Annons

SIMULERING & ANALYS: Spännande partnerskap mellan Rockwell och Ansys kan ge stora optimeringsvinster

När det gäller det som diskuterades i ingressen så har de flesta aktörer på mjukvaruarenen ännu en bit kvar att gå i utvecklingsarbetet. Men klart är att Rockwell, inte minst baserat på partnerskapet med PLM-utvecklaren PTC, med nya Studio 5000 Simulation Interface tar viktiga steg på denna resa.

Julie Robinson, Rockwell Automation.

MULTIFYSISKA SIMULERINGAR KAN GE ENORMA OPTIMERINGSVINSTER
Poängen är i detta skede att man nu kan ansluta Rockwells industriella kontrollsystem med simulations- och modellverktyg. Och i detta expanderar det senaste släppet av verktyget kopplingsmöjligheterna till Ansys Twin Builder, vilket är en ledande programvara som används för att skapa simulationsbaserade digitala tvillingar, eller digitala kopior av fysiska tillgångar.
Till saken hör också att programvaran använder multifysik för att identifiera hur verkliga element såsom flödeshastighet, dragspänning och temperaturprofiler kan påverka prestationen och hälsan hos utrustningen.
– Genom att ansluta ett kontrollsystem till Ansys Twin Builder kan användare simulera komplexa fysiska processer och ge kontrollsystemet realistiska inmatningar, säger Julie Robinson, business manager på Rockwell Automation, och fortsätter:
– Detta kan producera enorma kunskaper genom utrustningens livscykel. Till exempel kan drivandet av en simuleringsmodell parallellt med ett fysiskt system under produktionen avslöja möjligheter som kan optimera prestandan i realtid.

Att det blev ett samarbete med Ansys för Rockwell är heller egentligen inte alls överraskande. Två viktiga skäl är att Rockwells PLM-partner, PTC, också de baserar sina integrerade simuleringslösningar på i detta fall Ansys Discovery Live-mjukvara och givetvis att Ansys är en av simulkeringsmarknadens absolut ledande utvecklare.

VAD MAN KAN GÖRA MED DIGITALA TVILLINGAR I PRODUKTIONEN
Vi ska slutligen lite mer konkret titta på vad man kan göra med Ansys digitala tvillingar i Rockwell-miljön:
Ingenjörer kan använda digitala tvillingar och simulation för att förbättra systemdesign, leverans och prestanda genom att:
• Skapa och testa designer av utrustning i ett virtuellt utrymme för att spara konstruktionstid och reducera behovet av att bygga kostsamma fysiska prototyper.
• Virtuellt beställa utrustning för att undvika överraskningar under starten på tillverkningsplatser.
• Jämföra simulerad och faktisk systemprestanda för att identifiera justeringar som kan förbättra effektivitet, resultat och mer.
• Testa processändringar i ett virtuellt utrymme innan de skapas på ett fysiskt system, för att förhöja generell prestanda och andra aspekter av prestanda.
• Beräkna livslängden av komponenter så att de kan ersättas innan de skapar oplanerat driftstopp som en del av en förutsägande underhållsstrategi.
• Förse användarträning i ett virtuellt utrymme där tillgång till utrustning inte är en faktor och användare kan tränas inför ovanliga eller farliga situationer.

Att koppla ihop de digitala och fysiska världarna kan ge en stor utväxling i form av effektivare, mer optimerad produktion. Genom att simulera en produktionssekvens kan man rätta till felaktigheter eller mindre effektiva delar digitalt, innan man går i fysisk produktion. I detta spelar de digitala tvillingarna en viktig roll.

KAN SKAPA STORA VÄRDEN
– Att ansluta de digitala och fysiska världarna med Studio 5000 Simulation Interface skapar ett enormt värde för användare, säger Shane Emswiler, senior VP på Ansys. Det kan hjälpa dem att gå från konceptuella designer till fysisk utrustning snabbare och till lägre kostnad. Det kan förse ny och användbar kunskap under produktionen. Till exempel kan användare tillämpa tänk-om-situationer för att förstå påverkan som en förändring i processen har. De kan skapa virtuella sensorer för att uppskatta värden som annars är för dyra eller omöjliga att få idag, och de kan förutse effekter såsom misslyckanden som skadar företagets resultat.
Studio 5000 Simulation Interface tillåter användare att ansluta en digital tvilling till antingen en efterliknad eller fysisk kontroll. Att ansluta en efterliknad kontroll kan hjälpa dem optimera produktion vid designstadiet, innan de har en fysisk kontroll eller utrustning. Att ansluta till en fysisk kontroll tillåter dem att skapa en digital tvilling som visar utrustningens drift och jämföra den med faktisk prestanda.

PÅ VÄG MOT LEDARPOSITION
Allt detta är väl värt att väga in för den som vill utveckla vass konkurrenskraft i riktning mot den produktionsvärld som alltmer börjar prägla all slags verkstadsproduktion; lösningar baserade på Industri 4.0-liknande koncept.
De steg Rockwell tagit i denna riktning de senaste åren, med en allt starkare integration av PLM-sidans lösningar i produktions- och tillverkningsplattformarna imponerar och har gjort att man snabbt närmat sig de kapabiliteter som utvecklats av marknadsledande Siemens Digital Industries när det gäller integrerade produktutvecklings- och tillverkningsautomationsuppställningar.
Dagens annonsering av samverkanslösningar med Ansys digitala tvillingar för simulering är ett kvitto att ambitionsnivån tar sikte på en världsledande position.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title