Annons

SIMULERING/CFD: Nya versionen av Simcenter STAR-CCM + uppnår AWS’ HPC-kompetens status

Vi ska inledningsvis konstatera att STAR-CCM + numera är en del av Simcenter-portföljen för simulerings- och testlösningar inom Siemens Xcelerator-portfölj, låt oss för enkelhetens skull kalla den senare för bolagets PLM-plattform. Det sympatiska draget i detta är att allt är integrerat och inriktat mot silo-överskridande samverkan i utvecklingsteamen.
I fjolårsversionen (2020) av STAR-CCM + var förbättringar ifråga om simuleringstid, noggrannhet och samarbetslösningar framträdande vässningar. Inriktningen var att ge kunderna en omfattande digital tvilling för att hjälpa till med mer förutsägbara simuleringar. I versionen introducerade Siemens en ny parallell polyhedral-mesher för att, som man hävdade, exekvera snabbare och effektivare meshing. Den parallella polyedriska meshern tillät, genom att använda parallell prestanda, en uppbyggnad av nätmaskorna som var upp till 30 gånger snabbare än i seriell uppbyggnad.

Ett av de mest komplexa systemen och CFD-simuleringarna överhuvudtaget är ”Vehicle Thermal Management (VTM)” för en hel personbil. Corvette-modellen på bilden har mer än 15 000 delar, som inte alla behövs för simuleringen. Att manuellt söka efter och organisera delarna kan involvera tusentals klick och mil av ”musresor” för att få jobbet gjort. I STAR-CCM + finns det dock flera funktioner för att förenkla jobbet, inklusive taggar, filter och frågebaserade val. Dessa tilllåter att man mer effektivt kan organisera stora komplexa enheter och i slutändan automatisera meshningen.

DJUPARE FUNKTIONSINSIKTER
När det sedan gäller årets 2021-version av Simcenter STAR-CCM + har man i fortsatt med att skapa förbättringar med lösningar för ökad produktivitet och djupare funktionsinsikter via vässad prestanda. Allt i akt och mening att de som jobbar med produktutveckling ska kunna ta bättre underbyggda tekniska beslut.
Både inom olika branscher och sett över skilda applikationer kan CFD-användare dra nytta av ovan nämnda förbättringar genom konsekvent användning av bästa praxis och snabbare utforskning av designmöjligheter. Exempelvis kan Simcenter STAR-CCM + -användare nu öppna simuleringsfiler i skrivskyddat läge utan att konsumera en licens, vilket ger användarna större möjlighet att kontrollera inställningarna, göra jämförelser och utnyttja bästa praxis i många simuleringar.
Med Surrogate Models i Design Manager kan man förutsäga prestandan för tusentals varianter, antingen lokalt kring designen för att analysera sannolikheten för misslyckande eller globalt över designutrymmet för att snabbt skapa en databas med prestandaresultat som kan utnyttjas av simuleringsteam involverade i utvecklinmgsarbetet.

MODELLERAR PRODUKTKOMPLEXITETEN ENKLARE OCH BÄTTRE
Dessutom hävdar Siemens att man med Simcenter STAR-CCM +, ”kan bättre modellera komplexiteten i dagens produkter genom elektromagnetiska simuleringar.”
– För alla applikationer med elektriska kretsar, inklusive elektriska maskiner, brytare och batterier, kan ingenjörer nu spara betydande tid med den nya Electric Circuit Editor, säger Daryl Snider.
Ingenjörer kan enligt detta resonemang skissa sofistikerade kretsar med ett lättanvänt och intuitivt grafiskt gränssnitt, vilket förbättrar kretsmodellens användbarhet och sparar värdefull utvecklingstid.
Siemens uppger vidare att versionen utökar täckningen för elektromagnetiska applikationer för elektriska maskiner med introduktionen av en ny excitationsspolmodell, vilket möjliggör design av maskiner med högre effektdensitet med slutna spolar, som de som finns i maskiner med axiellt flöde.
– Simcenter STAR-CCM + fortsätter att utöka sina möjligheter för att modellera komplexiteten i dagens produkter genom integrerade multifysiska CFD-simuleringar, summerar Snyder och tillägger:
– Dessa förbättringar gör det möjligt för användare att utnyttja denna ökande komplexitet som en konkurrensfördel för att konstruera mer innovativt.

Exempel på vinster som kan göras med HPC i designinnovation. Genom att använda HPC-driven designutforskning kring kylflänsstift och konfiguration (överst) ledde till sessionerna till tunnare stift (nedan) och ökad effektivitet.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title