Annons

SIMULERING & ANALYS: Siemens släpper en uppgraderad version av Simcenter STAR-CCM +

Optimala mönster med topologioptimering
Genom ”adjoint-baserad” optimering av flödestopologi kommer ett spännande nytt sätt att snabbt hitta idealiska mönster. En fördel med adjoint-metoden är att den ger exakta lutningar som hjälper till att konvergera till den optimala lösningen med minst antal iterationer, där varje iteration är en ”framåtsimulering”.
Med en inbyggd begränsad optimeringsmetod och ett end-to-end arbetsflöde kan man nu utnyttja denna avancerade teknik. Detta gör att mycket effektiva och ofta icke-intuitiva lösningar kan skapas i designutmaningar man har.

Spraytork simulering med CFD för att kalibrera gPROMS

Förbättrad noggrannhet i processimuleringar
som kopplar CFD och gPROMS
Förbättring av kemiska processer som spraytorkning eller blandning kräver noggrann modellering av komplex fysik och kemi. gPROMS är en kraftfull modelleringsmiljö för att simulera sådana processer. Man kan nu enkelt använda CFD-simuleringar från Simcenter STAR-CCM + 2020.3 för att kalibrera en multizonal gPROMS-modell. Detta förbättrar modelleringsnoggrannheten och eliminerar osäkerhet.

Lägre beräkningskostnader för hybridfasmodellering
Med den senaste versionen av mjukvaran introducerar Siemens också en spännande ny hybridfasfunktion. Denna gör det möjligt att mer effektivt simulera vätskeflöden i applikationer där flödesavbrott förekommer. Vi talar här om sånt som vattenhantering eller spraykylning på fordonssidan. Övergångsmodellen VOF till Lagrangian löser bildandet av droppar med en volym av vätska. För att spåra dessa droppar byter modellen automatiskt till en Lagrangian-metod, vilket avsevärt minskar beräkningskostnader och simuleringstid.

Vassare motorförbränningssystem med
modellering av flytande film
Hög bränslebelastning i förbränningsmotorer kan orsaka oönskade vätskefilmer på ytor. Med version 2020.3 kan man modellera detta fenomen med STAR-CCM + ”In-Cylinder Solution-funtion”. Detta ger bättre förståelse för konsekvenserna avseedne prestanda vid hög bränslebelastning, inklusive utsläpp och poolbränder, och leder till bättre design av förbränningssystemet.

Bildning av flytande vätskefilm i en bensin direktinsprutningsmotor.

Snabbare simuleringar av fria ytflöden
med droppar eller bubblor
I den nya STAR-CCM + versionen introduceras också storskalig gränssnittsmodell för blandning, vilket ger ett nytt tillvägagångssätt för att simulera fria ytor med droppar eller bubblor för applikationer som växelsmörjning. Detta tillvägagångssätt tar bort behovet av att lösa alla relevanta skalor i nätet, vilket ger snabbare och mer exakta svar.

Ökad noggrannhet hos ostadiga RANS-simuleringar
Slutligen hjälper den nya skallösande hybridturbulens-modellen att fånga upp mer småskaliga turbulenta strukturer i en ostadig RANS-simulering. Detta innebär till exempel ökad ”trohet” och realism för transienta aerodynamik-simuleringar utan extra beräkningskostnad.

Ökad realism hos gasturbinsimuleringar med hjälp av den skallösande hybridturbulensmodellen.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title