Annons

SIMULERING & ANALYS: Svenska Modelon i samarbete Toyota-bolag inom systemsimulering

Svenska utvecklaren av systemsimulerings- och analyslösningar, Modelon, har ingått ett partnerskap med ett av de 17 bolagen i Toyota-gruppen, Toyota Tsusho Systems, (TTS) för att distribuera Modelon Impact. Det är ingen dålig samarbetspartner: Toyota Tsusho Systems förser sina kunder med lösningar genom sin ICT-verksamhet, med målet att vara Toyota-koncernens enda IT-produktionsbolag med detta på programmet. Modelons molnbaserade plattform får därmed en vass representation. En tung poäng bakom partnerskapet är att man utnyttjar Toyota Tsusho Systems privata molninfrastruktur, konsulttjänster och Modelon Impacts molnkapacitet för att tillhandahålla produktivitet på företagsnivå i systemsimulering för japanska ingenjörs- och teknikföretag. På vilket sätt då?
Modelon-chefen, Magnus Gäfvert, menar att denna satsning ligger väl i linje med bolagets inställning att ingenjörsteam bör ha bättre tillgång till systemsimulering för design och beslutsfattande. Framför allt då med lösningar som sänker instegsbarriärerna. Detta är inte oviktigt relaterat till hur det ofta ser ut på företagen idag när det gäller systemsimulering. Ingen har sagt att det är enkelt och ofta kan det vara svårt att avgöra hur man effektivt ska kunna utnyttja systemsimulering för att lösa affärsutmaningar. Dessutom är många systemsimuleringsverktyg på marknaden idag begränsade i samarbetsförmåga och sätt på vilka ingenjörsteam kan extrahera meningsfulla insikter att dela i hela organisationen.
Med Modelons Impact-lösningar kan detta göras betydligt enklare, snabbare och bättre.
- Precis, säger Gäfvert. Detta innebär enklare samarbete, exakta och insiktsfulla resultat och hög produktivitet. Toyota Tsusho Systems delar denna uppfattning och gör därmed kompetent systemsimulering mer tillgänglig i Japan. Med deras förmåga att erbjuda säkra molnmiljöer och deras expertis i att få över kunder till molnbaserad teknik, tror jag att detta partnerskap med Toyota Tsusho Systems kommer att hjälpa Japan-baserade företag att höja sin tekniska innovationsnivå, kommenterar Magnus Gäfvert.

Klart är alltså att Partnerskapet mellan Modelon och Toyota Tsusho Systems sänker barriärerna för inträde på systemsimuleringsarenan. Impact-plattformens webbbaserade gränssnitt, flera molntjänster, ökad säkerhet och lokalt språkstöd, kommer med detta partnerskap att hjälpa kunder att gå vidare till en molnlösning med tillförsikt, hävdar bolaget i prassmaterial kring samgåendet.

– Med Toyota Tsusho Systems förmåga att erbjuda säkra molnmiljöer och deras expertis i att få över kunder till molnbaserad teknik, tror jag att detta partnerskap med Toyota Tsusho Systems kommer att hjälpa Japan-baserade företag att höja sin tekniska innovationsnivå, säger Magnus Gäfvert.

Vilka är fördelarna med partnerskapet?
Så här kan svaret på frågan sammanfattas:

  • Möjligheten att dra nytta av kraftfull systemsimulering i kombination med molnteknikens samarbetskraft.
  • Tillgång till simuleringsexperter från både Modelon och Toyota Tsusho Systems för att hjälpa kunder att snabbt nå sina affärs- och teknikmål.
  • Molntjänster för en och flera hyresgäster erbjuds av Toyota Tsusho Systems.
  • Ingenjörs- och teknikföretag baserade i Japan kan dra nytta av dessa fördelar genom att kontakta Toyota Tsusho Systems. Toyota Tsusho Systems kommer att rekommendera en molntjänsttyp och systemsimuleringsmetod baserat på kundens krav.
  • Modelons systemsimuleringsplattform kompletterar perfekt vår förmåga att leverera säker molnteknik. Tillsammans ser vi fram emot att hjälpa företag att bli mer agila och innovativa i sin ingenjörskonst, säger Kiyoshi Nishio, produktchef på Toyota Tsusho Systems.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title