Annons

Volvo Group Trucks Technology VR-simulerar helelektrisk lastbil med 12.000 delar för att validera design och montering

Kan VR, Virtual Reality, spela en framträdande roll när det gäller automotive och fordonsutveckling?
Frågan är intressant i flera perspektiv, inte minst för att VR-teknologin från att länge ha varit lite "kantig", haft en viss tröghet, eftersläpning i responstider, och krävt omfattande installationer, tagit ordentliga utvecklingskliv. Bara de senaste åren har kapaciteterna närmast exploderat gällande alla de här faktorerna.
VR och avläggare som AR (Augmented Reality), MR, (Mixed Reality) eller sammanfattnings-akronymen XR, har blivit mycket mer lättillgängliga och i större omfattning än tidigare börjar utnyttjas i produktutvecklingsarbetet. Bland annat för att mjukvarorna blivit ”smartare” och mer kapabla, men också för att avgörande faktorer, som exponentiellt ökad processorkapacitet för hanteringen av enorma datamängder ökat; liksom att mer lättillgängliga visuella hjälpmedel, som huvud-monterade displayer, ”glasögon”, och möjligheten att dela vyer fast man sitter på olika geografiska ställen, har tillkommit.
Volvo Group Trucks Technology är en av aktörerna på fordonsarenan som tagit fasta på detta och med hjälp av mjukvara från simulerings- och analys-utvecklaren ESI Group testat att VR-interagera i utvecklingsarbetet av den helelektriska Volvo-lastbilen, VNR Electric. Det handlar här om en digital skala ett-till-ett-modell, inkluderat alla fordonets mer än 12 000 delar, som körts i VR för att validera nya design-, monterings- och underhållsprocesser.
I dagens artikel möter vi Steve Horton, på Volvo Group Trucks Technology’s (GTT) FoU-avdelning, som under NVIDIA GTC Spring 2022-konferensen tidigare i år, tillsammans med ESI Groups lösnings- och teknikexpert, Jan Wurster, gick igenom hur man arbetat med VR kring VNR Electric-modellen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En nyckelroll i detta spelades av ESIs IC.IDO, vilket är denna CAE-utvecklares VR-lösning för tillverkande organisationer. Med denna ges möjlighet att validera och förbättra konstruktioner i tidiga skeden, baserat på den CAD-modell som utvecklats. Presentationen som gjordes var den första i sitt slag där man använde nya banbrytande huvudmonterade displayer, ”skärmar”, (HMD) tillsammans med NVIDIA CloudXR, som levererade IC.IDO-kärnfunktioner för att driva en virtuell samarbetsyta. 

Har hjälpt Volvo att leda en snabbt föränderlig bransch
Jan Wurster konstaterar att, ”IC.IDO oftast distribueras till enskilda HMD-anslutna arbetsstationer eller kluster som driver projicerad VR (CAVE eller powerwall).” 
Han noterar vidare att detta initiativ syftade till att göra produktutvecklingen mer flexibel och effektiv genom att möjliggöra IC.IDO-deltagande via vad han beskrev som, ”en låg tröskel och samarbetande XR-teknik.” Just detta knyter väl an till den bakgrund som gavs i ingressen, de tidigare lite trögarbetade lösningarna har blivit betydligt smidigare:

”Snabba, smidiga och virtuella tekniker som immersiv XR har hjälpt Volvo att leda i en snabbt föränderlig bransch med betydande och transformativa utmaningar, inklusive en ny generation produkter baserade på hypereffektiva elektriska drivlinor,” konstaterade Wurster.
Vid presentationen av detta gemensamma utvecklingsinitiativ mellan Volvo GTT och ESI Group, valde Steve Horton och Jan Wurster att använda sig av ”PopUp XR-sessioner”, samtidigt som man virtuellt utforskade Volvos senaste helelektriska lastbil: Volvo VNR Electric.

Koordinering av design, integration och tillverkning
Detta handlade alltså om en hel ”ett-till-ett-modell”, som innehöll alla drygt 12 000 delar som ingår i lastbilen och som utvecklings-teamen på Volvo använder för att koordinera design, integration och tillverkning av den framtida produkten . 
”Med tanke på de många kombinationer av hytt, hjul, drivlina och fjädring som är tillgängliga för framtida kunder, blir fördelarna med en helt konfigurerbar digital upplevelse omedelbart uppenbar,” summerade Steve Horton.
Detta emedan ESI-experten Wurster konstaterar att inget företag kan eller bör bygga och underhålla en fysisk flotta av lastbilar eller mock-ups utan att genom virtuella VR-lösningar granska ett bredare utbud av varianter på kortare tid och därmed också kunna komma undan med lägre kostnader.
– Steven Horton och jag kunde nu alltså detaljgranska det senaste tillskottet till Volvo Lastvagnars portfölj, en uppdaterad Volvo VNR Electric – som kan frakta last på 36 ton utan avgasutsläpp. Även om ett hav rent geografiskt skilde oss åt kunde Steve Horton ge mig en personlig, men virtuell, rundtur i en helt digital modell av den nya, förbättrade modellen: med större batterikapacitet, sex olika batterikonfigurationer, vilket ger en ökad energilagringskapacitet på upp till 565 kWh och en därmed följande räckvidd på upp till 440 km. 

Genom en komplett virtuell granskning kunde Horton och Wurst utvärdera batteriernas förpackning, kabeldragning och ledningar. Men också tillgänglighet under monteringen. 
– Med oss ​​två helt inbäddade i ett gemensamt virtuellt utrymme, kunde vi också ha utnyttjat möjligheten att genomföra verklighetstrogna utvärderingar av komponent-installation, allmän montering eller trimning, borttagning eller utbyte av komponenter för underhållsprocesser, eller valfritt antal vanliga interaktioner mellan människa och maskin.

Staplade batterierna i Virtual Reality med ESIs IC.IDO.

Delade virtuella arbetsytor
Det är också intressant att påpeka att den virtuella granskning det talas om kunde ske trots att de båda deltagarna befann sig i Stuttgart respektive Greensboro. Detta visar också med önskvärd tydlighet att digitalt delade virtuella samarbets-granskningar i ESIs IC.IDO kan ske genom att man kopplar ihop externt placerade intressenter på flera geografiskt skilda orter. När de som deltar i sessionen är anslutna till en delad ”virtuell arbetsyta” kan de tillsammans med de andra intressenterna utvärdera föreslagna serviceprocesser, borttagning och ersättning för service/underhåll och till och med verktygsalternativ för montering i fabriker runt om i världen. 
Det finns också annat som kan ingå i lösningens kapabiliteter. Med IC.IDO kan intressenter t ex uppleva hur den nya lastbilen beter sig i verklighetstrogen kollisionshantering i realtid, hur flexibla slangar och kablar rör sig och även titta på kinematiska mekanismer, eller för att utvärdera de föreslagna nya lastbilsmodellerna på samma sätt som i ett fysiskt ”master-fordon”. 
Man kan kort sagt bygga modeller digitalt utan konstruktion av fysiska modeller. Därmed behöver man inte heller riskera skador på förproduktions-komponenter eller utsätta arbetstagare som utvärderar ännu inte godkända förfaranden för faror.

Resten av presentationen fokuserade på implementeringen av kombinerad ESI Group & NVIDIA CloudXR-teknologi, som Wurster hävdade, ”hjälpte till att låsa upp ytterligare värde av virtuella arbetsytor för samarbete på Volvo, en miljö där Volvo Lastvagnars ingenjörer kunde använda VR för produktutveckling på en regelbunden basis.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title