Annons

Aras vässar SPDM-sidan i partnerskap med VCollab

PLM-utvecklaren Aras fortsätter att satsa hårt på simuleringssidan. Nyligen köpte bolaget SPDM-utvecklaren Comet. SPDM står för Simulation Process & Data Management och kan lite grovt tillyxat beskrivas som ”ordning-och-reda-” och samverkan-system för simulering.
Idag meddelas att Aras och mjukvarutvecklaren Visual Collaboration Technologies (VCollab) ingått ett partnerskap. Det hela handlar om att Aras ska använda VCollabs lösningar för simulering, visualisering, post-processbehandling och rapportering. Man kommer sålunda att utnyttja VCollabs teknik i livscykelrelaterade SPDM-processer. En viktig poäng är att man i VCollab kan läsa format i simuleringar från alla de viktiga aktörerna, som ANSYS, MSC, m fl. Detta innebär i sin tur att simuleringsresultaten kan spridas och förstås av fler intressenter, som kan bidra med viktiga synpunkter, i produktutvecklingsteamen.
Än så länge är satsningarna på SPDM i sin linda, men ämnet blir allt hetare i takt med att simulering blir en framgångskritisk faktor både i utvecklings- och tillverkningsarbetet. Vi har också tittat på varför satsningarna på den här typen av hanterings- och styrningssystemvarit så få.

SPDM är ett allt hetare område inom CAE och simulering. Antalet genomförda simuleringar har som en följd av utvecklingstrenderna och nya teknologier ökat närmast lavinartat under det senaste decenniet, vilket också är en trend som återspeglas i tillväxten av investeringar i simulerings- och analysverktyg. Enligt analytikern CIMdata har denna tillväxt gjort S&A-verktygen till ”PLMs stjärnområde”, med årliga tillväxttal runt 10 procent under de senaste fem åren.
Myllan är sålunda näringsrik och att ha god ordning på sina simuleringar och kapabiliteter för att dela dem med andra intressenter i utvecklingsarbetet borde vara stort. Men, så är inte fallet, menar CIMdata. Visst har intresset ökat väsentligt, men man uttrycket samtidigt ”en extrem besvikelse” över det ineffektiva industriella upptaget av SPDM, som man menar har varit mycket långsamt. I alla fall utanför de stora fordons- och flygindustriernas OEM-bolag. Mindre än 5 procent av världens simuleringsspecialister använder sig av ett kommersiellt SPDM-system.

Vill skapa en sluten loop för spårbarhet. Det här har de senaste årens ”PLM-raket” Aras tagit fasta på. Att kunna aktivera simuleringsresultat automatiskt i produktkonfigurationen – inklusive varianter och alternativ – ger en sluten loop för spårbarhet för att minska sånt som fysisk testning, menar bolagets Malcolm Panthaki, VP och ansvarig för Analysis Solutions at Aras är essentiellt i den produktframtagningsvärld som öppnar sig. Man måste bl a kunna verifiera krav och förbättra kontrollen av sånt som händer inom konstruktionsområdet. Panthaki ser framför sig en allt vassare kedja av digitala hanterings- och styrningsverktyg av och för simuleringsresultaten. Inte minst i skenet av de krav som kommer med de som satsar på att bygga upp lösningar för digitala trådar; alltså förmågan att hålla koll på alla data från start till mål, ”end-to-end”. Sak samma gäller för strategiska initiativ som additiv tillverkning, generativ design och simulering av digitala tvillingar.

Vilken är VCollabs roll i detta sceneri? Mjukvaran ”läser in” simuleringsresultat från en mängd olika format och gör dem tillgängliga för visualisering och analys. Med Aras SPDM-funktioner och VCollab i koordinerad samverkan kan simuleringsexperter bättre utföra tvärvetenskapliga analyser, analysera resultat och skapa rapporter med 3D-innehåll.
– VCollabs verktygsoberoende, tvärvetenskapliga visualiseringsfunktioner är väl anpassade till vårt öppna tillvägagångssätt och hela livscykelperspektivet, säger Malcolm Panthaki, och tillägger att man, ”genom att använda VCollabs möjligheter i vår SPDM-system erbjuder marknadsledande automationslösningar för att göra simuleringsresultat tillgängligt för alla i hela företaget genom dynamiska rapporter, samtidigt som cykeltiderna och överflödiga administrativa uppgifter för simuleringsanalytikern minskas.”
Detta är förstås inte svårt att hålla med om, men man ska ha klart för sig att det är en resa innan man kommer så långt, med tanke på att utgångsläget de facto innebär att ytterligt få företag använder sig av SPDM. Men inget är omöjligt.
– Vår webbbaserade visualiseringslösning, kraftfulla datautvinning och automatiserade rapportgenerering med dynamiskt 3-D-innehåll gör de viktigaste CAE-resultaten tillgängliga för alla på Aras-plattformen, säger Prasad Mandava, grundare och CEO på VCollab. Genom att kombinera Aras skalningsbara plattform med vår skarpa post-processings kapabilitet (”efterbehandling)” när det gäller stora CAE-filer, kan globala företag ytterligare förbättra simuleringens genomströmning och analytikerns produktivitet.

Hur ser motståndet mot SPDM-satsningar ut? Ett första steg när det gäller att sprida användningen av SPDM är att behovet måste erkännas på ställen i företagen som har möjlighet att påverka resursfördelningen i satsningar på moderna digitala produktframtagningsverktyg. Inte bara erkännas, utan man måste också vara beredda att ta de konsekvenser som krävs när det gäller investeringar. CIMdata hävdar att detta inte är någon söndagspromenad, men de resultat som kunnat visas upp i gjorda satsningar har påvisat synnerligen goda resultat. Svårigheten i allt detta är att kunna visa för exekutivt ansvariga var värdena i satsningar ligger.
Detta är inget som överraskar Gartners PLM-analytiker Marc Halpern:
– Det finns goda anledningar till detta. I skarp kontrast till ERP-satsningar – som ger omedelbara kostnadsbesparande effekter som direkt reflekteras i form av vinster och stigande aktiekurser – lämnar SPDM-investeringar oftare långsiktigt positiva effekter, som är svårare att upptäcka direkt. SPDM kan göra ingenjörer mer produktiva på ett sätt som ur företagsledningens synvinkel inte har de kortsiktiga omedelbara fördelar som ERP har, förklarar Marc Halpern och fortsätter:
– Eftersom så få seniora personer i företagsledningarna förstår SPDM, kommer de att förhålla sig begränsat stödjande till satsningar på detta. Dessutom kan många mer konkreta ”saker” gå fel mellan produktdesignen och den faktiska leveransen av produkten, t ex sourcing och tillverkningsverksamhet; något som de exekutiva seniora beslutsfattarna ”ser” direkt och vill fixa på uppstuds eftersom förlusten av pengar och tid i dessa fall blir uppenbara för att dem.

De vet att konstruktion och teknik är viktiga, tillägger Halpern, men ”smärtpunkterna” och konsekvenserna av ingenjörsdesign ligger ofta ”för långt borta från de exekutiva topparnas horisont”:
– Därför kommer det mesta av stödet för SPDM-satsningar från ingenjörsgrupper i allmänhet och simuleringsdelarna inom dessa grupper i synnerhet.

Den som på ett bra sätt kan förklara de här sakerna och samtidigt peka på en bra ROI för SPDM, kan göra sitt företag en stor tjänst.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title