Annons

CAE/HPC/AI: Ford och BMW på Altair-event om simulering inom avancerad tillverkning

Huvudpunkten dag ett kommer att utgöras av Fords Sheryl Connelly som redogör för hur trender hos konsumenter och i livsstil påverkar organisationer i framtiden. Connelly blev tack vare sina färdigheter i att identifiera och analysera globala konsumenttrender med på Fast Companys lista över de ”100 Mest kreativa personerna inom företagsvärlden”, och har varit talare på TED och TED Global förutom att ha publicerats i The Wall Street Journal, Reuters, Financial Times och andra utgivare.

BMW är ett av de mer spännande företagen som kommer att framträda med en presentation under Altair-eventet. Den europeiska premiumbiltillverkaren ligger allmänt långt framme på simulerings- och analysområdet. Inom BMW Group jobbar man bl a med fordons-forskning och -utveckling genom att simulera och testa framtidens produktkrav under realistiska förhållanden på sitt nya Driving Simulation Center. Med 14 simulatorer och användbarhetslaboratorier som täcker ett område på 11.400 kvadrat, sägs detta center vara det mest avancerade och diversifierade simuleringscentret i bilindustrin. ”Målet med det nya centret är att tillhandahålla det perfekta simuleringsverktyget för varje område och varje fas i fordonsutvecklingsprocessen, allt under ett tak,” säger Michael Brachvogel, chef för BMW Groups ”Research Interiors, User Interaction, User Experience and Driving Simulation”. Han tillägger:  ”Fokuset på kunden i utvecklingsstadiet höjs också till en helt ny nivå. ”Vi kan utföra provkörningar för studier med upp till 100 testpersoner per dag.

INSIKTSFULLA PRESENTATIONER
Den kostnadsfria, tre dagar långa virtuella konferensen kommer att innehålla insiktsfulla och övertygande presentationer från flera företag, däribland:
• Altium – möjliggör simulering på ”styrelsenivå”
• BMW – design för hållbarhet med teknisk automatisering
• Alstom Transportation – framtidens tågtransporter
• Leonardo SpA – sammankopplingen av fysikbaserade simuleringar och verkliga data till meningsfulla digitala tvillingar
• Samsung Mobile – möjliggör design för verifiering av karakteristisk tillverkning

INTERAKTIVA SESSIONER
Dag två kommer att innehålla interaktiva sessioner med dedikerade kundpresentationer fokuserade på smarta, uppkopplade produkter, hållbarhet, morgondagens ingenjörer och tillverkningsbarhet. Dag tre kommer att innehålla demonstrationer av hur Altairs teknologi tillämpas och hur man tar den i bruk under hela cykeln för produktutveckling. I sessioner kommer man att kunna interagera live med Altair och experter inom branschen.

Mer information om eventet finns på: https://events.altair.com/future-industry-2021/

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title