Annons

Simulering i fokus när TECHNIA stärker Nordamerikarörelsen med köp av JBL’s Dassault-business

Just simuleringsområdet har varit av stort intresse för TECHNIA de senaste åren och man har, precis som behovet av kompetens- och mjukvarustöd bland världens företag på detta område, investerat tungt i bolags-, kundstocks- och teknologiköp. Så sent som i januari tidigare i år köpte man t ex Claytex Services, en brittisk-amerikansk aktör inom avancerad simulering, med mer än 20 års erfarenhet av fordon, motorsport, flyg och försvar, industriell utrustning, energi och processindustri. Ett förvärv som f ö följde på ett köp i september 2021 av det polska simuleringsbolaget BudSoft. Till detta kommer nu också de simuleringsbitar som ligger inom ramen för JBL’s Dassaultbaserade verksamhet.
– För TECHNIAs internationella kunder kommer detta nya team och regionen att ge strategisk kunskap och ytterligare täckning. Baserat på SIMULIA-portföljen har vi satt ihop ett exceptionellt team med expertis på toppnivå inom avancerad simulering. Satsningen på Nordamerika kommer ytterligare att främja tillämpningen av modellering och simulering bland globala företag, säger TECHNIA-chefen Magnus Falkman.

Vad ligger bakom TECHNIAs tunga simuleringssatsningar?
Den marknadsmässiga bakgrunden till dessa satsningar är alltså att världens företag i växande omfattning satsat på att utveckla sina CAE-kapabiliteter, både vad avser mjukvara och konsultstöd. Detta bland annat som ett led i den växande övergången från fysiska prototyper i produktutvecklingsarbetet till digitala. Kostnaderna för att ändra i och möjligheterna till omfattande tester samt valideringar i digitalt simulerade DMUer (Digitala Mock Uper) är väsensskilda jämfört med att göra motsvarande åtgärder fysiskt; för att inte tala om de tidsvinter som är aktuella. Här finns alltså mycket att hämta ifråga om tid, och – om det hela är professionellt utfört – även kostnader.
Under de senaste fem åren har också investeringarna från världens företag i simulerings- & analys-mjukvara och relaterade tjänster, enligt analytikern CIMdata, ökat från 2019 års ca 7,5 miljarder dollar (motsvarande drygt 80 miljarder kronor) till 2021 års siffra på drygt 8,3 miljarder dollar, motsvarande 91 miljarder kronor. Detta motsvarar faktiskt ca 13,7 procent av de totala PLM-relaterade investeringarna – räknat utifrån företagens köp av CAE-mjukvara – bland världens bolag 2021, enligt de senast redovisade siffrorna från CIMdata (2022 års rapporter).

Klart är också att framtiden ser ännu ljusare ut: per 2025 förutser analytikern att investeringarna kommer att ligga på 12 miljarder dollar (ca 120 miljarder kronor). TECHNIAs konsekventa satsning på att bygga upp ett brett Simulation Center of Excellence ser alltså ut som en mycket klok satsning.

FEA och avancerad simuleringsmjukvara
Med detta som bakgrund hävdar TECHNIAs globale simuleringsdirektör, Johan Kölfors, dessutom att man har en position som världsledare just när det gäller Dassaults simuleringsportfölj, SIMULIA.
– Ja, vi ser TECHNIA Simulation som den globala ledaren inom detta område, och när det gäller att tillhandahålla omfattande, holistisk rådgivning och support för SIMULIA-portföljen och 3DEXPERIENCE-plattformen. Vårt mål är nu att ge ännu mer värde till våra kunder i Nordamerika och att öppna nya möjligheter för utveckling över hela världen, säger han.

Mer precist säger Kölfors att det TECHNIA Simulation erbjuder på toppnivå i DS-miljöerna handlar om FEA (Finitia Element Analys), icke-linjär och avancerad simuleringsprogramvara, utbildning och rådgivning.

Bolagets simuleringsteam har i dagsläget mer än 60 simuleringsexperter i 14 länder.

Stärker TECHNIA i Nordamerika
Totalt stärker det nu annonserade köpet TECHNIA Simulations erbjudande som en global leverantör av premium simuleringsmjukvara, tjänster, utbildning och support. Inte minst för att det utökar den lokala närvaron för nya och befintliga kunder i Nordamerika.

Det senare menar vidare TECHNIAs chef för UK och Nordamerika, Michael Hurst, är av stor betydelse:
– Absolut, detta är tveklöst en viktig investering för våra nordamerikanska kunder, som ger direkt tillgång till kapacitet inom regionen för att hjälpa dem i deras PLM- och digitala tvilling-färdplaner genom simuleringsledd design och avancerad simuleringsteknik. För både befintliga och nya teammedlemmar är detta ett viktigt steg framåt i att utöka vår förmåga. Detta drag bygger på den bredare divisionskapaciteten i Storbritannien och Nordamerika, som den ledande globala Dassault Systèmes-partnern, PLM-konsulten och systemintegratörern.

Man säger i pressmaterialet inget om köpeskilling eller vad JBLs Dassault-business omsätter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title