Annons

SIMULERING: Han ska lyfta svenska Modelon till nya nivåer

I åtta år har Roger Larsson suttit som ordförande i svenska CAE-utvecklaren Modelons styrelse. Nu går han i pension och överlämnar ordförandeklubban till Christer Ljungberg.
Modelon är, som bekant för PLM&ERP News läsare, en ledande leverantör av systemsimuleringslösningar, inklusive toppmoderna modellbibliotek som inte bara är enkla att integrera utan som också ökar speeden i produktutvecklingsarbetet.
Ljungberg är att betrakta som ett styrelseproffs, har 7 uppdrag i svenskt näringsliv och sitter idag som styrelseordförande också i Netgain, Real Audience och Conzentio.

Modelons nye styrelseordförande är med över 25 års erfarenhet av styrelse- och verkställande befattningar inom offentliga och privata programvaruföretag med snabb tillväxt, en viktig värvning för Modelon. Bolaget, som omsatte drygt 65 miljoner 2017, expanderar och behöver få upp vinstmarginalen; något som Ljungberg med sin bakgrund, kompetens och sina perspektiv kan bidra till.

Vass programportfölj för MBSE. Men den viktigaste grunden till Modelons förväntade expansion är en vass programportfölj. Framför allt har man bra lösningar i en av automotive-, flyg-, energi- och maskinområdenas tuffaste utmaningar: Det explosivt växande systeminnehållet. Det begrepp inom modern, digitaliserad produktutveckling man främst förknippar med bolaget är sålunda, ”model-based systems engineering” (MBSE).
Frågor som Modelons mjukvaror kan ge svar på handlar principiellt om hur man får produkternas system av system att fungera ihop. Detta är varken mer eller mindre en nyckelfråga och Modelons mjukvaror kan ge bra svar. Deras Modelicaplattform ger en sammanställd bild av komplexa interaktioner mellan system genom hela design- och utvecklingsprocessen.

Baserat på öppna standarder erbjuder man i detta kompetenta verktyg och sitt Modelicabaserade modellbibliotek för simulering och optimering, som stöder konstruktion av virtuella produkter.

Ett omfattande samarbete med Dassault. Det är i skenet av denna bakgrund ingen överraskning att Modelon inom produktutvecklingssfären har en stor attraktionskraft. Bland kända spelare som har ett omfattande samarbete med det svenska programföretaget är marknadsledande Dassault Systemes. Men det tillkommer kontinuerligt flera partners som vill integrera Modelonkapabiliteter i sina lösningar. Det senaste exemplet är franska ESI Group, som nyligen ingått ett samarbetsavtal med Modelon kring bolagets bibliotek, ”The Fuel System Library” – en flygbränslelösning – som ESI ska ta in i sin multifysikplattform, SimulationX.

Annat som talar för att man kan få fart på intäktsströmmarna är det nyligen annonserade ”frisläppet” av nya funktioner i automotiverelaterade biblioteket, Vehicle Dynamics Library (VDL). Dessa var tidigare tillgängliga enbart för utvalda kunder och användare och är en av flera andra nyheter i version 3.0 av VDL.

Vidare – Modelons ”nya” FMI Composer är det första verktyget på marknaden som helt bygger på FMI och kommande SSP-standarder (System Structure and Parameterization). Det handlar om simulering av system och hur de interagerar med varandra.
Det finns mer, men på sista raden kokar det ner till att man har ett attraktivt utbud som är en solid expansionsgrund.

”Van att hantera snabba mjukvaruföretag.” Här kommer värvningen av Christer Ljungberg in i handlingen. Magnus Gäfvert, bolagets VD, noterar i pressmaterialet:
”Vi är glada att Christer Ljungberg har bestämt sig för att gå med i vårt team och stödja oss när vi fortsätter att skala vår verksamhet. Hans omfattande erfarenhet av att hantera snabba mjukvaruföretag kommer att vara avgörande för vår framgång.”

Man konstaterar vidare att Ljungberg har precis rätt bakgrund för SO-jobbet. Han har bl a en civilingenjörsexamen i datavetenskap och maskinteknik från Chalmers tekniska högskola.
– Modelons uppdrag, att demokratisera användningen av simuleringsmodeller inom systemteknik, är en övertygande plattform för snabb tillväxt. Jag är stolt över att vara en del av det här innovativa teamet och är glad över att kunna bidra till den långsiktiga framgången hos företaget och våra kunder, säger han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title