Annons

SIMULERING: PLM-företaget Aras och svenska MBSE-utvecklaren Modelon i strategiskt samarbete

PLM-utvecklaren Aras ångar på med en mycket hög aktivitetsnivå på alla fronter, både vad avser plattformsteknikens kapabiliteter och tekniska partnerskap.
Nyligen presenterade man exempelvis sin nya "nästa-generations-modul" för kravhantering, Requirements Engineering och den nya version 12 av bolagets PLM-svit Innovator kommer också att lanseras nu veckan före midsommar.
Men det händer alltså kontinuerligt saker också på partnerfronten. Idag meddelar Aras att man ingått ett samarbete på MBSE-området (Model-Based Systems Engineering) med svenska Modelon. Detta kommer att göra det möjligt för användare att införliva och utnyttja det globalt använda och det öppna standardspråket för systemmodellering, Modelica.
Aras utökar med detta både sin vision för simuleringshantering och sina kapabiliteter när det gäller att, inom ramen för Innovatorsviten, kunna använda en systemcentrerad, enhetlig datamodell över alla discipliner.
- Modelons uppdrag är att främja öppen standardteknologi, så att kunderna kan utnyttja sina valfria verktyg och dela modeller under hela produktutvecklingscykeln. Genom att samarbeta med Aras stärker vi vårt löfte att erbjuda kunderna systemlösningssystem med öppen standard, säger Hubertus Tummescheit, CSO för Modelon.

Modelon har alltså tagit sikte på att utveckla en öppen standardteknologi för modellbaserad simulering. Användarna ska enkelt uttryckt kunna utnyttja sina egna, valfria verktyg och dela modeller under hela produktutvecklingscykeln. När företag idag konstruerar produkter sker det i allmänhet utifrån ett digitalt arbetssätt. Lite hårdraget är det först när den digitalt designade modellen av produkten är klar man bygger en fysisk prototyp.

Aras PLM – en uppstickare som skakat de tre stora
Poängen är att skapa en kontext av avancerade IT-funktionaliteter, system av system som fungerar ihop och som kan produceras inom ramen för industriellt lönsamma processer. Man kan sålunda skapa, testa, verifiera, bygga och provköra sina produkter helt virtuellt. Men det finns några hakar: man behöver kapabla mjukvaror, datorer med god processorkapacitet och kreativa produktutvecklare.
Därför behövs PLM- och PiP-plattformar (Product Innovation Platforms), vilka tillhandahålls framför allt av de tre stora: Dassault Systemes (3DEXPERIENCE), Siemens PLM (Teamcenter) och PTC (Windchill). Men under senare år har open sourcelösningen från Aras PLM, Innovator, på många vis skakat om dessa etablerade spelare. En rad företag, framför allt jättar, som GM, Renault, BMW, Airbus, Schaeffler och andra har valt att komplettera sina tunga, komplexa PLM-system från de tre stora med Aras Innovator. Varpå denna uppstickare vuxit explosivt. Långt ifrån så att man ännu kan rubba de stora utifrån ett intäkts- och djupteknologiskt perspektiv; Aras poäng är nämligen cPDm-sidan (collaboratice Product Definition management). Det innebär att man inte självt utvecklar t ex produktdefinitionslösningar som CAD-system eller simulerings- och analyssystem (CAE), men man är å andra sidan mycket vassa på att tillhandahålla lösningar för att hantera dessa bitar, som multi-CAD- och SPDM-system (“Simulation Process and Data Management”).

– Genom att samarbeta med Aras stärker vi vårt löfte att erbjuda kunderna systemlösningssystem med öppen standard, säger Hubertus Tummescheit, CSO för Modelon.

Baserat på standarder som FMI och Modelica
Men alldeles oavsett om vi talar om Aras eller någon av de tre stora så behöver de kompletterande lösningar för att bli effektiva. Det är här utvecklare som svenskägda Modelon kommer in i handlingen. Det lundabaserade bolaget är dedicerat till ”model-based systems engineering” (MBSE); eller modellbaserad systemsimulering.
Man använder kort och gott systemsimulering för att differentiera sig från mer kravhanteringsorienterade lösningar. Dessa lösningar är helt baserade på öppna standarder (främst Modelica och FMI), vilket möjliggör samarbete och integration med många PLM-plattformar.

Öppet och objektorienterat
I den här kontexten finns också svenska Modelon med på många ställen. Dassault, Siemens, ANSYS och andra använder Modelons lösningar, vilka alltså bygger på det öppna programspråket Modelica, som utvecklades av svensken Hilding Elmqvist. Det är ett öppet, objektorienterat och ekvationsbaserat språk, utformat för att modellera komplexa fysiska system som innehåller t ex mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska, termiska, kontroll-, elkraft- eller processinriktade delkomponenter. Komponenter och systemmodeller finns i öppna och kommersiella modellbibliotek.
I och med partnerskapet med Modelon kommerAras att utöka omfattningen av simuleringar som kan hanteras och automatiseras inom bolagets s k ”low-code platform”. Att just detta begrepp, ”lågkod” används för att beteckna plattformen innebär inte att det är en sparsamt kodad lösning med mindre kapacitet att hantera det som förekommer inom ramen för cPDm; nej, istället ligger koden under ytan och gör lösningarna lätta att hantera och uppdatera för användarna, liksom det är lätt att skapa appar som kan ”suga upp” information från andra PLM- och ERP-system.

Bygger upp den digitala tråden
Användare av Aras’ ”Simulation Management” kan med Modelons mjukvara tillgänglig förvänta sig att spänna över hela spektrumet av modelltrohet, fånga bästa praxis i simulering och skala upp dem för användning flera team och intressenter i hela företaget. Genom att införliva Modelons avancerade modellbaserade teknik ökar möjligheterna till användning av multifysik och annat liknande som behövs över produktens livscykel – vilket effektivt reducerar fysisk testning, förbättrar kravverifiering och accelerad kapacitet för designutforskning.
– Med det här partnerskapet kommer Aras kunder att integrera Modelica-systemmodeller sömlöst i sina automatiserade simuleringsprocesser, säger Malcolm Panthaki, VP för ”Analysis Solutions” vid Aras. De kommer att kombinera traditionell simulering och systemmodellering (MBSE) för att lättare kunna utföra system- och system av system-simulering, som sträcker sig över befintliga silor. Med simuleringshantering från Aras blir systemanalysdata tillsammans med all annan simuleringsdata en integrerad del av företagets uppbyggnad av digitala trådar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title