Annons

SIMULERING & ANALYS: Premiär för CAE-ledaren ANSYS med öppen källkod på GitHub

En central punkt i detta sammanhang är GitHub, som är kodvärd-plattformen som gör det möjligt för utvecklare att arbeta tillsammans kring mjukvara. Det handlar dels om ett kodlager, dels om ett versionskontrollsystem och dels om en arbetsgemenskap kring öppen källkod.
Plattformen har fått sitt namn från ”Git”, ett versionskontrollsystem som gynnas av dagens utvecklare, medan ”Hub” hänvisar till de sociala medieliknande aspekterna av webbplatsen, som låter människor samlas och bidra till alla stadier av ett programvaruutvecklingsprojekt, från design och skapande till implementering och underhåll.
Idag är webbplatsen hem för mer än 100 miljoner arkiv och används av mer än 50 miljoner utvecklare från mer än 3 miljoner organisationer. Och, som sagt, nu är Ansys officiellt en av dessa organisationer.
Under senare år har flera communitys dykt upp inom GitHub kring heta ämnen – som maskininlärning, datorseende och andra undergrupper av artificiell intelligens – och avancerat dem avsevärt med sina bidrag.

SAMLAR EN VÄXANDE PUBLIK
I en bloggpost hos Ansys berättar man att PyAnsys uppstått organiskt inom den öppna källkodsgemenskapen. Det hela startades av en Ansys-användare som sökte syntaxen för Python-språket, för att enkelt kunna styra den mekaniska APDL-lösaren. Denne användaren, han heter Alex Kaszynski, delade först sin kod på GitHub 2016 och sedan dess har den samlat en växande publik. Idag är Kaszynski en del av ett team på Ansys som tar konceptet till nästa nivå. Den här första utgåvan speglar deras arbete och engagemang.

Ett exempel på stressplott visas på PyAnsys GitHub-dokumentations-webbplatsen.

FYRA GITHUB-LAGER
Ansys lanserar fyra GitHub-lager för denna nästa generation av PyAnsys: PyMAPDL, PyDPF-Core, PyDPF-Post och PyAEDT.

  • PyMAPDL är gränssnittet till bolagets multifysiksimulering och ekvationslösare, som gör den lättillgänglig i Python.
  • PyDPF-Core presenterar ett ramverk för databehandling, som gör det möjligt för användare att läsa och transformera simuleringsdata över domäner med hjälp av skalbara operatörer.
  • PyDPF-Post kan användas för att extrahera handlingsbara insikter från finita element-simuleringar (FEM) via ett strömlinjeformat efterbearbetningsgränssnitt.
  • PyAEDT konsoliderar och utökar alla befintliga funktioner kring skript för Ansys Electronics Desktop (AEDT) till ett Python-bibliotek som interagerar direkt med AEDT API för att göra skript enklare för slutanvändaren.

ÖPPEN KÄLLKOD UNDER EN MIT-licens
PyAnsys-paketen kommer att vara tillgänglig i öppen källkod under en MIT-licens och kommer att hjälpa bolagets kunder att integrera Ansys egna produkter, som MAPDL och DPF, i nya applikationer.
För enkelhetens skull publicerar PyAnsys även installationsbara paket på Python Package Index (PyPI).
Dokumentation och demos har också skapats för att ge användare ett försprång.

AUTOMATISERING AV DESIGNPROCESSER
Med PyAnsys är kraften i Ansys-tekniken nu lätt att utnyttja i Python. Användare som vill skapa specialiserade lösningar kanske vill överväga PyAnsys för eget bruk och till och med själva bidra till projektet.
I sammanhanget kan noteras att man kan använda PyAnsys för att automatisera sina designprocesser, för att driva nya applikationer, för att driva vetenskapliga genombrott och mer. Genom att kombinera en robust gemenskap av kamrater, ett programmeringsspråk som Python som uppmuntrar återanvändning, och Ansys simuleringsstack, är möjligheterna oändliga, menar man.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title