visuellt kan förstå och samarbeta kring sina modeller genom att observera variationen av betydande kvantiteter genom hela simuleringen, representerade direkt på skissen, med hjälp av animerade linjer och komponenter.

Dataimport och tabellredigerare
För användare som måste konvertera data som finns i kalkylblad i Amesims ursprungliga format, tillåter valmallen i ”Dataimport” att tillämpa fördefinierade konverteringsregler på data. Ingenjörer kan spara tid på att konvertera data och använda dem i sina modeller. För data i Amesim-tabeller som måste bearbetas, erbjuder den nya ”Table Editor UX” en förhandsvisning för att se effekterna av interpolation och extrapolationsmetoder. Därmed kan användare bättre förstå hur beräkningsmetoder i tabelltypsparametrarna påverkar komponentens beteende.

CAD-import för tankmodeller
Simcenter Amesim 2210 CAD import erbjuder skissgenerering, som har utökats till tankmodeller. Detta innebär att bränslesystem-ingenjörer, som måste utföra analys relaterad till prestanda och säkerhet hos sina system, kan spara tid för att få ut resultat ur sin modell samtidigt som tankparametreringen har säkrats.

App för körcykelhanterare
Driving cycle manager-appen har utökats för att ytterligare stödja användare som bygger komplexa eller flera körcykler för sina fordonssimuleringar. Du kan nu generera sammanlänkade eller enstaka körcykler ur en databas eller importera verktyg endast med några få klick.

Verktyg för identifiering av bränslecellsparameter
Det nya Simcenter Amesim Fuel Cell Parameter Identification Tool gör det möjligt att snabbt identifiera de okända men obligatoriska parametrarna för en prediktiv bränslecells elektrokemisk stackmodell från några experimentella polarisationskurvor. Detta är särskilt användbart för användare som inte har tillgång till detaljerad stackinformation i tidiga konceptfaser, men som fortfarande behöver en trogen representation av bränslecellsstackens beteende under alla driftsförhållanden för att rätt storlek på komponenterna i det större systemet.

Värmeväxlarassistent
Värmeväxlarassistenten i Simcenter Amesim 2210 har utökats med funktioner för den lödda platttypen av värmeväxlare, inklusive ett dedikerat parametreringsgränssnitt och automatiserad modellgenerering.

Fordonsintegration för EV/HEV-drivlina och chassi
Simcenter Amesim Gear Loss-beräkningar för ISO14179.1-ekvationer har nu utökats till planethjulsmodeller. Detta innebär att el- och hybridtransmissionsingenjörer kommer att optimera hela transmissionens effektivitet för att få maximal räckvidd av EV/HEV-fordon.

Simcenter Amesim Vehicle Dynamics Model utvidgas till fordonsintegration och åkkomfort och har utökats för att ta hänsyn till den horisontella hjulefterlevnaden. Detta innebär att ingenjörer kommer att optimera hela fordonschassits beteende i samverkan med E-Powertrain för att få maximal åkkomfort för EV/HEV-fordon.

Flettner rotorer för vindassisterad frakt
En viktig ny komponent har tillkommit för fartygskonstruktörer, redare eller rederier som vill undersöka effekten av assisterad vindframdrivning på bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Simcenter Amesim 2210 erbjuder dedikerade modeller av Flettner-rotorer som gör det möjligt att utvärdera deras inverkan på både eftermontering och ny fartygsdesign, som fungerar under representativa väderförhållanden.

3D-grävningskrafter (tung utrustning)
Grävkraftmotstånd
För ingenjörer inom konstruktionsutrustning som måste utföra en hel del analyser relaterade till prestanda och förluster av sina system, erbjuder Simcenter Amesim New Digging Forces beräkningar detaljerade ekvationer av alla sekvenser av grävmanövrar. Detta innebär att ingenjörer kommer att optimera hela maskinens effektivitet i arbetet.

Modellera regelbundna tryckfall
Simcenter Amesim 2210 erbjuder nu ett bredare utbud av alternativ för att modellera regelbundna tryckfall i hydrauliska nätverk och ett verktyg för att visualisera effekterna av dessa alternativ. Dessa alternativ inkluderar en katalog med absoluta ojämnhetsvärden för ett brett urval av material, vilket gör att regelbundna tryckfall lätt kan ställas in i ett komplett nätverk. Möjligheten att använda Colebrooks ekvation gör det också lättare för en systemingenjör att arbeta med olika verktyg i Siemens portfölj.

SIMCENTER FLOMASTER 2210
Här talar vi allmänt om ett verktyg för simulering av vätskeflöden. Flomaster erbjuder i detta pålitliga och noggranna lösare och inbyggda korrelationer i klassen. Detta innebär att man effektivt kan dimensionera gas-, vätske- och tvåfassystem och komponenter för att uppnå optimal effektivitet. Med samma virtuella modell kan man analysera dynamiska händelser som olika driftsförhållanden, fel och nödsituationer för att säkerställa säkerheten.

Med verktygssatsen kan man designa, driftsätta och drifta termofluidrörsystem. Detta innebär att den digitala tvillingen i systemet, som utvecklats i konstruktionsfasen, kan återanvändas under drift för virtuell avkänning och on-line övervakning för att förbättra effektiviteten och säkerställa säkerheten. Lösningen kan koppla till andra relevanta verktyg och plattformar, inklusive PLM/cPDm/PDM, CAD, simulering och industriell IoT.
Här är några exempel på förbättringar i Flomaster 2210:

Körbart arbetsflöde för skapande av digitala tvillingar
Simcenter Flomaster 2210 erbjuder nya funktioner för att hjälpa användare att omvandla en simuleringsmodell till en Executable Digital Twin (xDT). Den nya versionen tillhandahåller nu ett dedikerat xDT-arbetsflöde med de nya xDT-gränskomponenterna. Med Flomaster 2210 kan ingenjörer vidare snabbt exportera en modell, som kan distribueras direkt på en industriell kantenhet och användas i realtidsövervakning och kontrollsystem.

Vidare, Flomaster 2210 och Industrial Edge-ekosystemet erbjuder nu en strömlinjeformad process med förmågan att skapa, implementera och köra modeller i en robust miljö. Detta stöder en fullständig implementering med arbetsflöden från virtuell driftsättning till drift för applikationer som virtuell avkänning, felrapportering och diagnostik, läckagedetektering och prognoser.

Driftflödesmodell
För termovätskesystem måste ingenjörer som arbetar med grön energi ta hänsyn till effekterna av tvåfasförhållanden på flödeshastigheter när de arbetar med vätskor inklusive ammoniak, CO2 och väte. Simcenter Flomaster inkluderar en driftflödesmodell som använder Bhagwat-Ghajar-korrelationen som beräknar de relativa hastigheterna för vätske- och ångfraktionerna med hänsyn till glidförhållandet mellan de två faserna och de relativa volymerna av ånga och vätska. Detta innebär att ingenjörer till fullo kommer att förstå flödesregimen vid olika punkter i röret och trycket och flödena genom systemet.

Förbättrad prestanda för stora system
För vätskesystem-ingenjörer, som behöver utföra många eller långa simuleringar, erbjuder den nya versionen förbättrad simuleringsprestanda via vässad resultatskrivprestanda, möjligheten att filtrera resultaten som skrivs och använda SIMD-instruktioner. Detta innebär att simuleringar kan köras snabbare, vilket ger snabbare tillgång till resultat från en given simulering för att utvärdera resultat och fler simuleringar som kan köras inom en given tidsram.

Oljeledningsdrift
För ingenjörer för design och drift av oljeledningar som vill optimera placering, dosering och tidpunkter vid användning av Drag Reducing Agent (DRA) i pipelines, erbjuder Flomaster 2210 modellering av DRA i pipelinesystem. Detta innebär att ingenjörer kan utvärdera den optimala platsen för DRA-insprutningspunkter och volymen DRA som ska injiceras för att minska driftskostnaderna för pipeline och säkerställa en effektiv användning av DRA.

SIMCENTER WEBAPP SERVER 2210
Slutligen några ord om Webapp Server 2210:

Batch editor
I Simcenter Webapp Server 2210 har Siemens lagt till en ny funktionalitet för att stödja modellägare eller modellkonsumenter som behöver simulera modeller med batchstudier. Den senaste batchredigeraren erbjuder möjligheten att skapa och redigera en batchkonfiguration från början för att variera vilken parameter som helst på valfritt antal körningar. Detta innebär att ingenjörer nu har ett mycket lätt arbetsflöde för att skapa batchstudier utan att byta tillbaka från Simcenter Amesim till Simcenter Webapp Server.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title