Annons

SIMULERING – ANSYS nya Cloud: Azur, HPC och sömlös access

En av de “ideologiska” stöttepelarna i CAE-ledaren ANSYS syn på simuleringsområdet är ”Pervasive Engineering Simulation-visionen”. På svenska har ordet ”pervasive” betydelsen ”genomträngande”, vilket satt i simuleringssammanhanget skulle kunna ges den utökade betydelsen, ”en teknologi som präglar allting i ingenjörsarbetet”. Detta är precis vad ANSYS-chefen, Ajei Gopal, menar är huvudpoängen i visionen.
- Vi hävdar att både dagens och morgondagens produkter kräver att simulering används av alla ingenjörer, för varje produkt, enkel som komplex, och över hela produktens livscykel.
Om nu detta ska kunna förverkligas krävs flera saker, bl a mjukvaror som är enklare att använda än de traditionella, i den meningen att det under en s a s ”lättanvänd yta” finns snabba och synnerligen kapabla funktionaliteter som kan berätta ”sanningen” om den produkt man utvecklat.
MEN, detta är bara ena sidan av myntet. Den andra sidan handlar om att dessa kapabiliteter kräver omfattande dator- och processor kraft; vilket inte alltid finns tillgängligt. Hur löser man detta problem?
ANSYS ger idag ett svar på detta med lanseringen av ”ANSYS Cloud”. Denna plattform innebär att ingenjörer kan få tillgång till molnbaserad simulering och extra datorkraft direkt ”inifrån” ANSYS lösningar. Poängen är att produktutvecklare som arbetar med simulering därmed kan analysera sina modeller och designvarianter på kortare tid. För verksamheter kan det leda till bättre produktdesign, större flexibilitet och potentiellt bättre lönsamhet.

– ANSYS Cloud tillgängliggör styrkan av molnbaserad hård- och mjukvara till ANSYS kunder så att de kan tackla sina största simuleringsutmaningar och nå insikter som tidigare inte varit möjliga, kommenterar Navin Budhiraja, VP för moln- och plattformslösningar på ANSYS.
Han påpekar också att ANSYS’ molnlösning kombinerar bolagets mjukvara med Microsoft Azures tjänster och HPC-infrastruktur (High Performance Computing).
– Detta gör vi på ett unikt sätt som skapar sömlös access till molnet. Samtidigt får våra användare samma robusta, säkra och högpresterande beräkningsmiljö, som de är vana vid, tillägger han.

Dr Ajei Gopal tog över som President och CEO för ANSYS i januari 2017. Han framhåller att ANSYS’ ”Pervasive Engineering Simulation-vision” – som enkelt beskrivet handlar om att ge ingenjörer och produktutvecklare verktyg som gör att de kan simulera produkterna som utvecklas i alla skeden av livscyklarna – kommer att förändra mycket i det moderna produktframtagningslandskapet. ”Det kommer kort sagt att omvandla industrin,” säger han. Inte bara genom vassare och mer lättanvänd mjukvara, utan också genom att man kan tillhandahålla lättillgänglig processkraft, som ofta är en begränsande faktor. Dagens lansering av ANSYS Cloud är det senaste exemplet på hur detta kan mötas.

Tydliga kopplingar till ANSYS’ vision. Kopplingen till ”Pervasive Engineering Simulation-visionen” är tydlig och det är ingen tillfällighet att CAE-utvecklaren specifikt konstaterar att man med sin plattform adresserar företag av alla storlekar. Om det är en poäng att alla ingenjörer kontinuerligt ska jobba med simuleringar under en produktslivscykel är detta också en basal förutsättning.
Genom ANSYS-molnet kan fler företag få access till dels vass mjukvara, dels kapabla tekniska plattformar, och man kan på kortare tid leverera effektivare, snabbare och smartare produkter till marknaden.
Lanseringen av lösningen innebär att ingenjörsteam nu i princip kan få tillgång till en ”obegränsad” datorkapacitet i molnet, vilket möjliggör fler, snabbare och större simuleringar. Självklart finns här vissa begränsningar i det att tiden i molnet och programtillgången inte är gratis, men erbjudandet bör hur som helst expandera möjligheten att använda simulering oftare till fler företag.
ANSYS Cloud gör dessutom att behovet av ytterligare applikationer, egna beräkningskluster och nya avtal med tredjeparts molnleverantörer försvinner. Man får istället enkel och omedelbar tillgång till HPC i molnet direkt inifrån bolagets Mechanical- och Fluent-mjukvaror. Detta innebär att användare enkelt kan nå molnet från sina desktops, utan behov av ytterligare konfigurering.

Vi ska i all korthet titta på ett par case som relaterar till det.

CASE: Hjälper Altaeros att effektivisera Fluent-simuleringar. MIT-avknoppningen Altaeros är ett bra exempel. Bolaget grundades 2010 vid Massachusetts Institute of Technology för att utveckla världens första autonoma aerostatiska plattform för telekom och förnybara energilösningar. Företagets ursprungliga produkt, SuperTower, kan ge höghastighetsanslutning till landsbygden och avlägsna samhällen till en bråkdel av kostnaden för traditionella motsvarande ”tornlösningar”.
Sammantaget: Telekom- och trådlösa servicelösningar är fokus. I utvecklingsarbetet använder man bl a ANSYS Fluent.
– Vi är beroende av snabb hantering av våra avancerade Fluent-modeller, för många olika driftspunkter, för att stödja flygdynamik och mekaniska designbehov, säger Jon Everitt, huvudansvarig för aerodynamik på Altaeros.
– Med molnbaserad simulering når vi resultat på kortare tid och det inbyggda gränssnittet till Microsoft Azure, i ANSYS verktyg, gör det attraktivt att börja använda, summerar Everitt.

Stöder även mindre bolags behov. Med ANSYS Cloud får, som noterats ovan, små och medelstora företag tillgång till samma simuleringskapacitet som tidigare varit förunnat stora teknologiföretag. Större organisationer, som redan investerat i egen datorkapacitet, kan givetvis också dra nytta av denna molnplattform för att hantera toppar när de egna systemen är utnyttjade fullt ut.
– Effektiva lösningar är avgörande för att öka anläggningars prestanda i olje- och gas-branschen, säger Luis Baikauskas, processingenjör på Hytech Ingeniería, en ingenjörsfirma specialiserad på konsulting inom olja&gas- och raffinaderisegmenten.
– ANSYS moln gör att vi kan utföra stora och komplexa uträkningar på bara några timmar, istället för dagar eller veckor, något som leder till betydande tidsbesparingar, avslutar Luis Baikauskas.

Slutigen spelar alltså Microsofts Azur en viktig roll i ANSYS Cloud. Användare kan själva välja vilket av de globala Azure datacenter de vill använda, för att leva upp till olika dataintegritetskrav.
Navneet Joneja, Azure Compute, partneransvarig på Microsoft säger:
– Organisationer runt om i världen ser Microsoft Azure som en betrodd partner för skalbara molntjänster och dess infrastruktur. Vi är glada över att ANSYS erbjuder våra gemensamma kunder möjlighet att snabbare åstadkomma resultat genom enklare access till HPC i molnet på Azure, direkt via ANSYS applikationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title