Annons

SIMULERING/Flygmotorer: Altair och Rolls-Royce i samarbete kring ny lösning som förenar AI & teknik

Inom olika branscher runtom i världen utforskar man hela tiden sätt att använda dataanalys och AI för att öka intäkterna, sänka kostnaderna och minska riskerna. Framåtblickande organisationer som satsar på och i detta genomgår banbrytande digitala omvandlingar har lyckats identifierat teknik som kan bära en sådan utveckling som ett nyckelområde.
För samarbetet med Altair kommer Rolls Royce som en konsekvens att i synnerhet inrikta sig på strukturanalys och testning och att samla stora mängder historiska produkt- och servicedata från olika källor, för att låsa upp nya AI-drivna tekniska användningsområden för att generera betydande affärsvärde.

Altairgrundaren James Scapa.

– Som en pionjär inom konvergensen av dataanalys och teknik är det naturligt för Altair att samarbeta med Rolls-Royce Germany, en organisation som ser teknikens kraft och potentialen inom AI för att låsa upp ett nyskapande affärsvärde, säger James R. Scapa, grundare och CEO för Altair, och han fortsätter:
– Efterfrågan på lättanvända AI- och maskininlärningsverktyg, med lite/ingen kodning, men ändå flexibla, har aldrig varit större. Det är uppmuntrande och en bra kombination att Rolls-Royce tyska rörelse nu valt för att förbättra sin verksamhet, samtidigt som vi även utvecklar våra dataanalyslösningar ytterligare.

Samarbetet mellan Altair and Rolls-Royce kommer att gälla många olika användningsfall, till exempel tillämpning av datavetenskap på stora mängderna tekniska testdata.

STORA MÄNGDER TEKNISKA TESTDATA
Samarbetet mellan Altair and Rolls-Royce kommer att gälla många olika användningsfall, till exempel tillämpning av datavetenskap på stora mängderna tekniska testdata, vilket kan leda till att det behövs ett betydligt mindre antal sensorer. Enbart ett enda användningsfall har potential, menar man på Altair, att minska återkommande kostnader med miljontals euro. Och dr Peter Wehle, chef för innovation och forskning och teknikutveckling på Rolls-Royce Deutschland, håller med:
– Vi har en gemensam vision kring konvergensen av AI och teknik för att generera betydande positiva affärsresultat. Altair har unika sakkunskaper och, menar vi, klassledande dataanalysteknik med bara små krav på kodning. Med detta samarbete kommer vi att kunna överbrygga klyftan mellan teknik och datavetenskap och ge våra ingenjörer möjlighet att verkligen vara ingenjörer, fokusera på att utnyttja fördelarna med maskininlärning och AI från våra data, säger Wehle.
Han menar att detta samarbete i slutänden kommer att hjälpa till att demokratisera Rolls Royces dataanalys.
– Därmed kan våra ingenjörer kan fatta bättre dagliga datadrivna beslut och omvandla vår verksamhet och våra produkter, konstaterar Welhe.

AI OCH AVANCERAD ANALYS I 20 ÅR
AI och avancerad dataanalys har varit kärnan i Rolls-Royce verksamhet i mer än 20 år, bland annat i bolagets världsledande monitoreringstjänst för motorer, såväl som inom tillverkning. Man har nyligen presenterat två genombrott inom AI-etik och tillförlitlighet, som kommer att publiceras på webbplatsen senare i år.
När det gäller Altairsamarbetet kommer Rolls-Royce Germany till att börja med att använda Altair Knowledge Works – en gemensam end-to-end-plattform för dataanalys – så att ingenjörer kan tillämpa metoder för maskininlärning (ML) med hjälp av simuleringsdata, testdata, tillverkningsdata och driftdata. Knowledge Works är utformad så att användare enkelt och effektivt kan komma åt olika datakällor och format i en miljö med lite/ingen kodning, omvandla data, använda dessa för att bygga ML-modeller och dela nya kunskaper inom hela verksamheten.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title